Gå til innhold
keyboard_backspace Våre tjenester keyboard_backspace Sourcing

Sourcing

Sourcing handler om hvordan virksomheten organiserer og driver sine IT- og tredjepartstjenester

Trifid har Sourcing-rådgivere med meget tung anskaffelsesfaglig erfaring fra både offentlig og privat sektor. Vårt hovedfokus er komplekse, samfunnskritiske IT-anskaffelser, i tillegg til at vi bistår våre kunder i alle typer anskaffelser, uavhengig av størrelse, bransje eller organisasjon.

Trifid bistår våre kunder med prosjekter innen hele anskaffelsesprosessen. Det være seg utarbeidelse av anskaffelsesstrategi, kategoristyring, planlegging, gjennomføring, implementering eller oppfølging av leverandører og kontrakter. Vi analyserer organisasjonen og markedet, verifiserer behov, og utarbeider strategi og plan, for så å gjennomføre selve prosjektet.

For oss er et vellykket prosjekt innen anskaffelsesfaget kjennetegnet ved at det er godt planlagt, kommunisert og gjennomført i henhold til plan med et verdiøkende resultat for kunden. Vi er kundeorienterte og verdidrevet. Våre verdier er ærlig, modig og hel ved og de gjennomsyrer all vår kundekontakt og våre prosjektleveranser.

Sourcingstrategi

I Trifid ser vi sourcingstrategi som en kontinuerlig prosess der du planlegger og designer hvordan du skal bygge en mest mulig konkurransedyktig leverandørbase, slik at du kan kjøre anskaffelsesprosessen, etablere og vedlikeholde en leverandørverdikjede som reduserer kostnadene og skape et konkurransefortrinn for din virksomhet. Det er veldig viktig at innkjøpsstrategien er tilpasset viktige interessenter, slik at du er sikker på at den støtter forretningsmålene for organisasjonen din.

Trifid kan tilby erfarne konsulenter som kan hjelpe deg med å bygge et solid strategisk grunnlag for sourcingprosessene dine gjennom:

 • Å etablere sourcingstrategi og planlegge anskaffelsesprosesser
 • Støtte for å tilpasse sourcingstrategien til organisasjonens forretningsmål
 • Interessentledelse
 • Analyse av forbruk, leverandørbase og marked og kategorisere dem basert på kritikk
 • Å foreslå tilnærming og metoder for de forskjellige kategoriene
Markedsanalyse

Å få innsikt i markedet og markedstrender gjør at du bedre kan forstå hvilke muligheter og utfordringer du kan møte når du nærmer deg leverandørmarkedet. Kunnskapen du får gjennom en markedsanalyse vil hjelpe deg å velge de beste metodene for å redusere kostnadene og øke verdien for din virksomhet.

I Trifid forstår vi viktigheten av å gjøre en god markedsanalyse. Vi har erfaring med å lage flere typer markedsanalyser, og vi kan hjelpe deg med å bygge en faktabase som gir deg god oversikt over leverandørmarkedet ditt.

Vi kan hjelpe deg med:

 • Utvikle en forespørsel om informasjon (RFI) basert på behovet for informasjon
 • Kjøre RFI mot markedet og lag en markedsanalyserapport basert på RFI
 • Hente markedsinformasjon fra tilgjengelige kilder og lag en markedsanalyserapport
 • Lage eller støtte kunden i å lage en plan og foreslått markedstilnærming basert på den innsamlede informasjonen
Privat og offentlig anskaffelse

Effekten av å kjøre en god anskaffelsesprosess skal aldri undervurderes. Det er ofte lett å undervurdere viktigheten av å velge riktig tilnærming til leverandørmarkedet. Det kan føre til at organisasjonen ikke klarer å maksimere verdien fra prosessen.

Våre konsulenter i Trifid har lang erfaring med å kjøre anskaffelsesprosesser i både privat og offentlig sektor. De har solid erfaring i å kjøre anskaffelsesprosesser i komplekse flerkulturelle organisasjoner og kan hjelpe deg med:

 • Planlegging av anskaffelsesprosessen
 • Utforming av anskaffelsesprosjektet
 • Opprette og / eller kvalitetssikre forespørsel om forslagsdokumenter
 • Kjør anskaffelsesprosessen
 • Gjøre evalueringer, inkludert utvikling av evalueringsmaler og struktur, opplæring av deltakere og anbefalinger
Kontraktforhandlinger

En vellykket kontraktsforhandling starter med grundige forberedelser. Å planlegge forhandlingene før gjennomføring av dem er nøkkelen til å nå det oppsatte målet. Våre konsulenter i Trifid er erfarne forhandlere som vet godt hvordan de skal planlegge og gjennomføre en forhandling for å oppnå beste mulige kostnadsreduksjoner og øke verdien av kontrakten.

