Gå til innhold
keyboard_backspace Våre tjenester keyboard_backspace Strategi

Strategi

Trifid hjelper med å peke ut riktig retning

Strategi-hjul


Trifids strategiprosess engasjerer ledelsen og styret i tillegg til organisasjonen og eksterne interessenter. Trifid hjelper deg med klare svar på "hvorfor", gir et godt grunnlag for "hva" og sikrer realisering av strategien.

Endringstakten i samfunnet øker. Hyppigere oppdateringer av strategier i mindre prosjekter med Trifid sørger for kompetanse når du trenger det. Trifid gjør strategien dynamisk og forretningsutviklingen løpende. Bærekraft og teknologiske nyvinninger er viktige faktorer i håndtering av store endringer i markedet og kundeforventninger. Våre rådgivere har mange års erfaring fra linjen og vet derfor hvordan de skal sikre en rask og sikker realisering av strategien.

Innsikt
Innsiktsfase

Innsikt- og analysefasen danner grunnlaget for arbeidet med utforming av strategien. Fasen baserer seg på å skaffe innsikt om og analysere viktige områder som for eksempel:

  • forretningsdrivere med dagens situasjon og utfordringer
  • eksterne markedsdrivere
  • trender og beste praksis
  • interne drivere fra styrings- og driftsmodell

Datainnsamling er nødvendig for å kunne gjennomføre analyse av de viktigste områdene. Vi ser på sammenhenger mellom områdene for å kunne forstå og beskrive de faktorene som påvirker fremtidige muligheter. Vi identifiserer også suksessdrivere og de viktigste egenskapene som kreves for å lykkes i det nåværende miljøet og i fremtiden. Organisasjonens muligheter og evner til å gjennomføre digitalisering, omkringliggende krefter innen bærekraft, samt andre faktorer er faktorer vi har solid erfaring for å bruke for å sette sammen en helhetlig innsikt om organisasjoner.

Utvikle
Utviklingsfase

Trifid lager effektive strategier for hele eller deler av organisasjoner for å sikre måloppnåelse. For å gjøre dette bruker vi innsikten fra forrige fase for å etablere mål med overordnede planer og mobilisere organisasjonen. Senere setter vi fremdriften i system og realiserer gevinster.

Våre ressurser har spisskompetanse om trender og kjenner spesielt godt digital utvikling og behov. Teknologiutvikling og nye økosystemer i din sektor er kraftige verktøy for å etablere konkurransefortrinn ved hjelp av en strategi.

Alt forandrer seg underveis og suksessen er avhengig av evnen til å gjennomføre. Trifid jobber med strategiutviklingen fra forskjellige sider og utvikler helhetlige strategier som lar seg gjennomføre, i samarbeid med organisasjonens ressurser. Dette gir en robust strategi for din organisasjon. Våre ansatte vet hva en strategi for din organisasjon må inneholde for å gi verdi.

Konkretisere
Konkretiseringsfase

Når strategien er utviklet på et overordnet nivå, må den konkretiseres. Trifid bidrar til at strategien er akkurat riktig og dynamisk, og at det er en kontinuerlig oppfølging av roller og ansvar som er nødvendige for at strategien skal implementeres og leve.

Våre rådgivere har mange års erfaring fra linjen og vet derfor hvordan de skal sikre en så konkret strategi som mulig. Det gir deg og din virksomhet klare og konsise planer og hjelp til realiseringen når vi ser på forretningsutviklingen og de konsekvensene dette kan få. Trifid har den nødvendige erfaringen og kunnskapen til å gi deg råd. Vi vet hvilke ressurser som er nødvendig for å konkretisere målene og legge en gjennomførbar plan på veien til målene.

Realisere
Realisering

Å gå fra en strategisk beslutning og planlegging til en realisering kan være vanskelig og krevende. Vi hjelper våre kunder med at få strategiske beslutninger og planer realisert ved å fokusere på de riktige tiltakene. Vi hjelper organisasjoner med å balansere realiseringen mellom områdene ressurser, prosesser og teknologi ved å holde sterkt fokus på konkrete mål som er satt, prosjektets kvalitet, fremdrift og kommersiell fremgang.

