Laster inn side...

Sourcing

Sourcing handler om hvordan virksomheten organiserer og drifter sine IT-tjenester. Vi hjelper til med å ta de riktige strategiske valgene og å følge opp implementeringen av strategien.

Den digitale revolusjonen stiller stadig større krav til IT-tjenestene i en virksomhet. Behovet for å utnytte teknologiske muligheter leder til krav om teknologi og organisasjon som legger til rette for innovasjon og digitalisering. Samtidig forventes det at eksisterende tjenester blir levert med bedre tilgjengelighet og sikkerhet.

På toppen av det hele kommer kravene om forbedret lønnsomhet. Vår erfaring er at dette ikke kun handler om effektivisering av IT-tjenester og kutt i kostnader, men minst like mye om å identifisere og operasjonalisere muligheter som ny teknologi, ny kompetanse og nye leveransemodeller gir.

Her er noen av tjenestene vi leverer innenfor dette hovedområdet:

Utarbeidelse av sourcingstrategi

Sourcing handler om å definere hva slags IT-tjenester som er lurt å håndtere internt, og hvilke tjenester som kan overlates til leverandører.

Vi hjelper med å ta dette valget basert på kost-nytte vurderinger, intern kompetanse og analyser av hvilke funksjoner som er virksomhetskritiske.

Gjennomføring av sourcingstrategi

Etter at en god strategi er lagt, kan vi bistå i prosessen med gjennomføringen. Dette dreier seg ofte om å kartlegge hvilke muligheter som finnes, hvilke leverandører som vil passe, samt å hjelpe til med prosessen rundt anskaffelse og tegning av gode kontrakter.

Vi bistår også med å finne ut hvilke interne endringer organisasjonen må gjennom.

Oppfølging og forbedringer

Alle teknologiske prosesser gir stadige endringer. Kanskje må en leverandør byttes, porteføljen endres, eller begynne å håndtere tjenester internt som tidligere har vært løst av leverandører.

Vi kan hjelpe til med avtaleoppfølging, evalueringer av roller i egen organisasjon og oppfølging av betaling- og finansieringsmåter.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Les om hvordan vi behandler personopplysninger.

Erik Barkovitch

+47 406 39 592
erik.barkovitch@trifid.no