Gå til innhold
keyboard_backspace Aktuelt og fagblogg keyboard_backspace Hvordan redusere leverandøravhengighet med komponentbasert løsningsarkitektur
Leverandøravhengighet komponentbasert Løsningsarkitektur

Hvordan redusere leverandøravhengighet med komponentbasert løsningsarkitektur

1. juni 2023
Sebastian Foss

En komponentbasert løsningsarkitektur er kanskje ikke det begrepet som er enklest å forstå. Det er ikke nødvendigvis den IT-arkitekturen som er enklest å bygge eller styre heller. Den kan imidlertid være nøkkelen til å bygge en verdikjede som er robust, effektiv og lar deg sitte igjen med makten, kontrollen og kunnskapen fremfor dine leverandører.

Virksomheter må bygge verdikjeder på nye måter

Den digitale transformasjonen har endret måten virksomheter tenker og bygger sine verdikjeder på. Tradisjonelt har forretningsutvikling dreid seg om å bygge en verdikjede med leverandører og samarbeidspartnere til akseptabel kvalitet for lavest mulig pris. Dette resulterer ofte i risikoøkning, kontrolltap og sterk leverandøravhengighet. I en IT-verden der kunnskap, sikkerhet og risikominimering blir stadig viktigere, har det blitt et større fokus på å bygge verdikjeder som gir eieren av systemet full kontroll og minimerer sikkerhetsrisikoene.

Vi har hjulpet mange

Trifid har lang erfaring med å hjelpe kunder å bygge robuste og sikre verdikjeder med en komponentbasert IT-arkitektur bestående av en rekke aktører. Vår metode inkluderer både å bygge verdikjeden strategisk, i tillegg til å sette opp en forvaltningsmodell som gir kundene muligheten til å styre verdikjeden effektivt i ettertid.

IT-verdikjedene vokser seg større. For hvert nye behov som oppstår, kreves en ny teknisk løsning. Det vanligste er å knytte til seg en totalleverandør av IT-tjenester som tar seg av alle utviklingsbehov. De bygger applikasjonene, grensesnittene og utviklinger. Det kan virke hensiktsmessig å overlate utviklingen til noen som har kompetansen og som blir stadig bedre kjent med dine behov, men dette kan ha kostbare ringvirkninger på sikt. Jo mer leverandøren bygger av verdikjeden, jo mer avhengighet knyttes til leverandøren. Trifids konsulenter står ofte ovenfor utfordringen hvor IT-leverandøren holder styr på de mest dominerende aspektene ved verdikjeden, og kunden er helt avhengig av leverandøren. Dessverre kan denne avhengigheten føre til ukontrollert kostnadsvekst og tap av kontroll over verdikjeden.

Hvordan kan man bygge en verdikjede for å redusere leverandøravhengighet?

En komponentbasert løsningsarkitektur samler små, selvstendige deler (komponenter) som jobber sammen for å løse et problem. Tenk på en komponentbasert løsningsarkitektur som et legosett. Hver legobrikke representerer en komponent, og når du setter sammen disse, får du et ferdig byggverk, en programvare.

Ved å bruke en komponentbasert tilnærming blir programvaren mer forståelig og enklere å vedlikeholde. Hver komponent kan identifiseres isolert sett og ses i forhold til resten av systemet. Enkelt-komponenter kan utvikles, oppdateres eller erstattes uten å forstyrre resten av verdikjeden. Dette øker fleksibiliteten, reduserer sårbarheten, skaper større forutsigbarhet og gjør vedlikeholdet enklere. Den største fordelen er en større frihet til å anskaffe flere leverandører til å utvikle de ulike komponentene. Dette reduserer leverandøravhengigheten og gir systemeieren ansvaret for kunnskapen, samhandlingen og styringen.

Utfordringer

Bygging av verdikjeder med komponentbaserte IT-arkitekturer fra flere leverandører kan være utfordrende, da de ofte preges av kompleksitet, politisk spill, uenigheter og intriger. I tillegg består de av en stor sammensetning av forskjellige mennesker med ulik faglig bakgrunn, ambisjoner og mål.

Her er våre tips når du skal bygge komponentbasert løsningsarkitektur:

  1. Kravspesifikasjoner: Sørg for at alle krav til systemet er definert og forstått av alle aktørene som skal være med på programutviklingen.
  2. Dokumentasjon: Dokumenter hver eneste komponent og hvordan de fungerer sammen. Dette vil bidra til å gjøre løsningen mer overførbar og redusere risiko for feil. Samtidig får systemeieren en helhelhetsoversikt over utviklingen.
  3. Integrasjonsplanlegging: Planlegg integrasjonen av komponentene slik at du oppnår en sømløs og effektiv verdikjede.
  4. Testing: Sørg for at alle komponenter blir grundig testet før de implementeres i produksjonen. Dette vil bidra til å identifisere eventuelle feil eller mangler i løsningen.
  5. Leverandørstyringsstrategi: Definer en strategi for å styrke samarbeidet med leverandørene og sikre at alle forpliktelser overholdes. Dette inkluderer tett dialog for å sikre at løsningen bygges som planlagt og oppfyller løsningens krav. Faste møter med stor takhøyde erfarer vi er en viktig nøkkelfaktor for suksess i samhandlingen.

