Gå til innhold
keyboard_backspace Aktuelt og fagblogg keyboard_backspace Trifid med rekordomsetning i 2021

Trifid med rekordomsetning i 2021

11. april 2022

Trifid, som er et konsulentselskap som leverer strategisk og operativ rådgivning i grensesnittet mellom forretning, teknologi/digitalisering og organisasjon, omsatte for 104,5 millioner kroner i 2021. Dette er en vekst på hele 25 % sammenlignet med 2020, hvor man endte på en omsetning på 83,7 millioner kroner.

– Vi er godt fornøyde med utvikling i det som var nok et krevende Covid-19-år i 2021, sier Jan-Erik Martinsen som er adm. direktør i Trifid AS. Selskapet jakter på nye sentrale lokaler i Oslo, som følge av at de har vokst ut av dagens kontorer rett bak Stortinget i Oslo

Tror på vekst i 2022 tross Ukraina

– Vi forventer imidlertid fortsatt vekst i 2022. Ukraina-situasjonen har tatt over for Covid-19 når det gjelder usikkerhet. Vi ser imidlertid at digitalisering og samfunnskritiske prosjekter i offentlig og privat sektor så vel som i organisasjonslivet vil få betydelig høyere prioritet hos kundene, sier Jan-Erik Martinsen. Det betyr mer behov for konsulenter med fokus på forretningsutvikling, teknologi/digitalisering og organisasjon.

– Den viktigste forklaringen til veksten, ut over at vi stadig vinner nye oppdrag, er høyere omsetning pr. ansatt i gjennomsnitt i forhold til året før, sier Jan Erik Kulsvehagen som er styreleder i Trifid AS. Driftsresultatet for 2021 ble på 13,2 millioner kroner, som gir en resultatgrad på 12,6 %. Dette er en økning fra 2020, hvor driftsresultatet endte på 5,9 millioner kroner og resultatgraden på 7,1 %. Årsresultatet etter skatt er på 10,3 millioner kroner i 2021, sammenlignet med 4,6 millioner kroner i 2020.

Satser på kvinner

Trifid AS hadde 58 ansatte ved årsslutt 2021, hvorav 20 er kvinner (34 %). I ledelsen er to av fem kvinner og selskapets styre består av fire kvinner og to menn. I 2022 forventer Trifid å vokse med ca. 10 konsulenter, slik at staben ved årets slutt vil utgjøre ca. 70 personer.

– Vi har lagt ekstra fokus på å rekruttere og tiltrekke oss dyktige kvinner både som konsulenter og i styret. Videre har vi i 2021 for første gang rekruttert unge talenter rett fra universitetene og høyskolene, sier daglig leder Jan-Erik Martinsen i Trifid. En klar og bevisst strategi for vekst som er godt forankret i styret.

Fremoverlent og solid

– Vi har lykkes godt med å balansere vekst og risiko i Covid-19-tiden. Fokus har vært å skape lønnsom drift og god likviditet, samt fortsatt investering i bygging av selskapet. Det har vi mestret godt med å være fremoverlente i markedet og opptatt av å ha god soliditet i bøkene, sier Jan-Erik Martinsen. Trifids ambisjon er å vokse til over 300 ansatte og ha virksomhet i mer enn 5 land. Å vokse oss solide i Norge er det viktigste fundamentet i denne strategien.

Trifid Norge har hatt en stor del av sin omsetning mot offentlige kunder, enten direkte eller som underleverandør. Selskapet har blant annet hatt prosjekter hos Tolletaten, Skatteetaten, Statens vegvesen, Oslo Kommune, KLP, Norsk Helsenett, Sykehusapotekene, Sparebank 1, Wilhelmsen, Standard Norge, Aschehoug, Statnett, Motorola, Tolletaten og Handelshøyskolen BI for å nevne noen. For å styrke selskapet videre fokuseres det på fortsatt diversifisering ytterligere mot privat sektor, innenfor bransjene kraft/energi, samt bank/finans.

Se artikkel i Finansavisen.

Faksimile av artikkelen i Finansavisen

Kilde: Finansavisen