Gå til innhold
keyboard_backspace Våre tjenester keyboard_backspace Prosjektledelse

Prosjektledelse

Vi er eksperter på gjennomføring av prosjekter i grensesnittet mellom teknologi, forretning og organisasjon

Delivering
Change

I Trifid har vi mange av de sterkeste prosjektlederne i markedet, og de leverer samfunnskritiske, komplekse prosjekter med våre verdier som et naturlig utgangspunkt.

Trifid hjelper kunder med å strukturere, levere og lede prosjekter, og tilbyr prosjektteam som er gode til å levere prosjekter slik de er planlagt. Vi identifiserer problemområder, avhengigheter og forbindelser mellom prosjektleveransene og resten av organisasjonen og vi er kundeorienterte og verdidrevet. Våre verdier er ærlig, modig og hel ved og de gjennomsyrer all vår kundekontakt og våre prosjektleveranser.

Et prosjekt er en avgrenset oppgave som kjennetegnes ved at den har et bestemt mål og avtalte rammer for omfang, kvalitet, tid og kost. Prosjekter gjennomføres ofte i parallell med faste oppgaver i linjen, de er tverrfaglig sammensatt og krysser funksjonelle skillelinjer i en organisasjon. De krever god forankring og aktiv deltagelse fra ressurser i linjen.

Prosjektledelse

Trifid har ferdigheter og erfaring til å ta ansvaret for prosjektleveransen. Fra enkeltprosjekter til storskala transformasjonsprogrammer har Trifid evnen til å levere; fra forretningsplanlegging gjennom design, utvikling, implementering og til realisering. Trifid er en pålitelig leveransepartner.

Prosjektledelse handler om å lede et prosjekt på vegne av prosjekteier og den som eier bestillingen i kundens linjeorganisasjon. Dette krever kunnskap om metode for gjennomføring og erfaring slik at metoden tilpasses kundens faktiske behov. Erfarne prosjekt- og programledere i Trifid leverer prosjekter basert på prince2, prosjektveiviseren, PMP og flere andre velansette rammeverk.

Faget prosjektledelse er i stadig utvikling, men det vil alltid være viktig å ha kontroll på det grunnleggende: tid, kost og kvalitet, samt forstå sammenhengen mellom dem. På grunn av dette er alle våre prosjektledere prince2-sertifiserte og i stand til å jobbe etter de grunnleggende prinsippene i metodikken – skalert etter hvert enkelt behov vi møter. Prosjektledelse i Trifid baserer seg på forretningsforståelse og evne til å se kundens utfordringer og prosjektets leveranser fra et helhetsperspektiv.

Vi kan ha ulike roller:

 • Program-, prosjekt- og delprosjektleder
 • Prosjektcontroller
 • Kvalitetssikrer
 • Etablere og lede prosjektkontor (PMO - project management office)

I Trifid bistår vi med endring og transformasjon på en strukturert og fleksibel måte ved hjelp av erfarne prosjektledere.

Vi er eksperter innen implementeringsprosjekter og jobber i grensesnittet mellom teknologi, forretning og organisasjon.

Vi er posisjonert til å levere prosjektledere og støtteressurser av høy kvalitet fordi vi har eksperter med erfaring fra ulike sektorer og fagområder.

Vi leverer ende-til-ende tjenester innen prosjektledelse. Vi er spesialister innen alle områder av prosjektledelse – fra virksomhetsarkitekter til sourcing-spesialister til omorganiseringseksperter og endringsledere.

PMO-ledelse

PMO ledelse er maksimering av påvirkningen til, og styringen av, programkontoret. Trifid tar det tradisjonelle programkontoret og gjør det til "maskinrommet" som hjelper prosjekter til en vellykket måloppnåelse. Verdien til et programkontor avhenger av hvordan man velger å bruke et PMO, og der er Trifid en god samarbeidspartner.

I listen nedenfor viser vi noen av fordelene et PMO kan gi:

 • Konsekvent bruk av beste praksis, terminologi og prosesser, som igjen fører til disiplin og justering av forventninger og atferd
 • Offentliggjøring av status og fremdrift i prosjekter, noe som gjør det mulig for toppledelsen å få en generell oversikt over porteføljen
 • Kvalitet gjennom kvalitetsgjennomgang av prosjektleveranser og styringsprodukter, som sørger for at produktene leveres i henhold til akseptansekriterier og passer til ønsket formål
 • Struktur og kontroll tillater tillit, avvikshåndtering og informert beslutningstaking ved å utføre grundige gjennomganger, gi anbefalinger og utfordre forutsetninger, estimater og tilnærming
 • Forutsigbarhet i forhold til leveransetider og kostnader, ressurskrav, langsiktig planlegging og kapasitetsplanlegging
 • Tydelig definisjon av roller og ansvar så personer kan holdes ansvarlige for leveranser og realisering av gevinster
 • Etablering av risiko- og kunnskapsdatabaser som muliggjør overføring av kunnskap på tvers av prosjekter
Project Turnaround & Recovery

Trifid har erfaring med og verktøy for å gjennomgå den sannsynlige suksessen til prosjektet underveis, anbefale viktige tiltak som vil hjelpe til med å nå målene og om nødvendig ta ansvar for vellykket ledelse og avslutning av prosjektet. Kom og snakk med oss om vår strukturerte tilnærming.

Ta kontakt for en prat

Våre rådgivere