Gå til innhold
keyboard_backspace Om Trifid keyboard_backspace Personvern

Personvern

Trifids personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. For Trifid er det viktig at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med personvern, send en e-post til GDPR@trifid.no.

Behandlingsansvar

Trifid er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette.

Når samler Trifid inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

  • Du har søkt jobb hos oss
  • En jobbsøker har angitt deg som referanse
  • Du besøker vår hjemmeside www.trifid.no
  • Du har meldt deg på et arrangement eller konkurranse
  • Du har sendt oss en henvendelse eller klage
  • Du har bedt om innsyn
  • Du er kunde eller samarbeidspartner
  • Du er ansatt

Trifid har i dag en IKT-driftsmodell der det meste av driften er satt ut til underleverandør. Alle våre leverandører er forpliktet til å jobbe fra Norge. Lagring foregår for det meste i skyen.

Besøk på våre nettsteder

Webanalyse

Når du besøker www.trifid.no, www.trifid.eu og www.trifid.dk, bruker vi verktøyene Google Analytics og Hotjar for å analysere din bruk. Bruken analyseres for å kunne utarbeide statistikk om blant annet i hvilket omfang, hvordan og når nettsidene våre brukes. Informasjonen setter oss i stand til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet vårt.

Mottatte opplysninger er underlagt Google og Hotjar sine retningslinjer for personvern.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikre kvaliteten på våre informasjonstjenester.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for å få tjenester til å fungere, og for å gi en optimalisert brukeropplevelse.

Session cookies

I forbindelse med Google Analytics benyttes det session cookies på våre nettsider. Dette er informasjonskapsler for en sesjon/et besøk, som slettes når du går ut av våre nettsider, eller lukker nettleseren. Disse brukes utover det som er beskrevet over i avsnittet for Webanalyse for lastbalansering av systemet slik at alle blir sikret en best mulig brukeropplevelse.

Persistant cookies

For å ha statistikk på antall ulike brukere (faste brukere vs. sjeldne brukere) på de ulike sidene (norsk, dansk eller internasjonal) og for å kunne legge til rette for lagring av språkvalg som vil forbedre brukeropplevelsen, benyttes det også persistent cookies på nettsidene. Dette er informasjonskapsler som lagres på datamaskinen din over lengre tid. Slike informasjonskapselen fra Google Analytics er innstilt til å slettes automatisk etter 14 måneder hvis du ikke returnerer til nettsiden. Det er mulig å reservere seg mot all registrering i Google Analytics ved å installere et tillegg i nettleseren (Opt-out Browser Add-on).

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

Hvordan slette / styre cookies

Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler på nettvett.no.

Jobbsøkere

Dersom du søker jobb hos Trifid, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Ansettelsesprosessen innebærer behandling av de opplysningene du oppgir til oss gjennom dokumentene du sender oss. Dette kan for eksempel være søknad, CV, vitnemål og attester. I tillegg til eventuelle intervju, kan Trifid også gjennomføre egne undersøkelser, som samtaler med jobbsøkerens referanser.

Vurdering av tilsendt dokumentasjon

For å vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser er behandlingsgrunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Denne bestemmelsen tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre tiltak på jobbsøkers anmodning før en avtale inngås. Ved å søke på stillingen og sende oss dokumenter anser vi at jobbsøkeren ber oss vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser med sikte på å inngå en arbeidsavtale.

Egne undersøkelser

Dersom vi gjør egne undersøkelser ut over det jobbsøker har sendt oss, for eksempel å kontakte noen som har utstedt en attest, men som ikke er oppgitt som referanse, er behandlingsgrunnlaget for slike undersøkelser personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Den tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigede interessen er å finne rett kandidat til stillingen.

Vårt behandlingsgrunnlag er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a, altså ditt eksplisitte samtykke, jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav a. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. At du trekker ditt samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysninger som skjedde før du trakk samtykket tilbake.

Stillingssøknaden oppbevares inntil 6 måneder

Stillingssøknader oppbevares i Trifids jobbsøkersystem. Søknader som ikke fører til ansettelse slettes 6 måneder etter at jobbsøker har mottatt avslag, evt. etter at Trifid har mottatt avslag på tilbud om ansettelse.

Påmelding til arrangementer

Ved påmelding til et arrangement Trifid arrangerer vil vi be om opplysninger slik som navn, kontaktinformasjon og arbeidssted. Formålet med opplysningene er å gi informasjon til deltakerne, administrere og tilrettelegge arrangementet og utarbeide deltakerlister til deltakerne. Opplysningene slettes 6 måneder etter at arrangementet er avsluttet.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. De berettigede interessene er å avvikle arrangementet på en god måte.

Medier og journalister

Trifid fører et register over hvilke journalister vi har vært i kontakt med og hvilken tematikk henvendelsen gjaldt. Formålet med registeret er å koordinere i fall flere personer svarer på liknende henvendelser samtidig, ha kontaktinformasjon i fall det er nødvendig med oppfølging samt ha oversikt over hvilke journalister som kan være interessert i å skrive hvilke temaer. Journalistens kontaktopplysninger lagres i fem år.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigete interessen er å kommunisere om personvern i media på en effektiv og konsistent måte.

Kamera i porttelefon

Ved inngangspartiet på gateplan hos Trifid er det montert et kamera med mikrofon for å sikre at vi ikke slipper inn uvedkommende. Kameraet og mikrofonen aktiveres manuelt når man ringer på dørklokka. Bildet av inngangspartiet vises i sanntid og har ikke opptaksmulighet.

Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigede interessen er å sikre tilgangen til Trifids lokaler.