Gå til innhold
keyboard_backspace Aktuelt og fagblogg keyboard_backspace Hvorfor vi ikke har stillinger i Trifid

Hvorfor vi ikke har stillinger i Trifid

27. mars 2019
Erik Barkovitch
Erik maser stadig på å tenke nytt og vurdere problemstillinger fra andre vinkler. Det nyter både vi i Trifid og kundene våre godt av.

I Trifid har vi ingen stillingsstruktur. Det er ingen nivåer å stige i. Det er ingen standardiserte målkrav å levere på. Det er heller ikke alder eller ansiennitet som bestemmer hva du får lov til eller hvor mye ansvar du skal få. Hos oss er alle «rådgivere», og det er kun din evne, innsats og vilje som begrenser hva det innebærer.

Hvorfor vi trives

Vi mener at vi trives bedre og yter mer når vi har innflytelse i jobben vår. I et lite selskap er det enkelt å komme tett på de ulike prosessene, og man opplever gjerne kort vei fra ide til handling og resultat. Dette er noe vi er opptatt av å bevare selv når vi vokser. Og etter hvert er vi ikke er så små lenger. Derfor er vi opptatt av å ha en flat struktur med korte beslutningsveier og høy grad av autonomi. Vi ønsker å inspirere og motivere de som jobber hos oss til å tenke selv. Å komme med forslag og ideer, sette i gang initiativer og forfølge egne prosjekter. Kanskje du vil bygge opp et nytt område? Eller starte et fond som investerer smart kapital i oppstartselskaper? Hos oss får alle friheten til å definere sin egen rolle og oppgaver, og hva de ønsker å jobbe med. Vår viktigste oppgave som arbeidsgiver er å legge til rette for at alle hos oss får de utfordringene og den støtten de trenger for å lykkes.

Vår kompassnål

For å få til dette er vi avhengig av en åpen og tillitsbasert kultur, der vi støtter og gjør hverandre gode. Våre verdier – ærlig, modig og hel ved – er en kompassnål for den atferden vi forventer av hverandre. Det er en felles plattform for å bygge trivsel, dele, forfølge ideer og utvikle den enkelte, teamet og kunden. Da er det helt essensielt at alle hos oss identifiserer seg med verdiene våre og ønsker å leve ut disse i sitt daglige arbeid.

Vi lever våre verdier

Ett eksempel på våre verdier i praksis, er at vi tar åpenhet og informasjonsdeling på alvor. Derfor er alle møter hos oss åpne. Det betyr ikke at alle må delta på alle møter, men det er en trygghet i at du kan delta og fremme dine synspunkter hvis du vil. Døren er alltid åpen, bokstavelig talt. Hos oss er ingenting hemmelig. Alt kan diskuteres og alle kan komme med sine meninger og forslag til endringer og forbedringer. Vi har stor takhøyde og alle er med på å skape den nye hverdagen.

Alle som jobber i Trifid er drivende dyktige. Men vi har alle våre styrker og svakheter. Vi er i forskjellige livsfaser, og har ulike ambisjoner og mål. Vi legger til rette for autonomi og skreddersøm med vår felles kultur og verdier som gir retning og rammer. På en slik måte kan vi på en bedre måte utnytte de individuelle forskjellene og styrkene som hver enkelt har, til det beste for Trifid og våre kunder. Det gir høy kvalitet og høy trivsel. Det er vanskelig å oppnå med en hierarkisk organisasjon med standardisert stillingsstruktur og predefinert målekort.

Seniorrådgiver Norge

Erik Barkovitch

Erik maser stadig på å tenke nytt og vurdere problemstillinger fra andre vinkler. Det nyter både vi i Trifid og kundene våre godt av. Han har sin kjernekompetanse innen prosjektledelse og prosjektstøtte i store IKT- og digitaliseringsprosesser, teknologiimplementering og virksomhetsutvikling.
Fagområde:
Organisasjonsutvikling og endring