Gå til innhold
keyboard_backspace Våre tjenester keyboard_backspace Prosjektledelse

Prosjektledelse

Vi er eksperter på gjennomføring av prosjekter i grensesnittet mellom teknologi, forretning og organisasjon

Våre rådgivere har tung erfaring innen ledelse av programmer og prosjekter fra både privat og offentlig sektor. Vi bistår virksomheter med alle faser av et endrings- eller digitaliseringsprosjekt: fra kartleggings- og idéfasen til prosjektgjennomføring og overlevering til linje.

Trifids rådgivere har jobbet mye med etablering, planlegging og gjennomføring av ulike prosjekttyper innenfor mange fagområder.

Vår lange erfaring innen prosjektledelse gir kundene trygghet på at viktige prosjekter blir gjennomført til rett tid, avtalt budsjett, kvalitet og med ønskede virkninger.

Våre tjenester

Program- og prosjektledelse

Våre program- og prosjektledere kommer inn når virksomheter har vedtatt en strategi og ønsker å komme i mål innenfor definerte rammer.

Rådgiverne våre har lang erfaring i å levere på avtalt tid, kostnad og kvalitet. Vi behersker og bruker de sentrale rammeverkene for prosjektstyring, blant annet Difis Prosjektveiviseren, Prince2 og PMI, samt smidig og agil prosjektstyring og -gjennomføring.

Gjennom usikkerhetsanalyser og risikostyring sørger vi for forutsigbarhet for prosjekteiere og virksomhetsledelsen. Gjennom endringsledelse og kommunikasjon sørger vi for forankring og involvering av de som kan påvirke, og de som påvirkes. I de fleste av våre prosjekter har vi også ansvar for organisasjonsutvikling og gevinststyring. Vi er teknologi- og leverandøruavhengige, og leverer alltid.

Vi jobber i ulike typer prosjekter, blant annet:

  • Store og mindre IT-prosjekter med teknologiutvikling og -innføring, og organisasjonsutvikling knyttet til teknologianvendelse.
  • Anskaffelse og innføring av IT-løsninger, blant annet ERP, CRM, arkiv, saksbehandling og annen teknologiinnføring.
  • Utviklingsprosjekter
  • Transformasjon til sky

Vi kan ha ulike roller:

  • Program- og prosjektleder, rådgiver, prosjektkontroller og kvalitetssikrer
  • Etablere og lede prosjektkontor (Project Management Office)

Kvalitetssikring av prosjekter

Som leder vil man gjerne være trygg på at store, forretningskritiske prosjekter går i riktig retning. Våre program- og prosjektledere fungerer her som en uavhengig ekstern partner for å gjennomføre en vurdering av status, robusthet og evne på pågående prosjekter.

Med anerkjente metoder evaluerer vi prosjektets gjennomføring og hvordan det ligger an målt opp mot tiltakets formål og forhåndsbestemt tidsbruk, kostnad og kvalitet.

Ta kontakt for en prat

Våre rådgivere