Gå til innhold
keyboard_backspace Våre tjenester keyboard_backspace Organisasjonsutvikling og endring

Organisasjonsutvikling og endring

Vi hjelper organisasjoner å sikre gode endringsprosesser som leder til holdbar endring.

Den digitale revolusjonen stiller krav til endring av kompetanse og måter å jobbe sammen på. Behovet er økende for medarbeiderinvolvering og gode kommunikasjonskanaler . Organisasjonene skal forandres samtidig som den vanlige driften holder høy takt og sikrer gevinstuttak og lønnsomhet.

Vår erfaring er at dette ikke kun handler om effektivisering av medarbeidernes innsats, men mye om å sikre god lederkommunikasjon og tydelige målbilder. Vi spesialiserer oss på komplekse virksomheter og forsknings- og utdanningsvirksomhet.

Våre tjenesteområder

Vi er opptatt av at alle utviklingsinnsatser skal være knyttet til virksomhetens retning og mål, og mener at både organisasjon, ledelse og medarbeidere utvikles best når vi jobber med faktiske situasjoner og utfordringer.

Trifid tar utgangspunkt i at ansatte er aktive bidragsytere på veien for å nå virksomhetens mål. Vi tror på utstrakt involvering av menneskene i organisasjonen og faglig tilpasning av prosess til hver enkelt virksomhet.

Omstilling og endring

 • Vi designer og gjennomfører endringsprosesser som gjør organisasjonen og menneskene i stand til å forholde seg til ny virkelighet.
 • Vi legger stor vekt på kommunikasjon, og jobber med interessentanalyser og kommunikasjonsplaner og -strategier.
 • Vi jobber sammen med kundene om virksomhetsutvikling, lager kompetanserammeverk, jobber med karrieremodellering, roller og kompetanseprofiler med krav og transisjonsroller.
 • Vi lager strategiske bemanningsplaner som verktøy for plan og oversikt.
 • Vi jobber med rammeverk for individuell omstilling/utvikling og verktøy for gjennomføring av formaliteter rundt omstilling.

Organisasjonsdesign

 • Vi lager rammeverk for virksomhetsendring og organisasjonsdesign, og leder omorganiseringsprosjekter.
 • Vi utarbeider målbilder, gjør prioriteringsøvelser, etablerer virkemidler for å følge opp målbildet og lager planverk innenfor gevinstrealisering - sammen med kunden.

Organisasjonsutvikling

 • Vi gjør kartlegginger, behovsanalyser i forhold til strategi og bidrar til å bevege organisasjonen fra der den er i dag til dit dere gjerne vil være.
 • Vi bistår i utviklingen av kultur som understøtter ønsket retning. Vi forsterker det som er bra, toner ned det som ikke tjener dere lenger.
 • Vi er opptatt av å tilrettelegge for resultatfremmende samhandling, forbedre hvordan det jobbes i praksis, og på tvers av strukturer og ut over egen organisasjon, og utvikle arbeidsprosesser som passer for den enkelte virksomhet.

Lederutvikling, lederstøtte, coaching og ledergruppeutvikling

 • Våre rådgivere er erfarne ledere selv, og tilbyr mentoring og lederstøtte i krevende og nye faser.
 • Vi bistår den enkelte leder i å teste ut nye muligheter, bygge relasjonene rundt seg og styrke sitt lederskap.
 • Vi designer aktiviteter for utvikling av ledere i ulike typer organisasjoner.
 • Vår hovedtilnærming er utvikling av personalledere og fagledere gjennom arbeid med faktiske utfordringer og oppgaver, hvor refleksjonen rundt egen praksis er et viktig element i læringen.
 • Vi bistår ledergrupper med å utvikle en sunn arbeidsform tilpasset virksomheten og gruppens rammebetingelser. Ledergruppens formål, arbeidsform og relasjoner til omverdenen diskuteres og vår tilnærming søker å bidra til at gruppen kan fungere bedre på alle plan.

Fagteamet vårt har variert bakgrunn og erfaring, og vi har en stor verktøykasse av forskningsbaserte rammeverk og metoder innen organisasjon og ledelse og endring. Vi tilpasser tilnærmingen til deg som kunde, og har organisasjonen din helt spesielle behov, lager vi det som trengs.

Våre rådgivere har kunnskap om teknologiske muligheter, teknologi i tjenesteutvikling og hvordan anvende teknologi og bruke data og innsikt fra virksomhetens digitale tjenester til beslutninger og videreutvikling.

Digitaliseringsdirektoratets fagområder og tjenester er en del av grunnlaget for arbeid med kunder i offentlig sektor.

Ta kontakt for en prat

Våre rådgivere