Gå til innhold
keyboard_backspace Om Trifid keyboard_backspace Om oss

Om oss

Trifid er et konsulentselskap med store ambisjoner – både på vegne av oss selv og våre kunder.

Trifid ble etablert i 2016 og startet opp i 2017. Vi er rundt 60 ansatte.

Vi jobber i Norge og Danmark med å gjøre kundene og hverandre bedre. Vår ambisjon er 300 ansatte i 5 land.

Hvem er vi og hvilke tjenester leverer vi?

Våre rådgivere kan vise til dokumenterte resultater fra arbeid med modernisering, digitalisering og transformasjon. Vi er oppdatert på beste praksis og ny metodikk, samtidig som vi er pragmatiske og kan tilpasse oss dagens situasjon.

Våre verdier

I Trifid mener vi at tillit mellom mennesker er den viktigste driveren for sunn forretningsdrift, både mellom kollegaer, kunder og samarbeidspartnere.

Trifid er et verdidrevet og åpent selskap med stor grad av transparens. Vi setter ærlighet, mot og helstøpt oppførsel som en kompassnål for den atferden vi forventer av hverandre, og den kulturen vi alle bidrar til å bygge.

ÆRLIG

Vi er til å stole på. I Trifid setter vi vår stolthet i å være åpne, forutsigbare og tydelige. Vi sier det vi mener og gjør det vi sier, til det beste for kunden.

MODIG

I Trifid tør vi utfordre etablerte sannheter. Vi tør være synlige og tydelige. I krevende situasjoner viser vi handlekraft, mot og oppriktighet.

HEL VED

I Trifid er vi der for hverandre, både kunder og kolleger. Vi samarbeider, utfordrer og hjelper hverandre for å bringe frem det beste i alt vi gjør. Vi behandler alle med respekt, og verdsetter andres meninger.

Vi utfordrer hverandre og omgivelsene

I Trifid har vi et kontinuerlig fokus på å utfordre hverandre og omgivelsene, fordi vi vet at endringer ikke kommer gratis.

Våre medarbeidere er dyktige rådgivere med erfaring og dokumenterte resultater. En Trifid-rådgiver har minimum to års erfaring som konsulent. Majoriteten er seniorrådgivere. De mest erfarne har flere tiårs tung leder-, program- og prosjektledererfaring fra komplekse teknologi- og organisasjonsendringer.

Dette har gitt oss en bred og helhetlig innsikt i hva som skal til for å lykkes som virksomhet i den digitale revolusjonens tidsalder. Vi har erfart hva som fungerer, vi har kjent på kroppen hva som ikke fungerer, og vi vet hva som kreves for å innføre og integrere teknologi i virksomheten og få effekter av dette.

Våre rådgivere håndterer alle sider ved modernisering, forbedring, effektivisering og digitalisering. På tvers finner vi helhetlige løsninger som skaper varig verdi.