Gå til innhold
keyboard_backspace Våre tjenester keyboard_backspace Alle tjenester

Alle tjenester

Trifid jobber i grensesnittet mellom forretning, teknologi og organisasjon

Trifid er et raskt voksende konsulentselskap med store ambisjoner både på vegne av oss selv og våre kunder. Våre rådgivere kan vise til dokumenterte resultater fra arbeid med modernisering, digitalisering og transformasjon. Vi er oppdaterte på beste praksis og nye metoder, samtidig som vi er pragmatiske og i stand til å tilpasse oss dagens situasjon.

En typisk ‘Trifider’:

  • har lang erfaring med digitalisering, prosjekter og endringsprosesser
  • har MSc- eller MBA-grad
  • er modig, ærlig og har integritet
  • er gründer til sinns og har store ambisjoner

Våre rådgivere er valgt på grunn av sin erfaring med å jobbe med mennesker for å levere vellykkede resultater.

Våre tjenester

Våre tjenester dekker hele spekteret av endringer, fra strategi og arkitektur til utvikling av porteføljer, prosjekter og forretningstransformasjon. Alle tjenestene resulterer i realisering av konkrete gevinster for våre kunder.

Shaping Change

Gjennom strategi, arkitektur og sourcing kan vi etablere et strategisk veikart for organisasjoner. Deretter kan vi bidra til å implementere visjonene.

Delivering Change

Prosjektledelse er kjernen i det vi gjør. Vi hjelper våre kunder med å realisere målene sine innen tidsfristen og på budsjett.

Enabling Change

I Trifid vet vi at reell endring er en kombinasjon av teknologi, prosess og mennesker. Vårt organisasjonsutviklings- og endringsteam sørger for at virksomhetens ansatte har ferdighetene til å gjennomføre endringer.

Digital Transformation

Mye av det vi gjør i dag innebærer digitalisering. Det er her alle tjenestene våre kombineres slik at organisasjonen kan endres og maksimere sin digitale evne og sitt fremtidige potensial.

Slik jobber vi

Trifid fokuserer på strategisk og operativ rådgivning i grensesnittet mellom forretning, teknologi og organisering. Vår erfaring er at endring sjelden handler om teknologi alene. Det handler om hvordan digitalisering er knyttet til behovene til virksomheten og menneskene som jobber der.

Vi hjelper virksomheter med å utnytte teknologi for å øke inntektene og redusere kostnadene. Vi tilbyr ekspertisen som trengs i alle faser av endrings- og implementeringsprosesser. Våre konsulenter kan hjelpe med alt fra analyse og idéutvikling til prosjektgjennomføring, ledelse og kontinuerlig forbedring.

Trifid er et teknologiuavhengig selskap. Vi setter vanligvis sammen et team av rådgivere med komplementær ekspertise, men det er også mulig å få rådgivning fra ett eller flere av våre ulike tjenesteområder.