Gå til innhold
keyboard_backspace Våre tjenester keyboard_backspace Arkitektur

Arkitektur

Viktig å tenke helhetlig

Shaping
Change

Når en organisasjon vil endre en arbeidsprosess eller bytte ut et IT- system, kreves det at man tenker helhetlig. Det finnes knapt isolerte systemer og prosesser som lever egne liv.

For å oppnå varige og robuste forbedringer basert på teknologi, må vi vite hvordan endring på ett sted påvirker både mennesker og systemer andre steder i organisasjonen.

Våre rådgivere analyserer og vurderer hvor godt de eksisterende IT-systemene understøtter forskjellige arbeidsprosesser. Vi forener styre, ledelse og kunde, såvel som utviklere og drift, slik at alle forstår organisasjonens eller prosjektets mål. Dette krever at vi forstår både dagens, fremtidens og historisk teknologi, samt teknisk gjeld.

Forretningsarkitektur

Forretningsarkitektur er en strukturbeskrivelse av interaksjonen mellom forretningsstrategien, organisasjonen, funksjoner, forretningsprosesser og informasjonsbehov. Forretningsarkitektur vil si mindre fokus på det tekniske, mer på hvor data faktisk brukes og hva som er forretningsmessig kritiske punkter.

Trifids arkitekter har sterk forretningsforståelse og bidrar med å utarbeide og vedlikeholde forretningsarkitektur, herunder sikre oversikt over forretningsfunksjoner, -tjenester og -prosesser. Trifids arkitekter utarbeider også målbildearkitektur.

Referansearkitektur

Referansearkitektur beskriver både forretnings-, applikasjons-, informasjons- og teknologi-lag. Bruk av referansearkitekturer bidrar til et felles språk, konsistent implementering av tekniske løsninger og etterlevelse av felles standarder.

Trifid kan hjelpe deg med å kjøre en analyse og kartlegge eksisterende systemstruktur og komme med anbefalinger om hva som skal til for å utvikle en optimal referansearkitektur.

Infrastrukturarkitektur

Infrastrukturarkitektur er en beskrivelse av strukturen i og interaksjonen mellom plattformtjenester, og mellom logiske og fysiske teknologikomponenter som plassering av IT-utstyr, sikre og mindre sikre soner, lokale og eksterne klienter.

Trifid kan bistå med å gjennomføre risikovurderinger, internkontroll og tekniske tiltak for å forbedre kundens arkitektur.

Applikasjonsarkitektur

Applikasjonsarkitektur er en beskrivelse av struktur og interaksjon mellom applikasjoner, gruppert i kapabiliteter som tilbyr viktige forretningsfunksjoner og håndterer dataressurser.

Trifid kan bistå med å forbedre og optimalisere dagens struktur og interaksjon.

Informasjonsarkitektur

Alle skal ha tilgang til alt, selv internt. Her fokuseres det på distribusjon av kun nødvendig data, slik som ved GDPR-complience.

Sikkerhetsarkitektur

Hvilke punkter utgjør en risiko for data på avveie? Vi har erfaring med risikovurdering og vurdering av behov for konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Skytjenester

De ulike skyplattformene som Amazon AWS, Microsoft Azure og Google Cloud gir bedrifter og organisasjoner enorme muligheter for eksempelvis innovasjon, kostnadsreduksjon, fleksibilitet og sikring av virksomheten. Våre rådgivere har kompetanse, erfaring og kjenner til standarder og strukturer for å utnytte plattformene på best mulig måte basert på kundens behov.

Det handler om å levere riktig skytjeneste, tilpasset behovene og forutsetningene til kunden. Helhet, bredde og teknologiuavhengighet er nøkkelen.

De fleste virksomheters IT-infrastruktur er sammensatt av mange produkter og løsninger fra ulike produsenter. Slik er det også med skytjenester. En virksomhet vil måtte forholde seg til flere produsenter og tjenesteleverandører.

Trifid kan være rådgiver ved valg av skytjenester opp mot eksisterende IT-infrastruktur, og også bistå med et helhetlig løsningsdesign.

Digital transformasjon

For å ta fatt på en digital transformasjon må man endre fokus fra teknologi til forbedring av virksomheten. Det er ikke IT-strategien som skal være førende for den digitale transformasjonen, men virksomhetens strategi. IT er kun et av flere redskap for å endre virksomheten - og et viktig et sådan.

Hvordan kan virksomheten løse sitt samfunnsoppdrag på nye eller bedre måter? Ikke fokuser på enkelte teknologier eller lag strategier som er svært operasjonelle. Lag strategier som vektlegger transformering av virksomheten. I digitalt modne organisasjoner ledes den digitale transformasjonen fra toppen.

Våre rådgivere har tung erfaring med digitaliseringsprosjekter, og hjelper kunder med å ta de riktige valgene.

Kontakt oss for en prat

Våre arkitektur-rådgivere