Gå til innhold
keyboard_backspace Aktuelt og fagblogg keyboard_backspace Lønn og goder

Lønn og goder

31. januar 2024

I Trifid har vi en modell for innplassering og utvikling av fastlønn og en modell for prestasjonsavhengig lønn. Vi har bra pensjonsordninger og forsikringer, i tillegg til flere andre goder.

Fast lønn

Våre associates får 560.000 når de starter. For rådgivere har vi et lønnsgulv på 650.000. Det er et lønnstak på 1.200.000 for nyansatte rådgivere og 1.400.000 for eksisterende rådgivere.

Lønn avtales ved ansettelse, og baserer seg på en helhetsvurdering av stilling, arbeidsoppgaver, erfaring og kompetanse. Lønn reforhandles minimum hvert år, på bakgrunn av generell utvikling i økonomien, den ansattes utvikling og oppfyllelse av individuell utviklingsplan.

Prestasjonsavhengig lønn

Rådgivere i Trifid har i tillegg til fast lønn mulighet til å få prestasjonsavhengig lønn. Den prestasjonsavhengige lønnen fastsettes og utbetales i henhold til den til enhver tid gjeldende bonusplan. Per nå gjelder følgende: ​​​​​​​

​​​​​​​Bonus utgjør 30% av det den enkelte rådgiver fakturer for over sitt lønnsnivå + 425.000. Bonus beregnes og utbetales to ganger per år. Dersom rådgivere starter sitt arbeidsforhold i løpet av en bonusperiode, beregnes bonusen på bakgrunn av den tiden rådgiveren har vært ansatt i Trifid.

Feriepenger beregnes på grunnlag av utbetalt lønn og bonus i opptjeningsåret.

Pensjonsordninger

Trifid innbetaler tjenestepensjon for alle rådgivere i henhold til gjeldende pensjonsavtale for selskapet.

Grunnlaget for det årlige sparebeløpet er per nå 5,4 prosent av lønn fra 0 G til 12 G. I tillegg spares 7 prosent av lønn fra 7,1 G til 12 G.

Forsikringsordninger

Trifid tilbyr sine rådgivere følgende forsikringsordninger:

  • Personalforsikring som gir erstatning ved medisinsk invaliditet, arbeidsuførhet og dødsfall.
  • Reiseforsikring
  • Helseforsikring

Aksjonærprogram for ansatte

I Trifid er det mulig for ansatte å komme inn på eiersiden. 9,9 prosent av aksjene er satt av for Trifids ansatte. Les mer om aksjonærprogrammet

Fleksible arbeidsformer

Trifid er opptatt av å tilrettelegge for effektivt arbeid, uavhengig av tid og sted. Alle rådgivere får bærbar PC, god tilgang til software, mobiltelefon med bedriftsabonnement og bredbånd.

Overtidsmat

Jobber du sent, kan overtidsmat bestilles ved behov.

​​​​Avisabonnement

Som ansatt i Trifid kan du få digitalt avisabonnement hos Dagens Næringsliv og Aftenposten.

Bruk av Trifids lokaler

Som ansatt har du mulighet til å bruke Trifids lokaler til egne arrangement og selskap.

Ansattordninger

Som ansatt i Trifid får du gunstige priser hos noen utvalgte butikker, restauranter og tjenesteleverandører.