Gå til innhold
keyboard_backspace Selskapsstruktur

Selskapsstruktur

Trifid-gruppen

Trifid AS ble etablert i 2016 og i 2018 omorganisert til Trifid Holding. Trifid Norge AS ble opprettet i 2018, og Trifid Danmark AS ble opprettet i 2019. I tillegg ble Trifid Ventures AS og Trifid Ventures 2019 AS etablert i 2019. Dette er selskaper som investerer i start-up selskaper, og fra 2020 har de ansatte skutt inn en betydelig eierandel i TV 2019 AS som et motiverende ansattprogram.

Rilate AS og Rilate ApS ble kjøpt i 2022 og er broker-selskaper som gjennom underleverandører leverer prosjektressurser til store kunder.

I 2019 utarbeidet Trifid Norge et aksjonærprogram for de ansatte. Intensjonen med programmet er å motivere til å investere i selskapet. 9,9% av aksjene er klargjort for at ansatte kan kjøpe aksjer og ta eierskap i selskapet. På den måten ønsker eierne at de ansatte skal få tilbakebetalt deler av overskuddet i Trifid Norge AS.

Sørsetra

i 2021 kjøpte Trifid markastua Sørsetra. Sørsetra er i ordinær drift gjennom selskapet Bartré, og vi bruker lokalene som et møtested utenfor byen til aktiviteter og kursing utenom kafeens åpningstider. Vi leier også ut lokalene til konfirmasjoner, brylluper og andre festlige lag.

Trifids økosystem

Selskapsstruktur
Trifids selskapsstruktur