Laster inn side...
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Dansk
 • Hvem er vi

  Trifid er et kompetansetungt rådgivningsselskap innen teknologi og virksomhetsutvikling.

  I Trifid har vi et kontinuerlig fokus på å utfordre hverandre og omgivelsene, fordi vi vet at endringer ikke kommer gratis.

  Våre medarbeidere er dyktige rådgivere med erfaring og dokumenterte resultater. En Trifidrådgiver har minimum to års erfaring som konsulent. Majoriteten er seniorrådgivere. De mest erfarne har flere tiårs tung leder-, program- og prosjektledererfaring fra komplekse teknologi- og organisasjonsendringer.

  Dette har gitt oss en bred og helhetlig innsikt i hva som skal til for å lykkes som virksomhet i den digitale revolusjonens tidsalder. Vi har erfart hva som fungerer, vi har kjent på kroppen hva som ikke fungerer, og vi vet hva som kreves for å innføre og integrere teknologi i virksomheten og få effekter av dette.

  Våre rådgivere håndterer alle sider ved modernisering, forbedring, effektivisering og digitalisering. På tvers finner vi helhetlige løsninger som skaper varig verdi.

  Lars Edvardsen

  + 47 908 41 765
  lars.edvardsen@trifid.no


  Lars har en doktorgrad fra NTNU og holder stadig foredrag i inn- og utland om skyløsninger, metadata og datakvalitet. Han fungerer godt som brobygger mellom tekniske og ikke-tekniske miljøer ettersom han alltid klarer å visualisere komplekse temaer på en god måte.

  Lars er fleksibel og tar gjerne forskjellige roller i prosjekter. Arbeidskapasiteten hans merkes godt når tid og kost begynner å stramme i prosjektene.

  Møt Lars Edvardsen på LinkedIn

  Bjørn Rollheim. Foto
  Bjørn Rollheim

  +47 476 09 360
  bjorn.rollheim@trifid.no


  Bjørn er en av våre virkelig tungvektere, med flere tiårs erfaring som rådgiver, program- og prosjektleder og linjeleder i både offentlig og privat sektor. I tillegg har han mer enn 10 års erfaring med strategisk kunderådgivning, porteføljestyring og endringsledelse.

  Selv om Bjørn har mye av sin utdannelse fra Forsvaret, er han absolutt ikke av den militante typen. Vi vil heller beskrive ham som både åpen og fleksibel.

  Møt Bjørn Rollheim på LinkedIn

  Ingunn Carelius

  +47 406 39 129
  ingunn.carelius@trifid.no


  Det er Ingunn som er sjefen i Trifid. Men hun er ikke en sånn sjef som liker å sjefe. Hun har sterk tro på at alle presterer best når de selv kan være med og påvirke egen arbeidshverdag, og liker ikke de strengt hierarkiske organisasjonsstrukturene som ellers er typiske for konsulentbransjen.

  Det er kanskje også derfor vi som jobber i Trifid trives ekstra godt med arbeidsplassen vår.

  Møt Ingunn Carelius på LinkedIn

  Erik Barkovitch

  +47 406 39 592
  erik.barkovitch@trifid.no


  Erik er blant de yngste i teamet vårt. Han maser stadig på å tenke nytt og vurdere problemstillinger fra andre vinkler. Det nyter både vi i Trifid og kundene våre godt av.

  Men selv om han er ung, har Erik fått bryne seg på flere store prosjekter. Han har sin kjernekompetanse innen prosjektledelse og prosjektstøtte i store IKT- og digitaliseringsprosesser, teknologiimplementering og virksomhetsutvikling.

  Møt Erik Barkovitch på LinkedIn

  Siri Lin Brekke

  +47 907 78 159
  siri.lin.brekke@trifid.no


  Hvis du skal hoppe i fallskjerm for første gang, blir du gjerne betrygget av å få hjelp av noen med lang erfaring. Det samme gjelder når du har store, viktige IT-prosjekter som MÅ lykkes: Du vil ha råd fra noen som har møtt de fleste utfordringer før.

  Tilfeldigvis har Siri erfaring som både fallskjerminstruktør og prosjektleder. Hun er dermed vår fremste ekspert i å lande på bena. (Hun tar primært oppdrag som prosjektleder, altså.)

  Møt Siri Lin Brekke på LinkedIn

  Jørund Kolsvik. Foto.
  Jørund Kolsvik

  +47 406 37 908
  jorund.kolsvik@trifid.no


  Jørund er en av de som sørger for at vi aldri stagnerer. Han er ambisiøs, nytenkende og skjønner at dagens status quo aldri kan holde lenge. Han er dermed en som liker å passe på at Trifid og kundene våre alltid strekker seg litt utenfor komfortsonen.

