Gå til innhold
keyboard_backspace Våre tjenester keyboard_backspace Strategi

Strategi

Bærekraft og teknologiske nyvinninger er viktige faktorer i håndtering av store endringer i markedet og kundeforventninger. Trifid hjelper med å peke ut riktig retning.

Shaping
Change

Strategi handler om å lage og sette i verk robuste planer for å innfri godt definerte mål. Mange fremtidige mål har helt nye krav til digitalisering og bærekraft og strategiutvikling er oftest ikke en del av det daglige arbeidet i en virksomhet. Trifid jobber daglig med hvordan du sikrer konkurransefortrinn i stadig skiftende omgivelser.

Vi har sett hvordan ny teknologi kan løfte din virksomhet, og vi har også erfart hva det innebærer å jobbe med menneskene som skal gjennomføre endringene.

Vi hjelper våre kunder med å utvikle og forankre evne og vilje til forbedring, for å skape resultater som er synlige og målbare. Vi bidrar med innsikt, erfaring og metoder fra utallige prosjekter. Du får erfaring ved å samarbeide med Trifid.

Strategianalyse

Trifid hjelper dere med å finne frem til de rette strategiske målene ut fra et solid underlag. Trifids rådgivere innen strategi- og forretningsutvikling kombinerer dyp bransjeinnsikt med gode analyseverktøy og -metoder. Våre ressurser har kunnskap, forståelse og erfaring til å kunne gjennomføre et bredt spekter av målrettede analyser som grunnlag for å beslutte retning og løsning.

Våre kostnadsreduksjonseksperter bruker kraftige verktøy og bransjekunnskap for å identifisere og realisere bærekraftig marginforbedring. Vi utvikler analyser med egne analyseverktøy og skreddersydde prosesser for å etablere solide underlag som er første skritt på veien mot viktige avgjørelser for å oppnå ønsket endring.

Skreddersydd utvikling av robust strategi

Trifid har ressursene med kompetanse til å utvikle et bredt sett med strategier. Vi jobber med ledelsen og deres team for å etablere endring og transformasjon basert på solid analyse. I prosessen identifiserer, prioriterer og designer vi sammen en forretningsstrategi som muliggjør transformasjon og realisering av verdi.

Våre rådgiveres ekspertise på trender i din bransje er et viktig bidrag til å skape kunde- og markedsorienterte strategier.

Sammen med deg kan Trifid lage effektive strategier for hele eller deler av virksomheten for å sikre måloppnåelse. Ved å jobbe med et bredt sett med strategimodeller får vi frem det beste i deres prosjekt. Våre ressurser har spisskompetanse innen ny teknologi i din bransje. Kunnskap om teknologiutvikling og nye økosystemer i din sektor er kraftige verktøy for å etablere konkurransefortrinn på kort og lang sikt i en strategi.

Trifid vet hvordan de skal ta virksomheten din inn i en digital strategi, slik at den blir en integrert del av deres samlede forretningsstrategi. Når vi ser strategiutviklingen fra forskjellige sider med våre rådgivere, i samarbeid med organisasjonens ressurser, blir det en robust strategi for deg.

Innføring og realisering av strategi

Når endringer skal implementeres, vil teknologi og digitalisering sammen med prosessene og organisasjonen og dens kultur ofte være katalysatoren.

Et kritisk verktøy er derfor å få en samlet organisasjonen til å trekke i samme retning. Strategi er ikke en øvelse som utføres innenfor veggene i styrerommet, men engasjerer store deler av organisasjonen og eksterne interessenter. En felles forståelse av " hvorfor " gir et godt grunnlag for " hva " og sikrer forenklet introduksjon og realisering av strategien.

Endringsgraden øker i samfunnet og i noen bransjer mer enn andre. Hyppigere oppdateringer av strategier i mindre prosjekter med Trifid sørger for kompetente rådgivere når dere trenger det.

Vi kan bidra til at strategien er akkurat riktig, dynamisk, og at det er en kontinuerlig oppfølging av roller og ansvar som er nødvendige for at strategien skal leve. Våre rådgivere har mange års erfaring fra linjen og vet derfor hvordan de skal sikre en så rask og sikker realisering av strategien som mulig.

Vi hjelper med å peke ut riktig retning.

Vi har erfaring fra mange strategiprosesser.

format_quote
Trifid har hjulpet oss med å forstå våre muligheter og utfordringer innenfor digitalisering, og anbefalt videre strategisk retning for organisasjonen.
Norsk Toppfotball

Ta kontakt for en prat

Våre rådgivere