Laster inn side...
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Pressemelding

   

  Store forventninger til Regjeringserklæring med solid fokus på digitalisering, modernisering og effektivisering

   

  Oslo, 22. januar 2019 – Regjeringserklæringen som ble lagt frem av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti på torsdag i forrige uke kan bane vei for betydelig digitalisering, modernisering og effektivisering av det norske samfunnet, næringslivet og offentlig sektor. Statsminister Erna Solberg gjør sitt første grep for å følge opp regjeringserklæringen med å utnevne Nikolai Astrup fra Høyre til ny digitaliseringsminister i den nye utvidede regjeringen i dag.

   

  – Vi som jobber med rådgivning innen digitalisering for privat og offentlig sektor vet det er helt nødvendig å brette opp ermene for å få ytterligere fart på omstilling og digitalisering i privat og offentlig sektor. Så nå gjenstår det å se om regjeringen og Nikolai Astrup virkelig får satt sine store ambisjoner ut i livet sier Ingunn Carelius som er daglig leder i Trifid. Trifid er et kompetansetungt rådgivningsselskap innen teknologi og virksomhetsutvikling med hovedkontor i Akersgata, rett bak Stortinget i Oslo. Selskapet er i sterk vekst og har 30 ansatte som omsatte for ca. 30 millioner i 2018.

  – Her må vi i rådgivningsbransjen med fokus på teknologi, effektivisering og forretningsutvikling følge aktivt med og i større grad en tidligere utfordre regjeringen på oppfølging av sine politiske ambisjoner, sier Ingunn Carelius.

  – Det kan se ut som om vi nå virkelig får gjennombrudd for fokus på viktigheten av digitalisering og innovasjon, og derigjennom effektivisering av det norske samfunnet. Her er det et stort verdipotensial. Det er vår vurdering etter å ha gjennomgått regjeringserklæringen i helgen med fokus på de områder hvor vi arbeider, sier Ingunn Carelius.

  I regjeringserklæringen er digitalisering nevnt som helt sentralt for å løse de viktige oppgavene i samfunnet. Også der digitalisering ikke er nevnt eksplisitt vil flere av områdene (miljø, barnevern, justis) ha behov for gode verktøy for å støtte opp under de målsetningene som er satt.  I tillegg til dette er det et eget kapittel om behovet for et digitalt løft i erklæringen. Det heter: Samfunnet er i endring, blant annet som følge av teknologisk utvikling knyttet til digitalisering og automatisering. Utviklingen skaper store muligheter for flere arbeidsplasser i Norge og økt produktivitet og effektivisering, men utfordrer også eksisterende arbeidsplasser og den enkeltes kompetanse.

  – Det kan se ut som om regjeringen vil at Norge skal være ledende i å anvende nye digitale muligheter i alle sektorer fremover, sier Ingunn Carelius. Dette vil kreve fortsatt store løft rent teknisk, men ikke minst vil dette kreve utstrakt samarbeid mellom etater, mellom forvaltningsnivåer og fagområder da tradisjonelle fagmiljøer og organisasjoner kan samhandle på helt andre måter. Vi har store forventninger til digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

  I regjeringserklæringen er ambisjonene klare: Blant annet skal man ha fokus på digitalisering av flere offentlige tjenester, legge til rette for testfasiliteter for utvikling og bruk av ny teknologi i alle næringer, satse på muliggjørende teknologier (innovasjon) og snu fokuset vekk fra oljen som primær inntektskilde, legge til rette for lønnsom utvikling av all teknologi, ikke minst datasentre i Norge, følge opp arbeidet med en helhetlig og samlet strategi for økt digitalisering på tvers av næringer og bransjer gjennom en Digital21-prosess, fortsette arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester og kommunikasjon mellom det offentlige og næringslivet, gjøre flere offentlige tjenester tilgjengelig på nett, vurdere hvordan blokkjede-teknologi kan legge grunnlag for ny verdiskaping, fjerne eller endre regelverk som er til hinder for teknologisk utvikling og nye forretningsmodeller i næringslivet og offentlig sektor.

   

  For ytterligere kommentarer:

  Ingunn Carelius, adm. direktør, Trifid AS, mobil 406 39 129 og e-post: ingrunn.carelius@trifid.no

  Jan-Erik Martinsen, styreleder og rådgiver, Trifid AS, mobil 406 39 313 og e-post: jan.erik.martinsen@trifid.no

   

  Foto:

  Jan-Erik Martinsen, styreleder og Ingunn Carelius, adm. direktør i Trifid AS
  Fotograf: Trygve Indrelid, NTB Scanpix

  Ingunn Carelius, adm. direktør, Trifid AS
  Fotograf: Trygve Indrelid, NTB Scanpix

   

  Flere foto:

  https://trifid.no/presse/

   

  Kort om Trifid

  Trifid er et kompetansetungt rådgivningsselskap innen teknologi og virksomhetsutvikling med hovedkontor i Akersgata, rett bak Stortinget i Oslo. Selskapet er i sterk vekst og har 30 ansatte som omsatte for ca. 30 millioner i 2018. I Trifid har vi et kontinuerlig fokus på å utfordre hverandre og omgivelsene, fordi vi vet at endringer ikke kommer gratis. Våre medarbeidere er dyktige rådgivere med erfaring og dokumenterte resultater. En Trifid-rådgiver har minimum to års erfaring som konsulent. Majoriteten er seniorrådgivere. De mest erfarne har flere tiårs tung leder-, program- og prosjektledererfaring fra komplekse teknologi- og organisasjonsendringer. Dette har gitt oss en bred og helhetlig innsikt i hva som skal til for å lykkes som virksomhet i den digitale revolusjonens tidsalder. Vi har erfart hva som fungerer, vi har kjent på kroppen hva som ikke fungerer, og vi vet hva som kreves for å innføre og integrere teknologi i virksomheten og få effekter av dette. Våre rådgivere håndterer alle sider ved modernisering, forbedring, effektivisering og digitalisering. På tvers finner vi helhetlige løsninger som skaper varig verdi.