Gå til innhold
keyboard_backspace Våre tjenester keyboard_backspace Organisasjonsutvikling og endring

Organisasjonsutvikling og endring

Vi hjelper organisasjoner med å sikre gode endringsprosesser som fører til bærekraftig endring

Enabling
Change

Den digitale revolusjonen stiller krav til endring av kompetanse og måter å jobbe sammen på. Behovet er økende for medarbeiderinvolvering og gode kommunikasjonskanaler . Organisasjonene skal forandres samtidig som den vanlige driften holder høy takt og sikrer gevinstuttak og lønnsomhet.

Vår erfaring er at dette ikke kun handler om effektivisering av medarbeidernes innsats, men mye om å sikre god lederkommunikasjon og tydelige målbilder. Vi spesialiserer oss på komplekse virksomheter og forsknings- og utdanningsvirksomhet.

Organisasjonsutvikling

Hos Trifid designer og implementerer vi utviklingsprosesser som hjelper til med å restrukturere organisasjonen i tråd med strategien. Dette innebærer forankring og involvering for felles mål og å bygge en tydelig bedriftskultur med bevissthet om selskapets verdier.

Våre tjenester hjelper kundene med å:

  • etablere en felles forståelse av organisasjonskultur og styrende verdikrav
  • etablere og forankre et godt faktagrunnlag basert på erfaringsdata
  • skape en felles forståelse av behovet for endring
  • forankre mål og intensjoner for omstillingsarbeidet hos alle involverte
  • gi råd og lede omstillingsprosesser i offentlig og privat sektor
  • etablere møtearenaer for problemløsning og beslutningstaking som danner grunnlaget for effektiv ledelse
  • skreddersy og gjennomføre opplæring av ledere ut fra behovene som oppstår underveis
Lederutvikling

Vi styrker lederkulturen, skaper økt utøvende makt ved å styrke relasjoner og samhandling på tvers av organisasjonen, og hever bevisstheten og ferdighetene knyttet til å lede andre, seg selv og å lede endring.

Lederstøtte

Vi tilbyr lederstøtte i krevende og nye faser. Vi hjelper den enkelte leder med å teste nye muligheter, bygge relasjoner rundt seg og styrke egen lederpraksis.

Våre tjenester er:

  • støtte til å håndtere endring og transformasjon
  • rådgivning om omstillingsprosesser i offentlig og privat sektor
  • mentoring og executive coaching

Ta kontakt for en prat

Våre rådgivere