Vi har er helhetlig syn på strategisk implementering der vi ser på en organisasjons kontekst utefra integrerte elementer. Elementene er en del av vår erfaring og metodikk, og brukes for å minimere gap mellom utvikling og realisering av strategien ved hjelp av strukturerte og målbare aktiviteter.

Strategianalyse

Trifid hjelper dere med å finne frem til de rette strategiske målene ut fra et solid underlag. Trifids rådgivere innen strategi- og forretningsutvikling kombinerer dyp bransjeinnsikt med gode analyseverktøy og -metoder. Våre ressurser har kunnskap, forståelse og erfaring til å kunne gjennomføre et bredt spekter av målrettede analyser som grunnlag for å beslutte retning og løsning.

Våre kostnadsreduksjonseksperter bruker kraftige verktøy og bransjekunnskap for å identifisere og realisere bærekraftig marginforbedring. Vi utvikler analyser med egne analyseverktøy og skreddersydde prosesser for å etablere solide underlag som er første skritt på veien mot viktige avgjørelser for å oppnå ønsket endring.

Skreddersydd utvikling av robust strategi

Trifid har ressursene med kompetanse til å utvikle et bredt sett med strategier. Vi jobber med ledelsen og deres team for å etablere endring og transformasjon basert på solid analyse. I prosessen identifiserer, prioriterer og designer vi sammen en forretningsstrategi som muliggjør transformasjon og realisering av verdi.

Våre rådgiveres ekspertise på trender i din bransje er et viktig bidrag til å skape kunde- og markedsorienterte strategier.

Sammen med deg kan Trifid lage effektive strategier for hele eller deler av virksomheten for å sikre måloppnåelse. Ved å jobbe med et bredt sett med strategimodeller får vi frem det beste i deres prosjekt. Våre ressurser har spisskompetanse innen ny teknologi i din bransje. Kunnskap om teknologiutvikling og nye økosystemer i din sektor er kraftige verktøy for å etablere konkurransefortrinn på kort og lang sikt i en strategi.

Trifid vet hvordan de skal ta virksomheten din inn i en digital strategi, slik at den blir en integrert del av deres samlede forretningsstrategi. Når vi ser strategiutviklingen fra forskjellige sider med våre rådgivere, i samarbeid med organisasjonens ressurser, blir det en robust strategi for deg.

Innføring og realisering av strategi

Når endringer skal implementeres, vil teknologi og digitalisering sammen med prosessene og organisasjonen og dens kultur ofte være katalysatoren.

Et kritisk verktøy er derfor å få en samlet organisasjonen til å trekke i samme retning. Strategi er ikke en øvelse som utføres innenfor veggene i styrerommet, men engasjerer store deler av organisasjonen og eksterne interessenter. En felles forståelse av " hvorfor " gir et godt grunnlag for " hva " og sikrer forenklet introduksjon og realisering av strategien.

Endringsgraden øker i samfunnet og i noen bransjer mer enn andre. Hyppigere oppdateringer av strategier i mindre prosjekter med Trifid sørger for kompetente rådgivere når dere trenger det.

Vi kan bidra til at strategien er akkurat riktig, dynamisk, og at det er en kontinuerlig oppfølging av roller og ansvar som er nødvendige for at strategien skal leve. Våre rådgivere har mange års erfaring fra linjen og vet derfor hvordan de skal sikre en så rask og sikker realisering av strategien som mulig.

Vi hjelper med å peke ut riktig retning.

Vi har erfaring fra mange strategiprosesser.

format_quote
Trifid har hjulpet oss med å forstå våre muligheter og utfordringer innenfor digitalisering, og anbefalt videre strategisk retning for organisasjonen.
Norsk Toppfotball

Ta kontakt for en prat

Våre rådgivere