Gå til innhold
keyboard_backspace Om Trifid keyboard_backspace Om oss

Om oss

Trifid er et konsulentselskap med store ambisjoner – både på vegne av oss selv og våre kunder.

Trifid ble etablert i 2016. Vi er rundt 60 ansatte.

Vi jobber i Norge og Danmark med å gjøre kundene og hverandre bedre. Vår ambisjon er 300 ansatte i 5 land.

Hvem er vi og hvilke tjenester leverer vi?

Vi har ende-til-ende-kompetanse innenfor digitalisering og virksomhetsutvikling, fra strategi, innkjøp, prosjektledelse, arkitektur, sikkerhet og til implementering i organisasjonen. Vi tar ansvar og finner helhetlige løsninger som skaper varig verdi for kundene og samfunnet.

Verdiene våre

I Trifid mener vi at gode relasjoner med kunder, samarbeidspartnere og kolleger er en forutsetning for sunn forretningsdrift.

Trifid er et verdidrevet og åpent selskap med stor grad av transparens. Vi setter ærlighet, mot og helstøpt oppførsel som en kompassnål for den atferden vi forventer av hverandre, og den kulturen vi alle bidrar til å bygge.

ÆRLIG

Vi sier det vi mener og gjør det vi sier, til det beste for kunden. Vi er til å stole på, og setter vår
stolthet i å være åpne, forutsigbare og tydelige.

MODIG

Vi utfordrer etablerte sannheter. Vi tør være synlige og tydelige. I krevende situasjoner viser vi handlekraft, mot og oppriktighet.

HEL VED

Vi er der for hverandre, både kunder og kolleger. Vi samarbeider, utfordrer og hjelper og verdsetter andres meninger.

Likendes eksperter

Våre medarbeidere er dyktige, resultatorienterte, uformelle og likendes eksperter med erfaring og dokumenterte resultater. Vi holder oss oppdaterte på beste praksis og ny metodikk, samtidig som vi vektlegger å være smidige og pragmatiske så vi til enhver tid kan tilpasse oss dagens situasjon.
I Trifid har vi også et kontinuerlig fokus på å utfordre hverandre og omgivelsene, og kunnskapsoverføring og tette relasjoner med kunder og samarbeidspartnere er viktig for oss.

Vi har både associates, rådgivere, seniorrådgivere og partnere. De mest erfarne har flere tiårs tung leder-, program- og prosjektledererfaring fra komplekse teknologi- og organisasjonsendringer.

Dette har gitt oss en bred og helhetlig innsikt i hva som skal til for å lykkes med digitalisering og virksomhetsutvikling. Vi har erfart hva som fungerer, og vi har kjent på kroppen hva som ikke fungerer. Sammen med kundene finner vi helhetlige løsninger som skaper varig verdi.

Trifid er Miljøfyrtårn-sertifisert og Trefadder

I Trifid er vi opptatt av bærekraft. Vi ønsker å bidra i det grønne skiftet, og har som mål å bli klimanøytrale. I 2021 ble vi sertifisert som Miljøfyrtårn for å dokumentere vår miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Det innebærer rapportering av alt fra avfallshåndtering til innkjøpsrutiner. Se miljørapporten vår. Les mer på Stiftelsen Miljøfyrtårns nettsider. Har du forslag til hvordan vi kan redusere vår klima- og miljøpåvirkning? Send innspill til stab@trifid.no.

For å fortsette miljøarbeidet vårt ble vi Trefadder i 2023. Gjennom Trefadder planter vi 750 kvadratmeter skog. Det betyr at vi klimakompenserer for 60 tonn CO2-utslipp. Trefadderskapet ser vi på som et langsiktig forpliktende samarbeid for en tryggere klimafremtid. Se Trifids klimakart på Trefadders nettsider.

Etter hvert som Trifid har vokst seg større, har vi også ansatt flere nyutdannede. De representerer en ny generasjon rådgivere med et større engasjement i klima- og miljøspørsmål. Dette inspirerer. Vi mener det er hel ved å tenke på de som kommer etter oss. Det skal vi fortsette med.