Gå til innhold
keyboard_backspace Våre tjenester keyboard_backspace Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap

Dataangrep er en av de største sikkerhetstruslene mot norske virksomheter, uavhengig av størrelse og bransje.

Enabling
Change

Ledelsen og styret har et ansvar for å sikre sine verdier og oppfylle myndighetskrav. Har du implementert rammeverk og styringssystemer, klarer du i større grad å identifisere og detektere sårbarhet, trusler og hendelser.

Våre rådgivere har selv erfart hva som fungerer og ikke fungerer. De har sittet i topplederjobber og arbeidet strategisk, og jobbet som konsulenter/rådgivere innen ulike sektorer. Vi har kunnskap og evne til å sette oss inn i kundens behov og situasjon. Vi bruker også NIST CSF og CSIRP i vår tilnærming til cybersikkerhet og håndteringen av en cyberhendelse.

Informasjonssikkerhet

Dataangrep er en av de største sikkerhetstruslene mot norske selskaper, uavhengig av størrelse og bransje. Er du forberedt på å svare på et datasikkerhetsbrudd eller cybersikkerhetsangrep? Hva om bedriftens nettverk ble hacket i dag? Påvirkningen på din virksomhet kan være enorm hvis du ikke er forberedt.

I Trifid er vi eksperter i å etablere konsept, tilnærminger, metoder og teknikker som brukes for implementering og effektiv styring av et informasjonssikkerhetsstyringssystem (ISMS) i henhold til standarden ISO / IEC 27001. Vi bruker også rammeverket NIST CSF og sjekklisten CSIRP i hvordan et cyberangrep skal håndteres.

Informasjonshåndtering

Vi kan hjelpe til med å etablere informasjonsstyringssystemer i både private og offentlige virksomheter, som er i samsvar med EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og den norske personvernforordningen (Lov om behandling av personopplysninger).

Risiko- og sårbarhetsvurdering

I Trifid gjennomfører vi risiko- og sårbarhetsvurderinger av logiske (IT-systemer) og fysiske objekter.

Personsikkerhet

Trifid har spesialister som kan vurdere sikkerhetsrisikoen forbundet med en organisasjons ansatte. Denne sikkerhetsvurderingen og implementeringen av effektive sikkerhetstiltak inkluderer alle aspekter av personlig og fysisk sikkerhet, vold og trusler, informasjonssikkerhet og personvern.

Vår skreddersydde tilnærming:

  • Vi Utvikler metoder for å kartlegge dagens situasjon; sikkerhetskompetanse og atferd, samt kultur for rapportering av uønskede hendelser og avvik.
  • Vi utvikler metoder for å produsere styrende dokumenter, inkludert nettbasert / videobasert opplæring.
  • Vi forbereder styrende dokumenter, retningslinjer, nyheter for intranett og skript for opplæringsvideoer, inkludert produksjon av "Behavioral Security" -videoer.
  • Vi utvikler en kommunikasjonsstrategi, med meldinger og kanalvalg.
  • Vi utvikler metodikk for å måle resultater for å fastslå om atferd endres og hvordan dette påvirker organisasjonen

Ta kontakt for en prat

Våre rådgivere