5 råd for å sikre nytteverdi over tid

  1. Kontinuerlig samhandling mellom alle parter i verdikjeden: Dette er avgjørende for å sikre en jevn drift og en effektiv utveksling av informasjon. Faste kommunikasjonskanaler må etableres for å sikre at informasjon deles jevnlig og tydelig. Dokumentasjon av beslutninger, frister og oppdateringer er viktig for å sikre at ingen detaljer går tapt i disse prosessene.
  2. Knallhard juridisk kontroll: Dette sikrer at all bruk av komponentene er i tråd med relevant lovgivning og regelverk, samtidig som det holder leverandørene ansvarlig for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalte kontrakter og retningslinjer.
  3. Service Integration and Management (SIAM): en modell for å effektivt styre IT-systemer som kommer fra flere forskjellige leverandører. Ved å bruke SIAM blir ansvaret for integrasjon og oppfølging av alle tjenester samlet hos en nøytral aktør. Les mer om SIAM i en våre tidligere fagblogger: SIAM, salabim!
  4. Applikasjonskart: En verdikjede med en komponentbasert løsningsarkitektur vil ha et større antall applikasjoner, og dermed behov for kontroll og oversikt over hvordan komponentene interagerer og påvirker hverandre. Et applikasjonskart over verdikjeden gir muligheten for å identifisere eventuelle sårbarheter og utfordringer, samt planlegge og implementere tiltak for å forhindre eller løse dem. Samtidig kan det vise muligheter for forbedring og utvikling av verdikjeden.
  5. Vær synlig: Det er viktig å være synlig som systemeier for å bidra til en god samhandling og utvikling av verdikjeden. En synlig systemeier skaper mulighet for å etablere tillit og gjensidig forståelse med verdikjedens aktører. Delta aktivt i møter, vær åpen og legg til rette for samlinger som muliggjør adressering av utfordringer og muligheter i verdikjeden.

Erfaring fra bompengesektoren

Vi har erfaring med digital omstilling til komponentbasert løsningsarkitektur i blant annet bompengesektoren. Fra 2017 til 2022 var Trifid med å styre og gjennomføre «Program nye systemløsninger for bompengeinnkrevingen» (PNSB). Vi og vår samarbeidspartner Cloud Norway bisto Statens vegvesen med å bygge en ny verdikjede med komponentbasert løsningsarkitektur for norsk bompengeinnkreving (AutoPASS). De nye systemløsningene sørget for at Statens vegvesen og de norske bompengeselskapene satt igjen med kunnskapen, kontrollen og styringen av verdikjeden. Trifid opplevde et svært godt samarbeid med Statens vegvesen og verdikjedens aktører.

format_quote
Trifid var en utrolig viktig samarbeidspartner å ha med i programgjennomføringen. De forstod behovene vi hadde og var med å utvikle en verdikjede som fungerer utrolig godt den dag i dag. Både oppbygningen av løsningsarkitekturen og styringsmodellene som ble etablert til forvaltningen har bidratt til å skape et sømløst bompengeinnkrevingssystem i Norge.
Bjørn Roar Eriksen, nåværende seksjonsleder Veg- og transportteknologi i Statens Vegvesen og tidligere fungerende programeier av «Program nye systemløsninger for bompengeinnkrevingen»

Komponentbasert løsningsarkitektur sikrer kunnskap og kontroll

Det kan være fristende å finne én leverandør som kan løse dine umiddelbare problemer for en god pris. På sikt vil det være viktigere å ha kunnskap om verdikjedens sammensetning og full styring over dens utvikling. En verdikjede bygget opp av en komponentbasert løsningsarkitektur tillater systemeier å beholde kontrollen.

Senior Associate Norge

Sebastian Foss

Sebastian liker idrett og konkurranse, både på jobb og privat. Utenfor kontoret finner du ham ofte på golfbanen med kollegaer. Men selv om han er et konkurransemenneske, er han ikke ego. Sebastian er nemlig en hardtarbeidende lagspiller som får gruppen fremover ved å sørge for at alle bygger på hverandres styrker.

Denne mannen har teft for produkt- og forretningsutvikling, særlig fra perspektivet organisasjonsutvikling, strategi og ledelse. Han er særlig interessert i hvordan kunden kan bli best i klassen – både på kort og lang sikt.

Fagområde:
Organisasjonsutvikling og endring