Gå til innhold
keyboard_backspace Våre tjenester keyboard_backspace Prosjektledelse

Prosjektledelse

Vi er eksperter på gjennomføring av prosjekter innen digitalisering og virksomhetsutvikling

I Trifid har vi mange av de sterkeste prosjektlederne i markedet, og de leverer samfunnskritiske, komplekse prosjekter med våre verdier som et naturlig utgangspunkt.

Trifid hjelper kunder med å strukturere, levere og lede prosjekter, og tilbyr prosjektteam som er gode til å levere prosjekter slik de er planlagt. Vi identifiserer problemområder, avhengigheter og forbindelser mellom prosjektleveransene og resten av organisasjonen og vi er kundeorienterte og verdidrevet. Våre verdier er ærlig, modig og hel ved og de gjennomsyrer all vår kundekontakt og våre prosjektleveranser.

Et prosjekt er en avgrenset oppgave som kjennetegnes ved at den har et bestemt mål og avtalte rammer for omfang, kvalitet, tid og kost. Prosjekter gjennomføres ofte i parallell med faste oppgaver i linjen, de er tverrfaglig sammensatt og krysser funksjonelle skillelinjer i en organisasjon. De krever god forankring og aktiv deltagelse fra ressurser i linjen.

Prosjektledelse

Trifid har ferdigheter og erfaring til å ta ansvaret for prosjektleveransen. Fra enkeltprosjekter til storskala transformasjonsprogrammer har Trifid evnen til å levere; fra forretningsplanlegging gjennom design, utvikling, implementering og til realisering. Trifid er en pålitelig leveransepartner.

Prosjektledelse handler om å lede et prosjekt på vegne av prosjekteier og den som eier bestillingen i kundens linjeorganisasjon. Dette krever kunnskap om metode for gjennomføring og erfaring slik at metoden tilpasses kundens faktiske behov. Erfarne prosjekt- og programledere i Trifid leverer prosjekter basert på prince2, prosjektveiviseren, PMP og flere andre velansette rammeverk.

Faget prosjektledelse er i stadig utvikling, men det vil alltid være viktig å ha kontroll på det grunnleggende: tid, kost og kvalitet, samt forstå sammenhengen mellom dem. På grunn av dette er alle våre prosjektledere prince2-sertifiserte og i stand til å jobbe etter de grunnleggende prinsippene i metodikken – skalert etter hvert enkelt behov vi møter. Prosjektledelse i Trifid baserer seg på forretningsforståelse og evne til å se kundens utfordringer og prosjektets leveranser fra et helhetsperspektiv.

Vi kan ha ulike roller:

 • Program-, prosjekt- og delprosjektleder
 • Prosjektcontroller
 • Kvalitetssikrer
 • Etablere og lede prosjektkontor (PMO - project management office)

I Trifid bistår vi med endring og transformasjon på en strukturert og fleksibel måte ved hjelp av erfarne prosjektledere.

Vi er eksperter innen implementeringsprosjekter og jobber i grensesnittet mellom teknologi, forretning og organisasjon.

Vi er posisjonert til å levere prosjektledere og støtteressurser av høy kvalitet fordi vi har eksperter med erfaring fra ulike sektorer og fagområder.

Vi leverer ende-til-ende tjenester innen prosjektledelse. Vi er spesialister innen alle områder av prosjektledelse – fra virksomhetsarkitekter til sourcing-spesialister til omorganiseringseksperter og endringsledere.

PMO (prosjekt-/programkontor)

Trifid ser på PMO-tjenesten som selve navet eller «kontrollrommet» i en prosjekt-/programorganisasjon. Våre PMO-ressurser bidrar til å maksimere effekten og styringen av prosjekter og programmer. Vi lærer av organisasjonen vi er på oppdrag for og innarbeider effektive rammeverk for prosjekt og programmer. Videre er Trifid opptatt av å videreføre opparbeidet kompetanse i organisasjonen, med endrede prosesser og endret kultur, slik at organisasjonen i større grad kan ivareta PMO-tjenester for nye prosjekt – og/ eller program i fremtiden.

Trifid har mange eksperter på PMO-tjenester, og kan tilby sammensatte team. Vi har lang dokumentert erfaring fra komplekse, samfunnskritiske prosjekter og programmer og tilpasser bredden av tjenester og graden av kontroll et PMO skal utøve, til kundens ønsker og behov.

Hvorfor opprette et PMO?

Økt forutsigbarhet

 • Øker innsikt og kontroll som gir underlag for strategiske beslutninger
 • Sikrer at prosjektet/programmet oppnår sine mål

Kostnadsbesparelser

 • Reduserer feil ved å benytte etablert metodikk og beste praksis
 • Effektiviserer beslutningsprosesser
 • Optimaliserer styringsprosesser

Høy grad av struktur og nøyaktighet

 • Effektiviserer samarbeid og transparent informasjonsdeling på tvers
 • Standardiserer og videreutvikler prosesser
 • Sikrer sporbarhet

Hvilke tjenester kan Trifid levere?

 • Etablering og forvaltning av prosesser, metoder og verktøy
 • Organisering og styring
 • Prosjektplanlegging
 • Gevinstplanlegging
 • Kontroll og rapportering
 • Økonomistyring
 • Ressursstyring
 • Kommunikasjon- og interessenthåndtering
 • Usikkerhetsstyring
 • Endrings- og avvikshåndtering
 • Kvalitetssikring
 • Avtalehåndtering
 • Kontraktfaglig bistand og anskaffelsesrådgivning
 • Overlevering til forvaltning
 • Administrativ støtte
 • Endringsledelse
Project Turnaround & Recovery

Trifid har erfaring med og verktøy for å gjennomgå den sannsynlige suksessen til prosjektet underveis, anbefale viktige tiltak som vil hjelpe til med å nå målene og om nødvendig ta ansvar for vellykket ledelse og avslutning av prosjektet. Kom og snakk med oss om vår strukturerte tilnærming.

Ta kontakt for en prat

Våre rådgivere