Gå til innhold
keyboard_backspace Våre tjenester keyboard_backspace Strategi

Strategi

Teknologiske nyvinninger, skiftende markedsforhold og kundeforventninger er den nye normalen. Vi hjelper med å peke ut riktig retning.

Strategiutvikling er ikke alltid en del av det daglige arbeidet i en virksomhet. Strategi handler om å lage og setter i verk robuste planer for å innfri godt definerte mål. Trifid jobber daglig med hvordan du sikrer konkurransefortrinn i stadig skiftende omgivelser. VI hjelper deg med hva som skal til for å engasjere organisasjonen til å skape resultater som er synlige på bunnlinjen.

Vi hjelper våre kunder med å utvikle og forankre evne og vilje til forbedring, så det blir målbar verdi for virksomheten. Vi bidrar med innsikt, erfaring og metoder fra hundrevis av prosjektprosesser.

Vi har sett hvordan ny teknologi kan løfte forretningen, og vi har også erfart hva det innebærer å jobbe med menneskene som skal gjennomføre endringene.

Våre tjenesteområder

Strategiutvikling

Vi hjelper til i strategiprosesser for å finne ut i hvilken retning organisasjonen skal bevege seg. Vi evner å se hvordan alle bedriftens ressurser kan bidra til utvikling.

For å se konkurransefordeler som skal skapes, må sammenhenger og trendes forstås. For å vite hvordan organisasjonen skal disponere ressursene, krever det evne til å håndtere komplekse problemstillinger. Trifid har kompetansen og erfaringen som kreves for å hjelpe både de som skal lære å krype, de som skal lære å gå og de som vil spurte fremst i løypa.

Analyse

Trifid hjelper organisasjoner med analyse. Våre ressurser har kunnskap, forståelse og erfaring til å kunne gjennomføre et bredt spekter av målrettede analyser som grunnlag for å beslutte retning og løsning.

Gjennomføring av strategi

Når endringer skal gjennomføres, er vår erfaring at det sjelden er teknologien i seg selv som skaper problemer. Aller mest handler det om organisasjon, roller og intern kultur.

Ettersom strategi ikke lenger er en typisk øvelse som utelukkende blir utført innenfor styrerommets vegger, bistår vi kundene med å gjøre grepene som får en samlet organisasjon til å trekke i riktig retning.

Oppfølging av strategi

Endringstakten i organisasjonen blir stadig viktigere - og dette gjelder også strategiarbeidet. Organisasjoner som klarer å snu seg når konkurransekritiske endringer oppstår er de som kommer best ut av det.

Vi kan bidra med å sørge for at strategien er akkurat passe dynamisk, og at det foregår en kontinuerlig oppfølging av roller og ansvar som er nødvendig for at strategien lever.

Vi hjelper med å peke ut riktig retning.

Vi har erfaring fra mange strategiprosesser.

format_quote
Trifid har hjulpet oss med å forstå våre muligheter og utfordringer innenfor digitalisering, og anbefalt videre strategisk retning for organisasjonen.
Norsk Toppfotball

Ta kontakt for en prat

Våre rådgivere