Gå til innhold
keyboard_backspace Våre tjenester keyboard_backspace Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap

Dataangrep er en av de største sikkerhetstruslene mot norske virksomheter, uavhengig av størrelse og bransje.

Ledelsen og styret har et ansvar for å sikre sine verdier og oppfylle myndighetskrav. Har du implementert rammeverk og styringssystemer, klarer du i større grad å identifisere og detektere sårbarhet, trusler og hendelser.

Våre rådgivere har selv erfart hva som fungerer og ikke fungerer. De har sittet i topplederjobber og arbeidet strategisk, og jobbet som konsulenter/rådgivere innen ulike sektorer. Vi har kunnskap og evne til å sette oss inn i kundens behov og situasjon.

På tvers av fagområder finner vi helhetlige løsninger som skaper varig verdi.


Våre tjenesteområder

Ledelsesrådgivning og risikostyring

 • Oversikt over trusselbildet
 • Risikokartlegging
 • Rådgivning informasjonssikkerhet
 • Rådgivning strategi og policy
 • Rådgivning kommunikasjon internt og eksternt

Styringssystem: ISO 27001

 • Prosjektledelse ved implementering
 • GAP-analyse
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Rådgivning risikoreduserende tiltak vs kostnad
 • Lede analyser og møter
 • Utarbeide/støtte til nødvendig dokumentasjon
 • Rådgivning sikkerhetsarkitektur
 • Opplæring av temaer i ISO 27001
 • Rådgivning organisasjon- og prosessendringer

Trussel-, risiko- og sårbarhetsvurderinger

 • Identifisering av trusselbilde
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Analyse av fysiske og logiske objekter
 • Rådgivning sikkerhetsarkitektur
 • Rådgivning defensive og offensive cyberoperasjoner
 • Rådgivning sourcing informasjonssikkerhet

Beredskapsplaner og -analyser

 • Utarbeidelse eller revidering av beredskapsplaner
 • Lede og/eller støtte ved øvelser
 • Rådgivning krisehåndtering

Ta kontakt for en prat

Våre rådgivere