Gå til innhold
keyboard_backspace Våre tjenester keyboard_backspace Strategi

Strategi

Trifid hjelper med å peke ut riktig retning

Shaping
Change
Strategi-hjul


Trifids strategiprosess engasjerer ledelsen og styret i tillegg til organisasjonen og eksterne interessenter. Trifid hjelper deg med klare svar på "hvorfor", gir et godt grunnlag for "hva" og sikrer realisering av strategien.

Endringstakten i samfunnet øker. Hyppigere oppdateringer av strategier i mindre prosjekter med Trifid sørger for kompetanse når du trenger det. Trifid gjør strategien dynamisk og forretningsutviklingen løpende. Bærekraft og teknologiske nyvinninger er viktige faktorer i håndtering av store endringer i markedet og kundeforventninger. Våre rådgivere har mange års erfaring fra linjen og vet derfor hvordan de skal sikre en rask og sikker realisering av strategien.

Innsikt
Innsiktsfase

Innsikt- og analysefasen danner grunnlaget for arbeidet med utforming av strategien. Fasen baserer seg på å skaffe innsikt om og analysere viktige områder som for eksempel:

  • forretningsdrivere med dagens situasjon og utfordringer
  • eksterne markedsdrivere
  • trender og beste praksis
  • interne drivere fra styrings- og driftsmodell

Datainnsamling er nødvendig for å kunne gjennomføre analyse av de viktigste områdene. Vi ser på sammenhenger mellom områdene for å kunne forstå og beskrive de faktorene som påvirker fremtidige muligheter. Vi identifiserer også suksessdrivere og de viktigste egenskapene som kreves for å lykkes i det nåværende miljøet og i fremtiden. Organisasjonens muligheter og evner til å gjennomføre digitalisering, omkringliggende krefter innen bærekraft, samt andre faktorer er faktorer vi har solid erfaring for å bruke for å sette sammen en helhetlig innsikt om organisasjoner.

Utvikle
Utviklingsfase

Trifid lager effektive strategier for hele eller deler av organisasjoner for å sikre måloppnåelse. For å gjøre dette bruker vi innsikten fra forrige fase for å etablere mål med overordnede planer og mobilisere organisasjonen. Senere setter vi fremdriften i system og realiserer gevinster.

Våre ressurser har spisskompetanse om trender og kjenner spesielt godt digital utvikling og behov. Teknologiutvikling og nye økosystemer i din sektor er kraftige verktøy for å etablere konkurransefortrinn ved hjelp av en strategi.

Alt forandrer seg underveis og suksessen er avhengig av evnen til å gjennomføre. Trifid jobber med strategiutviklingen fra forskjellige sider og utvikler helhetlige strategier som lar seg gjennomføre, i samarbeid med organisasjonens ressurser. Dette gir en robust strategi for din organisasjon. Våre ansatte vet hva en strategi for din organisasjon må inneholde for å gi verdi.

Konkretisere
Konkretiseringsfase

Når strategien er utviklet på et overordnet nivå, må den konkretiseres. Trifid bidrar til at strategien er akkurat riktig og dynamisk, og at det er en kontinuerlig oppfølging av roller og ansvar som er nødvendige for at strategien skal implementeres og leve.

Våre rådgivere har mange års erfaring fra linjen og vet derfor hvordan de skal sikre en så konkret strategi som mulig. Det gir deg og din virksomhet klare og konsise planer og hjelp til realiseringen når vi ser på forretningsutviklingen og de konsekvensene dette kan få. Trifid har den nødvendige erfaringen og kunnskapen til å gi deg råd. Vi vet hvilke ressurser som er nødvendig for å konkretisere målene og legge en gjennomførbar plan på veien til målene.

Realisere
Realisering

Å gå fra en strategisk beslutning og planlegging til en realisering kan være vanskelig og krevende. Vi hjelper våre kunder med at få strategiske beslutninger og planer realisert ved å fokusere på de riktige tiltakene. Vi hjelper organisasjoner med å balansere realiseringen mellom områdene ressurser, prosesser og teknologi ved å holde sterkt fokus på konkrete mål som er satt, prosjektets kvalitet, fremdrift og kommersiell fremgang.

Vi har er helhetlig syn på strategisk implementering der vi ser på en organisasjons kontekst utefra integrerte elementer. Elementene er en del av vår erfaring og metodikk, og brukes for å minimere gap mellom utvikling og realisering av strategien ved hjelp av strukturerte og målbare aktiviteter.

format_quote
Trifid har hjulpet oss med å forstå våre muligheter og utfordringer innenfor digitalisering, og anbefalt videre strategisk retning for organisasjonen.
Norsk Toppfotball

Ta kontakt for en prat

Våre rådgivere