Gå til innhold
keyboard_backspace Aktuelt og fagblogg keyboard_backspace Rekrutteringsprosessen vår

Rekrutteringsprosessen vår

24. mai 2022

I Trifid er vi alltid på jakt etter dyktige kollegaer. Sjekk ut våre ledige stillinger og ikke nøl med å ta kontakt dersom du tror vi er en match. Nedenfor kan du lese om de ulike stegene i rekrutteringsprosessen vår, fra kaffeprat til tilbud.

Kaffeprat

Kaffepraten er det første møtet mellom Trifid og kandidaten. Formålet med intervjuet er å bli kjent og finne ut om kandidaten og Trifid er en god match. Det gis nøkkelinformasjon om Trifid, inkludert typiske prosjekter, bedrifts-DNA, kultur og verdier og forventninger til kompensasjon, oppgaver etc. diskuteres for å sikre en god match med kandidaten.

Førstegangsintervju

Hensikten med det første intervjuet er å se på kandidatens kvalifikasjoner og motivasjoner for å begynne i Trifid. Det utføres en casestudievurdering for å utfordre kandidaten i et realistisk prosjektscenario knyttet til det aktuelle tjenesteområdet.

Testing

For å gi god innsikt i kandidaten og legge til rette for målrettede dybdeintervjuer, skal to tester gjennomføres før andregangsintervju; en personlighetstest og en evnetest. Hensikten med personlighetstesten er å identifisere personlighetstrekk for å finne ut om kandidaten er en match for stillingen i Trifid, og om stillingen i Trifid er en match for kandidaten. Hensikten med evnetesten er å gi en pekepinn på kandidatens forutsetninger for å håndtere komplekse flerlagsproblemer og arbeidsmiljøer.

Andregangsintervju

Hensikten med andregangsintervjuet er å avdekke kompetanse, ferdigheter, erfaring og personlighetstrekk som kan være gode indikatorer på en vellykket karriere i Trifid. Intervjuet er fokusert rundt gjennomgang av kandidatenes testresultater.

Bakgrunnssjekk

Hensikten med bakgrunnssjekken er å verifisere informasjon gitt av kandidaten. Vi utfører en bakgrunnssjekk og en ekstern referansesjekk.

Tredjegangsintervju

Formålet med det siste intervjuet er å løse eventuelle utestående spørsmål og spørsmål og/eller bekymringer fra begge parter angående fremtidig ansettelse hos Trifid. Hvis det lykkes, vil kandidaten bli tilbudt en Trifid-kontrakt.

Tilbud

Formålet er å tilby kandidaten en kontrakt med Trifid og forhandle frem endelige vilkår.