Gå til innhold
keyboard_backspace Aktuelt og fagblogg keyboard_backspace En offiser i flatt landskap

En offiser i flatt landskap

30. oktober 2019
Odd Egil Pedersen
With 40 years’ experience from the Armed Forces and NATO, Odd Egil is an authority in social security, preparedness and crisis management.

Jeg har tilbrakt et helt yrkesliv i Forsvaret. Fra tiden som vernepliktig soldat til jeg inntil nylig satt med ansvaret for Natos militære partnerprogram har jeg vært en del av det militære hierarkiet på mange nivåer.

Og nå: Nyansatt konsulent i Trifid. Et selskap som legger sin stolthet i den flate organisasjonsformen der alle konsulentene har stillingstittel «rådgiver», uten muligheter til å stige i gradene i tradisjonell forstand.

Hierarkiets fordeler

Hierarki finnes der avstanden mellom topp og bunn er stor, og når det er mange underordnede i forhold til de bestemmende og overordnede.

I noen organisasjoner – som Forsvaret – er det ingen gode alternative organisasjonsformer.

format_quote
I Trifid lener vi oss mer mot anarkiet enn hierarkiet, med vår flate struktur, høy grad av medbestemmelsesrett og kort vei til toppen.

Når flere tusen mennesker organisert i tallrike avdelinger på tvers av domener som land, sjø, luft og cyber skal jobbe sammen mot felles mål, er det umulig å greie dette uten hierarkisk ledelse og faste prosesser og rutiner.

Når det er langt mellom bunnen og toppen i organisasjonen, medfører det en fare for lange beslutningsprosesser og svak forankring. I Forsvaret legges det derfor vekt på å kommunisere sjefens intensjon for alle involverte organisasjoner og mennesker. På den måten forstår den enkelte hva som skal oppnås og hvilket resultat avdelingen er ansvarlig for å levere.

Derfor heller vi mot anarkiet

Men om hierarkiet fungerer godt i Forsvaret, er det mindre godt egnet for et selskap som har ambisjoner om å tiltrekke seg de beste hodene på digitalisering. I Trifid lener vi oss mer mot anarkiet enn hierarkiet, med vår flate struktur, høy grad av medbestemmelsesrett og kort vei til toppen.

Hvorfor? Fordi vi tror de problemene vi skal løse for kundene våre fordrer at vi har mennesker som er glade i å utfordre den etablerte måten å tenke på. Vi trenger de folka som av natur liker å utfordre autoriteter og som ikke uten videre vil godta en forklaring «ovenfra» dersom den ikke er godt faglig begrunnet. Vi trenger de folka som er glade i å reflektere og undre seg.

Det betyr ikke at vi i Trifid er en gjeng anarkister. Det betyr at vi har valgt en organisasjonsform for selskapet som er godt egnet når man skal stimulere til kreativitet og mangfold. At dette fungerer, forteller også mye om ledelsens evne til å samle troppene – som er grunnleggende viktig i en flat organisasjon.

Selvsagt lykkes man ikke alltid, men hos oss er det tydelig for alle hva man i Trifid vil oppnå, og hva verdiene våre er. Kundene våre merker at vi kommer fra Trifid.

Om dette er en stor overgang for en som har jobbet 41 år i et strengt hierarki? Ja, så absolutt. Men først og fremst er det morsomt, lærerikt og motiverende for en tidligere offiser.

Senior Manager Norge

Odd Egil Pedersen

Med sine 40 års erfaring fra Forsvaret og NATO er Odd Egil en nestor innen samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Før han kom til oss jobbet han i Belgia med hovedansvaret for NATOs militære partnerprogram. Han har lang erfaring fra Forsvaret med å drifte, beskytte og anskaffe digital infrastruktur, også i samarbeid med sivile aktører i samfunnskritiske sektorer. Nå som Odd Egil er hjemme igjen, setter han særlig pris på nærheten til den norske fjellheimen. Her finner du ham gjerne på tur sammen med familie og venner.
Fagområde:
Sikkerhet