Gå til innhold
keyboard_backspace Våre tjenester keyboard_backspace Organisasjonsutvikling og endring

Organisasjonsutvikling og endring

Vi sikrer gode endringsprosesser som fører til verdiskaping

Endring er kontinuerlig og uunngåelig – enten det er i form av store, komplekse endringsprosjekter, eller mindre og enklere omstillinger for ledere og medarbeidere. Det kan komme brått på og være ytre drevet, eller et resultat av strategiske og planlagte beslutninger. Å hente ut de tiltenkte effektene av en endring, kan være utfordrende. Forskning viser at bare 30 % av endringsprosesser kan karakteriseres som vellykket, men det er imidlertid store forskjeller fra organisasjon til organisasjon. Hva er nøkkelen for å lykkes med endring?​

format_quote
70 % av endringsprosesser mislykkes

Potensialet hos menneskene i organisasjoner må utløses for å lykkes. De virksomhetene som evner å engasjere og utvikle lederskap i organisasjonen og hente ut medarbeideres styrker, vil være de som er best rustet til omstilling når verden endrer seg. ​

format_quote
Det er ikke organisasjonen som endrer seg – det er menneskene i organisasjonen ​

Hos Trifid hjelper vi offentlige og private virksomheter over hele landet med å håndtere endring og lykkes med omstilling. ​

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling kan innebære alt fra å utforme en tydelig felles strategi som viser retning og ambisjonsnivå, utvikling av rammeverk for god virksomhetsstyring, endre måten virksomheten er organisert på, og utarbeiding av nye samhandlingsformer og prosesser. Arbeid med leder- og medarbeiderutvikling, godt psykososialt arbeidsmiljø, kompetanseutvikling og teamutvikling, er elementer som også inngår i organisasjonsutvikling. ​

Organisasjons­utvikling kan derfor betegnes som:​

«alt kontinuerlig arbeid som bidrar til å forbedre og optimalisere måten organisasjonen jobber og håndterer endring på, i og utenfor virksomheten»

Vi hjelper til med:

 • Strategi​
 • Organisasjonsanalyse​
 • Organisasjonskultur, verdier og samhandling​
 • Rådgivning knyttet til implementering av endringer​
 • Prosesskartlegging og prosessforbedring ​
 • Endringsledelse ​
 • Lederstøtte i omstillinger og endringsprosesser​
 • Endringskommunikasjon​
 • Strategisk kompetanseledelse og kompetanseutvikling​
 • Omstilling og reorganiseringer​
 • Sammenslåings- og fusjonsprosesser​
 • Fasilitering av workshops og samlinger ​
 • Foredrag og kurs ​
  • Alle deler kan leveres enten fysisk og/eller digitalt​

Trifid jobber alltid med basis i forskning og teori, og tilpasser faglig og metodisk tilnærming i forhold til virksomhetenes behov og utgangspunkt. Vi skreddersyr løsninger og samarbeider tett med virksomhetens ledere og nøkkelpersoner, slik at bærekraftige løsninger etableres og kompetanse overføres.​​

Team- og medarbeiderutvikling

Å se mulighet for utvikling på arbeidsplassen, bidrar til å utfordre, motivere, tiltrekke og beholde ansatte. Systematisk arbeid med medarbeiderutvikling gjør en virksomhet mer attraktiv for arbeidssøkere. Medarbeiderreisen fra onboarding til offboarding vil derfor være nødvendig å vektlegge.​

«Helheten er større enn summen av delene»

Teamutvikling bidrar til å styrke samhandling i prosjekter, og kvaliteten på teamarbeid kan være avgjørende for resultatene en virksomhet skaper. Velfungerende team kjennetegnes ofte med høy tillit, engasjement for interne saker og faglige diskusjoner, forpliktelse til teamets beslutninger, medlemmene holder hverandre ansvarlig, og fokuset er rettet mot et kollektivt resultat.​

Vi hjelper til med:

 • Samhandling på tvers av faggrupper​
 • Medarbeiderutvikling og medarbeiderskap​
 • Strategisk kompetanseutvikling og karriereveier​
 • Teamkultur og kommunikasjon​
 • Arbeidsmiljø og konfliktløsning​
 • Fasilitering av utviklingsløp, workshops og samlinger​
 • Foredrag og kurs ​
  • Alle deler kan leveres enten fysisk og/eller digitalt​

Trifid bistår offentlige og private virksomheter med utvikling av deres team og ansatte. Våre konsulenter trives i det fysiske rom med øvelser og aktiviteter tuftet på etablert teori og forskning. Utviklingsprogrammer blir også skreddersydd for å tilpasses digitale plattformer.​

Leder- og ledergruppeutvikling 

Når virksomheter endres og utvikles, stiller det også nye krav til ledelse og ledergrupper. Ikke alle virksomheter legger like stor innsats i å utvikle ledelse som brukes på å utvikle strategi eller planlegge endringsprosjekter.

«Nye resultater kommer av nye handlinger»​

Vi hjelper til med:

 • Lederutvikling​
 • Ledergruppeutvikling​
 • Lederveiledning og coaching​
 • Endringsledelse​
 • Evalueringer​
 • Organisasjonskultur og arbeidsmiljø​
 • Arbeidsgiverrollen og personalledelse​
 • Fasilitering av utviklingsløp, workshops og samlinger ​
 • Foredrag og kurs ​
  • Alle deler kan leveres enten fysisk og/eller digitalt​

Både nye og erfarne ledere bør investeres i og gis tilbud om utvikling og opplæring i ledelse. Når virksomheten legger til rette for systematisk og enhetlig tilnærming til ledelsesutvikling, bygges felles forståelse for visjon, oppdrag og mål. I tillegg etableres organisasjonskultur som ønskes for virksomheten. Ledelsesutvikling bør derfor ivareta både den individuelle utviklingsreisen til den enkelte leder, samtidig som ledelse på tvers av virksomheten bygges og styrkes i tråd med verdier, visjon og strategi.

Ta kontakt for en prat

Våre rådgivere