Laster inn side...
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Arkitektur

  Når en organisasjon vil endre en arbeidsprosess eller bytte ut et IT- system, kreves det at man tenker helhetlig. Det finnes ingen isolerte systemer og prosesser som lever egne liv.

  For å få til varige og robuste forbedringer basert på teknologi kreves derfor evnen å vite hvordan endring ett sted påvirker både folk og systemer andre steder i organisasjonen.

  Det er disse evnene Trifid har i ryggmargen, og som gjør oss i stand til å levere virksomhetsarkitektur som støtter kundenes forretningsmål og strategi.

  I Trifid har vi et spesielt blikk for de stadig strengere krav hos kunden opplever fra sine egne sluttkunder. Med dette blir vi en ærlig og krevende sparringspartner som jevnt spiller kunden bedre, helt til mål.

  Her er noen av tjenestene vi leverer innenfor dette hovedområdet:

  Virksomhetsarkitektur

  Våre rådgivere kan hjelpe virksomheter med å se på hvor godt de eksisterende IT-systemene støtter opp under forskjellige arbeidsprosesser.

  Vi identifiserer hvordan arbeidsprosessen flyter gjennom de forskjellige systemene, og kommer med forslag til endringer som både forenkler prosesser, kutter kostnader og øker konkurransekraften.

  Digital transformasjon

  Når ny teknologi skal inn, må gammel teknologi ut. Å få det hele til å henge sammen, kan være komplisert materie.

  Vi gir råd om hva som bør beholdes og hva som bør byttes ut - basert på blant annet virksomhetens eksisterende teknologivalg, vedtatt strategi og digitalt modenhetsnivå.

  Vi hjelper også til med å få systemene til å fungere sømløst sammen.

  Råd rundt skytjenester

  God håndteringen av bedriftens data er i økende grad en måte å skaffe seg konkurransefortrinn på.

  Ofte er avveiningene mellom trygg og enkel håndtering av data vanskelige å gjøre. Hvilke data kan du legge i skytjenester, hvilke bør du beholde lokalt, og hvilke leverandører er trygge?

  Vi har lang erfaring med slike tjenester og gir de gode og uavhengige rådene.

   

  Referanser

   

  Trifid har bistått oss i arbeidet med å etablere tjenester i sky, og hvordan utnytte de ulike plattformtjenestene på best mulig måte og som er forenlig med Statens Vegvesens metoder og prosesser. Samtidig har Trifid bidratt med generell rådgivning rundt skyarkitektur-/strategi. Vi i Statens Vegvesen opplever at de setter seg raskt inn i de ulike problemstillingene, er fremoverlente, proaktive og profesjonelle. Vi er veldig fornøyde med det samarbeidet vi har med Trifid.

  Statens Vegvesen

  Kontakt oss for en uforpliktende samtale

  Les om hvordan vi behandler personopplysninger.

  Frederic Skolmen

  +47 406 39 854
  frederic.skolmen@trifid.no