Gå til innhold
keyboard_backspace Om Trifid keyboard_backspace Bestill foredrag eller workshops

Bestill foredrag eller workshops

Vil du øke kompetansen til dine medarbeidere?

Vi tilbyr foredrag om en rekke tema. Vi skreddersyr også foredrag eller workshops ut fra dine behov. Ta kontakt for å diskutere aktuelle tema!

Oversikt over foredrag og workshops

Foredrag: Innsidertrusselen

På hvilken måte kan man sikre seg mot at egne ansatte utgjør en sikkerhetstrussel?

Innsidere, eller utro tjenere, er personer som gjennom i kraft av å være ansatt har store muligheter til å skade egen arbeidsplass. Formålet med foredraget er å belyse hva en innsider egentlig er, hvorfor vi bør prioritere menneskelige sikkerhetstiltak på lik linje med tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, og på hvilken måte vi kan ha gode menneskelige sikkerhetstiltak gjennom hele ansettelsesforholdet.

Foredragsholder Vibeke Ekre har jobbet med personellsikkerhet siden 2014, har bakgrunn fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og er sikkerhetsrådgiver i Trifid. Hun jobber for å bidra til at enda flere får øynene opp for den menneskelige delen av sikkerhetsarbeidet.

Foredragets varighet er ca. 30 minutter, men kan tilpasses deres behov.

Pris: etter avtale

Kontakt oss for bestilling

Workshop: Kommunikasjon og samhandling i team

Hvorfor er det viktig med god kommunikasjon?

Alle beskjeder vi sender til andre innebærer kommunikasjon i en verbal og/eller ikke-verbale form. Det bidrar til å danne relasjoner, skape tillit, utvikling og læring.

Utfordringen er at vi ser verden på bakgrunn av vår egen erfaring, utdannelse, følelser, meninger, osv. Forståelse for kompleksiteten rundt kommunikasjon og betydningen av selvinnsikt, er derfor viktig. Denne workshopen hjelper team å bli klar over hverandres likheter og forskjeller, erkjenne hverandres egenart og bli tydelige på hvilke roller og prosesser man arbeider innenfor. Med slik innsikt, kan team lykkes bedre i samhandling og kommunikasjon.

Det forskningsbaserte verktøyet Diversity Icebreaker vil benyttes for å måle den enkeltes preferanser for kommunikasjon, interaksjon og problemløsning. Dette team-verktøyet er for øvrig det eneste i markedet som er sertifisert av DNV.

Foredragsholder Caroline Schanke Monsen har en spesialisering i organisasjonspsykologi, og brenner for utvikling på team- og individnivå. Hun har holdt workshops og foredrag for bla. team i politiet, direktorater og etater, og jobber som rådgiver i Trifids tjenesteområde Organisasjonsutvikling, Endring & Strategi. Caroline mener all endring starter med en selv, og hennes foredrag og workshops er tuftet på dette.

Varighet: 3 timer

Pris: etter avtale

Kontakt oss for bestilling

Alle våre rådgivere holder foredrag