Gå til innhold
keyboard_backspace Aktuelt og fagblogg keyboard_backspace Trifid Norge AS med vekst og 93,3 millioner i omsetning i 2023: en mer urolig verden gir fortsatt fokus på samfunnskritiske prosjekter

Trifid Norge AS med vekst og 93,3 millioner i omsetning i 2023: en mer urolig verden gir fortsatt fokus på samfunnskritiske prosjekter

10. april 2024

Trifid, som er et konsulentselskap som leverer strategisk og operativ rådgivning i grensesnittet mellom forretning, digitalisering og organisasjon, omsatte for 93,3 millioner kroner i 2023. Dette er en vekst på 3 % sammenlignet med 2022, hvor man endte på en omsetning på 90,3 millioner kroner.

– Det har vært større konkurranse, timeprisen har blitt utfordret og myndighetene har pålagt oss større utgifter og innført bemanningsdirektivet. Vi har likevel vekst både i omsetning og antall ansatte fra 2022. Det er vi godt fornøyde med, sier Jan Erik Kulsvehagen, styreleder i Trifid Norge AS.

Tror på fortsatt vekst i 2024

– Vi forventer fortsatt vekst i 2024 og har mål om økt omsetning. Vi ser at vi har klart å skaffe oss en plass i markedet, og vinner og går i front på rammeavtaler. Vi fortsetter å rekruttere ansatte, og hadde en netto vekst på 6 stykker i 2023. Vi ser at digitalisering og samfunnskritiske prosjekter i offentlig og privat sektor så vel som i organisasjonslivet fortsatt er en prioritet hos kundene, sier Siv Therese Herbern, daglig leder i Trifid Norge AS. – Det betyr mer behov for konsulenter med fokus på forretningsutvikling, digitalisering og organisasjon.

– Den viktigste forklaringen til omsetningsveksten er økning i antall ansatte konsulenter fra 2022, sier Jan Erik Kulsvehagen. Driftsresultatet for 2023 ble på 1,3 mill. kr, som gir en resultatgrad på 1,4 %. Dette er en nedgang fra 2022, hvor driftsresultatet endte på 3,3 mill. kr og resultatgraden på 3,3 %. Årsresultatet etter skatt er på 1,0 mill. kr i 2023, sammenlignet med 2,4 mill. kr i 2021.

Kvalitet er viktigere enn noen gang

– Tøffe tider skjerper oss. Vi vet at vi må levere kvalitet. Vi har jobbet hardt for å videreutvikle interne prosesser innen blant annet salg og rekruttering. Vi gjør analyser av markedet på en ny måte, og vi har fokus på både faglige og sosiale aktiviteter og oppfølging for å klare og beholde de flinke folka våre, i tillegg til å rekruttere nye gode hoder. Alt dette gjør oss rustet til å ta nye steg neste år, sier Siv Therese Herbern.

Fremoverlent og solid

– Vi har lykkes godt med å balansere vekst og risiko i tidligere år. Fokus har vært å skape lønnsom drift og god likviditet, samt fortsatt investering i bygging av selskapet. Det har vi fått til med å være fremoverlente i markedet og opptatt av å ha god soliditet i bøkene, sier Siv Therese Herbern. Trifids ambisjon er å vokse til over 300 ansatte og ha virksomhet i mer enn 5 land. Å vokse oss solide i Norge er det viktigste fundamentet i denne strategien. I 2023 hadde vi også en ansatt på oppdrag i Danmark.

Kundeforhold innen offentlig sektor, bank/finans og kraft/energi

Trifid Norge har hatt en stor del av sin omsetning mot offentlige kunder, enten direkte eller som underleverandør. Selskapet har blant annet hatt prosjekter hos politiet, Utdanningsetaten, Statens vegvesen, Oslo Kommune, Helsedirektoratet, Lånekassen, Entra, Sparebank 1, Nordea, Anticimex, Standard Norge, Aschehoug, Statnett, Norsk Toppfotball, Tolletaten, Handelshøyskolen BI og Kartverket for å nevne noen. For å styrke selskapet videre fokuseres det på fortsatt diversifisering ytterligere mot privat sektor, spesielt innenfor bransjene kraft/energi og bank/finans.

For ytterligere kommentarer:

Jan Erik Kulsvehagen, styreleder, Trifid Norge AS, mobil 481 74 013 og e-post: jan.erik.kulsvehagen@trifid.no.

Siv Therese Herbern, daglig leder Trifid Norge AS, mobil 406 37 698 og e-post: sherbern@trifid.no.

Foto:

Siv Herbern, daglig leder i Trifid AS. Foto: Thomas Brun, NTB Scanpix

Jan Erik Kulsvehagen, styreleder i Trifid AS. Foto: Thomas Brun, NTB Scanpix