Gå til innhold
keyboard_backspace Aktuelt og fagblogg keyboard_backspace FaLTh-kurs for Associates

FaLTh-kurs for Associates

16. mars 2022
Sebastian Foss

I konsulentbransjen er det viktig å holde seg på tærne gjennom å kontinuerlig øke kunnskapen sin. Derfor har Trifid særlig fokus på intern kursing av sine nyutdannede. “First and Last Thursday of the month” (FaLTh) arrangeres nemlig for oss Associates to ganger i måneden. Mer spesifikt innebærer FaLTh at en fagekspert fra selskapet holder et interaktivt foredrag om et tema han eller hun har jobbet tett med. På den måten utøves kunnskapsdeling i praksis mellom de mer erfarne konsulentene og oss nyutdannede. FaLTh er en del av Trifids overordnede Associate-program, som blant annet inneholder deltakelse på andre, anerkjente kurs innen prosjektmetodikk. Vi får mulighet til selv å velge hva vi vil spesialisere oss i og delta på.

Aktivisering

Vi vet at den beste måten å lære på er gjennom aktivisering. Derfor inneholder FaLTh-kursene både oppgaver, caser og diskusjoner, slik at kunnskapen blir relatert til virkelige situasjoner. Temaene som blir tatt opp i FaLTh-ene kobles direkte til situasjoner vi Associates møter på i hverdagen. Dermed utgjør FaLTh-samlingene en trygg arena hvor vi kan stille alle spørsmål vi måtte sitte inne med. Måten teoriene blir satt i sammenheng med virkelige prosjekter, anser vi som en unik læringsarena som skaper et godt fundament for å lykkes i konsulentrollen.

Blir kjent med Trifids ansatte

Gjennom FaLTh blir vi Associates kjent med fagekspertene i selskapet med lang erfaring fra bransjen. Hvis vi møter på utfordringer i prosjektlivet vet vi at vi kan støtte oss på dem. FaLTh gir en god oversikt over hvem vi kan lene oss på i forhold til hvilke temaer, noe som er spesielt nyttig som ny konsulent. Vi får en forståelse for hvor kunnskapen i selskapet ligger, slik at vi kan utnytte all kompetansen selskapet besitter. I tillegg er det en fin måte å bli ekstra godt kjent med kollegaene våre på, da det er satt av godt med tid til prat og diskusjon.

Sosialt

Fellesnevneren for alle FaLTh-sesjonene er at det skal være et sosialt avbrekk fra arbeidshverdagen med faglig påfyll. Hver FaLTh starter med middag (gjerne sushi) og en runde rundt bordet med erfaringsutveksling og litt fjas.

Liste over FaLTh-er siden august:

 1. Getting Things Done
 2. Excel
 3. Word
 4. PowerPoint
 5. Prosjektplanlegging
 6. Presentasjonsteknikk
 7. Prosjektledelse
 8. Teamkommunikasjon
 9. Sikkerhetsstyring og samfunnsviktige systemer
 10. Ledelse i informasjonssikkerhet
 11. Change Management
 12. Core Consulting Skills
Senior Associate Norge

Sebastian Foss

Sebastian liker idrett og konkurranse, både på jobb og privat. Utenfor kontoret finner du ham ofte på golfbanen med kollegaer. Men selv om han er et konkurransemenneske, er han ikke ego. Sebastian er nemlig en hardtarbeidende lagspiller som får gruppen fremover ved å sørge for at alle bygger på hverandres styrker.

Denne mannen har teft for produkt- og forretningsutvikling, særlig fra perspektivet organisasjonsutvikling, strategi og ledelse. Han er særlig interessert i hvordan kunden kan bli best i klassen – både på kort og lang sikt.

Fagområde:
Strategi