Gå til innhold
keyboard_backspace Aktuelt og fagblogg keyboard_backspace Trifid Norge AS omsatte for 82 millioner i 2020: Mål: 100 millioner og 85 ansatte i 2021

Trifid Norge AS omsatte for 82 millioner i 2020: Mål: 100 millioner og 85 ansatte i 2021

8. februar 2021

Trifid, som satser på strategisk og operativ rådgivning i grensesnittet mellom forretning, teknologi/digitalisering og organisasjon, leverte igjen et godt vekstår. Selskapet omsetning vokste fra 60,3 millioner i 2019 til 82,1 millioner i 2020. Driftsresultatet (EBITDA) forventes å lande på ca. 6,1 millioner kroner. Selskapets neste mål er å nå 100 millioner i omsetning og vokse til 85 ansatte i løpet av 2021.

At vi klarer å levere en vekst på hele 36 prosent på topplinjen i et år preget med Covid-19, er vi svært fornøyde med, sier Jan-Erik Martinsen, adm. direktør og rådgiver i Trifid AS. Vi er mest opptatt av å sikre oss vekst nå i selskapets første år. Lønnsomheten er på et akseptabelt nivå og våre prognoser viser at lønnsomheten vil øke betydelig i årene fremover. Nå er vi fortsatt i investeringsfasen hvor vi blant annet investerer stort i rekruttering og utvikling av våre medarbeidere.

Trifid Norge AS satser på strategisk og operativ rådgivning i grensesnittet mellom forretning, teknologi/digitalisering og organisasjon vokser i Norge. Trifid støtter virksomhetsledere som vil utvikle virksomheten, tilpasse seg endrede rammevilkår og utnytte nye, digitale muligheter.

Ved inngangen til 2021 ser vi vekst i flere av de områdene vi satser på, men særlig interessant er det å se utviklingen innen organisasjonsutvikling og endringsledelse, forteller Jan-Erik Martinsen. Her må jeg virkelig berømme Åse Fixdal og hennes team for sterke bidrag i 2020. Videre ser vi at de får stadig flere henvendelser om å løse oppdrag nå ved inngangen til det nye året.

– Omleggingen til digital service og leveranse som følge av Covid-19 situasjonen har satt en rekke organisasjoner under et helt nytt press. Dette er blant de områder hvor vi nå jobber aktivt som rådgivere og prosjektledere for mange av våre kunder, sier Åse Fixdal. Hun har tung erfaring fra å ha jobbet med en rekke selskaper hvor hun har erfart viktigheten å bygge bro mellom ulike fagmiljøer for å skape gode resultater for sine oppdragsgivere. Tjenesteområdet har fokus på å styrke virksomheters håndtering av endringer, og sørge for at planlagt endring faktisk gjennomføres.

Vi er nå totalt 51 ansatte og planlegger å vokse med 24 nye medarbeidere i 2021. Å rekruttere dyktige medarbeidere og sikre riktig kapasitet og kunnskap som vi kan tilby våre kunder er et viktig fokus fra oss i ledelsen, sier Jan-Erik Martinsen. Han har vært sentral å bygge opp flere teknologimiljøer i Norge. Trifid er et kompetansetungt rådgivningsselskap innen teknologi og virksomhetsutvikling med hovedkontor i Akersgata, rett bak Stortinget i Oslo.

Trifid har blant annet hatt prosjekter hos Politiet, Skatteetaten, Statens vegvesen, Oslo Kommune, Helsedirektoratet, Lånekassen, Entra, Sparebank 1, Anticimex, Standard Norge, Aschehoug, Statnett, Norsk Toppfotball, Tolletaten, Handelshøyskolen BI og Kartverket for å nevne noen.

Våre ambisjoner er fortsatt å vokse til opp mot 300 ansatte og ha virksomhet i 5 land, sier Jan-Erik Martinsen. Det er et langsiktig mål som vi har hatt helt fra starten. Å vokse oss solide i Norge er det viktigste fundamentet i denne strategien. Covid-19 situasjonen har medført at Norge har blitt enda mer sentralt i 2020 og 2021. Men våre ambisjoner ligger fast, sier Jan-Erik Martinsen.

For ytterligere kommentarer: