Gå til innhold
keyboard_backspace Våre tjenester keyboard_backspace Sourcing

Sourcing

Sourcing handler om hvordan virksomheten organiserer og drifter sine IT-tjenester.

Våre tjenester

Utarbeidelse av sourcingstrategi

IKT er en betydelig ressurs og en del av kjernevirksomheten i flere og flere virksomheter. Relevansen er stor for virksomhetens strategiske utvikling. Sourcingstrategi handler om å definere hvordan IT- tjenester skal leveres for å understøtte virksomhetens mål på best mulig måte:

 • Hva slags IT-tjenester er lurt å håndtere internt?
 • Hvilke tjenester kan og bør overlates til leverandører?

Vi hjelper virksomheter med å ta dette valget basert på strategiske analyser av virksomhetens behov og ambisjoner, livssykluskostnader, kost-nytte vurderinger, organisering, kompetanse, risikovurderinger og analyser av hvilke funksjoner som er virksomhetskritiske.

Gjennomføring av sourcingstrategi

Vi kan lede gjennomførings-prosessen eller vi kan bistå som erfarne rådgivere. Prosessen starter som oftest med en grundig analyse av markedet hvor vi kartlegger mulighetsrommet og aktuelle leverandører. Vi tilbyr innkjøpsfaglig støtte til planlegging og gjennomføring av anskaffelsesprosessen og bidrar til gode avtaler som fungerer i praksis.

Vi kan bistå med:

 • offentlige anskaffelser
 • å velge riktig anskaffelses- og kontraktstrategi
 • utforming av gode konkurransegrunnlag som tar høyde for markedsrealiteter
 • veiledning om miljøkrav og -kriterier på IKT-anskaffelser
 • forhandlingsstøtte eller forhandlingsledelse
 • evaluerings- og tildelingsprosess og overlevering til prosjekt eller linjeorganisasjon

Operativ bistand med kontrakts- og leverandørstyring

Vi kan støtte våre kunder med oppfølging av leverandører og kontraktsvilkår, reklamasjoner og endringshåndtering etter at avtalen er inngått.

Oppfølging av forbedringer

Alle teknologiske prosesser introduserer stadig endringer og nye utfordringer for virksomheten.

 • Må en leverandør byttes, porteføljen endres, eller begynner virksomheten å håndtere tjenester internt som tidligere har vært løst av leverandører?
 • Vurderer virksomheten å ta i bruk skyløsninger?
 • Har avtaleporteføljen endret seg i en retning hvor virksomheten er i ferd med å miste kontroll, og avtaler inngås distribuert og ikke strategisk?

Vi kan finne tiltak som forbedrer kontroll og reduserer risiko. Vi kan hjelpe med avtaleoppfølging, evalueringer av roller i egen organisasjon og oppfølging av betaling- og finansieringsmåter.

Vi hjelper virksomheter med å organisere og drifte sine IT-tjenester

format_quote
Trifid har bistått Anticimex med å anskaffe ny IT driftsleverandør. Trifid fulgte hele prosessen fra å definere behov, til løsningen med ny leverandør var implementert. Vi er veldig fornøyde med samarbeidet, og anbefaler gjerne Trifid som samarbeidspartner for andre bedrifter med lignende utfordringer.
Anticimex
format_quote
Trifid har bistått oss i arbeidet med kontraktsoppfølging mot flere av våre viktigste IKT-leverandører, og samtidig bidratt som generell rådgiver på sourcing-området. Vi opplever at de setter seg effektivt inn i varierte problemstillinger både av teknisk og merkantil art, og viser integritet og profesjonalitet i gjennomføringen. Vi er veldig fornøyde med samarbeidet vi har hatt med Trifid.
Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten

Ta kontakt for en prat

Våre sourcing-rådgivere