Gå til innhold
keyboard_backspace Aktuelt og fagblogg keyboard_backspace Krig i Ukraina - konsekvenser for hele verden

Krig i Ukraina - konsekvenser for hele verden

1. april 2022

Den russiske invasjonen får konsekvenser langt utenfor Ukrainas grenser. Trifid inviterte inn til kveldsmat for å se på fremtiden i krystallkula.

Europa er endret for alltid etter det russiske angrepet på Ukraina. De humanitære omkostningene er enorme. I tillegg brer følelsen av at personlig sikkerhet er truet seg langt utover Ukrainas grenser.

Parallelt opplever mange ledere i europeiske virksomheter at krigen har forretningsmessige konsekvenser. Nye spørsmål og problemstillinger dukker opp, både knyttet til bedriftens sikkerhet og generell forretningsdrift.

Disse utfordringene ble grundig diskutert da Trifid denne uken fasiliterte en fagkveld om Ukraina der ansatte og gjester med særlig kompetanse på samfunnssikkerhet møttes til samtale.

Mat og diskusjon

Fagkvelder som dette går under navnet «Kveldsmat» i Trifid. Her samles ressurssterke mennesker som er ansatt i, kunder hos eller venner av Trifid for å diskutere et gitt tema.

Samtalen om Ukraina ble innledet av pensjonert generalløytnant Arne Bård Dalhaug, tidligere leder av OSSEs observatørteam i områdene Luhansk og Donbass. Dalhaug har selv bodd i områdene der krigshandlingene foregår og kjenner personlig mennesker som nå er involvert i kamphandlinger.

I sin analyse av krigssituasjonen og konsekvensene for den globale økonomien, hevdet han blant annet at Russlands krigshandlinger kan ses på som geopolitikkens endelige triumf over den globale økonomiske tenkningen de siste tre tiårene. Konturene av en mer delt global økonomi begynner å vise seg, sentrert rundt USA og EU på den ene siden og Russland og Kina på den andre.

– Krigen har styrket krefter som ønsker avglobalisering. Trolig får vi en mindre optimalisert global økonomi, fordi andre hensyn enn optimalisering av økonomien blir mer fremtredende, sier Dalhaug.

Krigen i Ukraina fører dessuten også til at sikkerhetstenkning i multinasjonale firmaer får høyere plassering på dagsorden. Over kveldsmaten på Trifids kontorer ble det blant annet trukket frem at det vil være sannsynlig at vestlige selskaper vil ønske å trekke produksjonsvirksomhet hjem igjen. Med tanke på det vestlige arbeidsmarkedets høyere kostnadsnivå og tilgjengelighet på ressurser, vil det videre føre til økte priser i et omfang sluttbruker godt vil merke.

En test på sikkerhetsarbeidet

Ulrik Pettersen jobber som seniorrådgiver i Trifid og har lang erfaring med sikkerhetsarbeid fra både privat og offentlig sektor. Han trakk frem at cybertrusselen som følge av Russlands krigshandlinger har vært mindre enn forventet.

– I forbindelse med invasjonen var det forventet at Russland parallelt skulle gå hardt inn med cyberangrep som både ville få konsekvenser i Ukraina og andre land i verden. Det har vi imidlertid ikke sett tegn til så langt - heller tvert imot, sier Pettersen.

Ingen kan likevel være trygg på at faren for dette er over, påpekte en av Trifids gjester på kveldsmaten. At vi ikke har sett cyberangrep, betyr ikke at de ikke har skjedd.

format_quote
Det er når kriser som denne oppstår, at man får testet om sikkerhetsarbeidet i bedriften har vært godt nok, at man har vært systematisk, og øvd nok på sikkerhetstiltakene i perioden der krisen var fraværende.

– Det er ingen som stiller opp i konkurranser uten å ha øvd på forhånd. Slik er det også med sikkerhetstiltak i bedrifter. Man kan ikke ta det som en selvfølge at det fungerer, man må ha en systematisk tilnærming, og sjekke at det faktisk fungerer før man står i krisen, sier Pettersen.

Og det behøver ikke være så komplisert.

– Det handler om å lage en plan, og å sjekke at planen fungerer. Det viktigste er at man starter med å se på hva som er bedriftens sikkerhetsbehov ut fra et kommersielt perspektiv, eller et samfunnsperspektiv, sier Pettersen.

Seniorrådgiver Ulrik Pettersen og daglig leder Jan-Erik Martinsen i samtale om Ukraina
Seniorrådgiver Ulrik Pettersen og daglig leder Jan-Erik Martinsen i samtale om konsekvenser av krigen i Ukraina