Gå til innhold
keyboard_backspace Om Trifid keyboard_backspace Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Trifid heier på  åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og skal sikre tilgang på informasjon om hvordan virksomheter sørger for etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos leverandører, underleverandører og samarbeidspartnere. På denne måten skal det være lettere å ta bevisste valg som fremmer menneskerettigheter og forsvarlig arbeidsmiljø i leverandørkjeder. 

Trifid følger åpenhetsloven

Trifid ønsker åpenhetsloven velkommen, og ser frem til at alle kan nyte godt av de positive ringvirkningene dette vil ha. Etter åpenhetsloven er Trifid pålagt en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av våre leverandørkjeder. Loven pålegger oss også en plikt til å opplyse om vår tilnærming til- og arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Disse forpliktelsene skal vi overholde. Ikke bare fordi vi må, men også fordi det er viktig for Trifid å bidra til at verden er et godt sted å leve for så mange som mulig. Trifid har et ønske om å bidra til at alle og enhver, uansett hvor i verden personen bor, får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter og kan leve både med og av det arbeidet de utfører.

Arbeidet med å ivareta våre forpliktelser under åpenhetsloven gjennomføres i tråd med OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger.

Les våre aktsomhetsvurderinger i Trifid Norge og Trifid Holding for 2022 og 2023 (pdf)

Retningslinjer for avtaleinngåelse og -oppfølging

For å forankre en ansvarlig forretningspraksis i våre forsyningskjeder og blant forretningspartnere arbeider Trifid med retningslinjer for avtaleinngåelse og avtaleoppfølging med nye leverandører og samarbeidspartnere i vår Code of Conduct (CoC) som gjelder for alle våre ansatte og representanter.

Vi kartlegger vår påvirkning

Trifid kartlegger vår påvirkning på mennesker og samfunn. Formålet er å avdekke eventuelle risikoer for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller arbeidstakerrettigheter, og iverksette tiltak for å redusere eller fjerne mulig skade der vi avdekker et behov for dette.

Policy for åpenhetsloven vedtatt

Styret i Trifid Norge AS har vedtatt vår policy for åpenhetsloven, og har gitt daglig leder ansvar for Trifids etterlevelse av loven.

Spørsmål vedrørende Trifids etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til post@trifid.no.