Laster inn side...

Arkitektur

Når en organisasjon vil endre en arbeidsprosess eller bytte ut et IT- system, kreves det at man tenker helhetlig. Det finnes ingen isolerte systemer og prosesser som lever egne liv.

For å få til varige og robuste forbedringer basert på teknologi kreves derfor evnen å vite hvordan endring ett sted påvirker både folk og systemer andre steder i organisasjonen.

Det er disse evnene Trifid har i ryggmargen, og som gjør oss i stand til å levere virksomhetsarkitektur som støtter kundenes forretningsmål og strategi.

I Trifid har vi et spesielt blikk for de stadig strengere krav hos kunden opplever fra sine egne sluttkunder. Med dette blir vi en ærlig og krevende sparringspartner som jevnt spiller kunden bedre, helt til mål.

Her er noen av tjenestene vi leverer innenfor dette hovedområdet:

Virksomhetsarkitektur

Våre rådgivere kan hjelpe virksomheter med å se på hvor godt de eksisterende IT-systemene støtter opp under forskjellige arbeidsprosesser.

Vi identifiserer hvordan arbeidsprosessen flyter gjennom de forskjellige systemene, og kommer med forslag til endringer som både forenkler prosesser, kutter kostnader og øker konkurransekraften.

Digital transformasjon

Når ny teknologi skal inn, må gammel teknologi ut. Å få det hele til å henge sammen, kan være komplisert materie.

Vi gir råd om hva som bør beholdes og hva som bør byttes ut - basert på blant annet virksomhetens eksisterende teknologivalg, vedtatt strategi og digitalt modenhetsnivå.

Vi hjelper også til med å få systemene til å fungere sømløst sammen.

Råd rundt skytjenester

God håndteringen av bedriftens data er i økende grad en måte å skaffe seg konkurransefortrinn på.

Ofte er avveiningene mellom trygg og enkel håndtering av data vanskelige å gjøre. Hvilke data kan du legge i skytjenester, hvilke bør du beholde lokalt, og hvilke leverandører er trygge?

Vi har lang erfaring med slike tjenester og gir de gode og uavhengige rådene.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Les om hvordan vi behandler personopplysninger.

Frederic Skolmen

+47 406 39 854
frederic.skolmen@trifid.no