I Trifid kan vi hjelpe deg med å kjøre hele kontraktsforhandlingen fra planlegging til godkjenning, eller vi kan støtte deg i de forskjellige fasene av forhandlingene der det er behov for støtte, for eksempel:

 • Planlegge forhandlingene i detalj og hjelpe til å sette det riktige målet for dem
 • Identifisere de viktige kampene for både deg og leverandøren
 • Forstå motpartens motiver
 • Bygge forhandlingstaktikken
 • Etablere en solid base av argumenter for å støtte din sak
 • Presentere resultatet for interessentene
Kategoristyring

Kategoristyring er en strategisk tilnærming til anskaffelser hvor målsettingen er å bidra til en kontinuerlig verdiøkning for virksomheten. Gjennom kategoristyring deles innkjøpsvolumet inn i kategorier som speiler segmentene i de aktuelle leverandørmarkedene. Deretter analyseres leverandører og markeder for å legge en plan som skal skape maksimal verdiøkning innen hver kategori. Det etableres mål og tiltak, samt metodikk for måling av effekt.

I kategoristyring gjøres det også vurderinger av hvor kritisk den enkelte kategori er for virksomheten, og ambisjonene for en kategori bør settes i henhold til kritikalitet. Plan og tiltak for kategoriene bør revideres kontinuerlig og tilpasses endringer i markedet, og eventuelle andre variabler som kan påvirke målsetting og effektive tiltak innen kategorien. Kategoristyring bidrar også til bevisstgjøring av sourcing-ansvarlige i forhold til hvilke handlinger som bør prioriteres for å oppnå maksimal effekt innen deres kategorier.

Trifid har konsulenter som har lang erfaring innen kategoristyring, og kan bistå våre kunder med å sikre god kategoristyring innen alle innkjøpskategorier. Vi kan hjelpe deg med:

 • Utarbeide kategoristrategi
 • Etablere og forbedre kategoristyringsprosesser
 • Analysere leverandørmarkeder og spendvolum
 • Etablere KPI-er og målemetodikk
Kontraktstyring

Kontraktsstyring er et viktig verktøy for å sikre at kontraktsintensjonene blir oppfylt, og at begge parter jobber tett sammen for å maksimere fordelene for alle. ITrifid har vi lang erfaring med kontraktstyring. Vi har ekspertise i hvordan gjøre den riktige analysen, utvikle den nødvendige styringen og verktøyene, og vi har også solid kompetanse i hvordan vi kan kjøre hele kontraktstyringsprosessen.

Vi kan hjelpe deg med:

 • Sikre en riktig overlevering fra kontraktsforhandlingene til kontraktseier for å sikre at ingen intensjoner og detaljer går tapt under overleveringen
 • Etablere og kjøre en solid kontraktstyringsmodell hvor vi tar hensyn til de forskjellige nivåene av møteplasser
 • Sørge for at alle interessenter og involvert personer får riktig og nødvendig informasjon slik at de kan handle i henhold til kontraktsintensjonen
 • Opprette et regime for revisjon og rapportering i kontraktsstyringen
Supplier Relationship Management (SRM)

Supplier Relationship Management (SRM) er en strategisk tverrfunksjonell øvelse som krever en ærlig vurdering av verdien leverandøren skaper for kunden. For våre Trifid-konsulenter sier det seg selv at det er viktig å etablere og opprettholde et godt forhold mellom leverandør og kunde, der de jobber tett sammen.

For å utmerke seg i styring av leverandørrelasjoner er det viktig å klassifisere leverandørporteføljen og identifisere leverandørene der den største muligheten for fordeler ligger. I Trifid har vi ekspertise i hvordan vi kan gjøre riktig analyse, utvikle den nødvendige styringen og verktøyene, og vi har også solid kompetanse i hvordan vi kan kjøre hele SRM-prosessen.

Vi kan hjelpe deg med:

 • Gjøre SRM-prosessen til et konkurransefortrinn
 • Klassifisere leverandørene dine og identifiser de viktigste
 • Hjelpe deg med å jobbe tett med leverandørene for å maksimere fordelene dine
 • Gjennomgå leverandørens verdikjede og identifiser muligheter for verdiskaping

I Trifid trives våre konsulenter alltid med å skape verdier for våre kunder.

format_quote
Trifid har bistått Anticimex med å anskaffe ny IT driftsleverandør. Trifid fulgte hele prosessen fra å definere behov, til løsningen med ny leverandør var implementert. Vi er veldig fornøyde med samarbeidet, og anbefaler gjerne Trifid som samarbeidspartner for andre bedrifter med lignende utfordringer.
Anticimex
format_quote
Trifid har bistått oss i arbeidet med kontraktsoppfølging mot flere av våre viktigste IKT-leverandører, og samtidig bidratt som generell rådgiver på sourcing-området. Vi opplever at de setter seg effektivt inn i varierte problemstillinger både av teknisk og merkantil art, og viser integritet og profesjonalitet i gjennomføringen. Vi er veldig fornøyde med samarbeidet vi har hatt med Trifid.
Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten

Ta kontakt for en prat

Våre sourcing-rådgivere