  Kjernekompetansen til Jørund inkluderer strategisk rådgivning, organisasjons- og virksomhetsutvikling, forretningsanalyse og digitaliseringsstrategi.

  Møt Jørund Kolsvik på LinkedIn

  Jan Erik Kulsvehagen

  +47 481 74 013
  jan.erik.kulsvehagen@trifid.no


  Jan Erik er ikke typen til å snike seg langs veggene. Det merkes når han kommer inn i rommet! Det gir ham en ubetinget fordel som prosjektleder og rådgiver. Han er en som blir lyttet til, en som blir forstått og en som får gjennomslag for sine meninger.

  Og godt er dét, for Jan Erik har en utdannings- og erfaringsbakgrunn som medfører at han har meninger det er verdt å lytte til.

  Møt Jan Erik Kulsvehagen på LinkedIn

  Øystein Saursaunet

  +47 906 71 088
  oystein.saursaunet@trifid.no


  Øystein er en erfaren konsulent som i tillegg har lang linjeerfaring. Ingen er bedre enn ham til å sette seg inn i ulike problemstillinger og levere innenfor komplekse rammer. Kanskje er det fordi han har den egenskapen at han er veldig god til å lytte?

  Øystein er definitivt din mann om du har behov for hjelp med endringsledelse, prosjektstyring eller implementering og forvaltning i komplekse miljøer.

  Møt Øystein Saursaunet på LinkedIn

  Siri Olimb Myhre

  +47 406 39 021
  siri.o.myhre@trifid.no


  Siri er en sånn som sørger for at ting blir gjort. Når hun har ansvaret for et prosjekt, gir hun seg ikke før alle leveranser ført vel i havn. Hun har sin styrke innenfor leverandøroppfølging, endringsledelse, prosjektledelse og teknologiimplementering.

  Siri har sterk teknologibakgrunn, men trives særlig godt når hun også får bevege seg inn i skjæringspunktet mellom teknologi, forretning og organisasjon.

  Møt Siri Olimb Myhre på LinkedIn

  Frederic Skolmen

  +47 406 39 854
  frederic.skolmen@trifid.no


  Frederic er en sjelden kombinasjon av kreativ problemløser samtidig som bena er godt plantet på jorda. Han har solid teknisk innsikt, men fokuserer helst på mennesker og organisasjon. Det gjør ham til en uvurderlig ressurs i alle prosjekter der endring skjer gjennom mennesker, men ved hjelp av teknologi.

  Det er sikkert også derfor han alltid får toppscore når leveransene blir evaluert av kundene.

  Møt Frederic Skolmen på LinkedIn

  Unni Tran

  +47 959 38 740
  unni.tran@trifid.no


  Unni har jobbet mye med digitaliseringsprosjekter innenfor både offentlig og privat sektor. Med sterk teknologisk innsikt kombinert med gode evner til å skape relasjoner med mennesker klarer hun stadig å finne gode løsninger som støtter opp under brukerens behov.

  Unni kan bistå i prosjekter både som rådgiver og som teknisk ressurs, og jobber like godt selvstendig som i team. Kundene våre setter ofte pris på denne fleksibiliteten.

  Møt Unni Tran på LinkedIn

  Stig Ove Nystad

  +47 452 21 087
  stig.ove.nystad@trifid.no


  Stig Ove er en klassisk digital evangelist. Han har full oversikt over den teknologiske verktøykassen og hvordan bedriftsledelsen kan ta i bruk de forskjellige verktøyene for å oppnå endringer som merkes på bunnlinjen.

  Stig Ove er dessuten flink med folk. Hans evne til å bygge gode relasjoner med mennesker blir høyt verdsatt av kundene våre.

  Møt Stig Ove Nystad på LinkedIn

  Nicklas Holm

  +47 458 67 573
  nicklas.holm@trifid.no


  Nicklas har en mildt sagt variert bakgrunn: Han har selv startet opp flere selskaper, men har også mange år i linje og som seniorkonsulent på CVen. Aller best trives han når han får lov til å hjelpe kunder med å snu forretningsmodellen på hodet eller bruke teknologi på nye måter for å skape seg en konkurransefordel.

  Nicklas er dessuten den mest utholdende vi har i Trifid. Så utholdende at han gjerne fullfører et ultramaraton når det passer seg sånn.

  Møt Nicklas Holm på LinkedIn

  Jan-Erik Martinsen

  +47 406 39 313
  jan.erik.martinsen@trifid.no


  Jan-Erik er en klassisk ringrev – i ordets mest positive forstand. Han har lang og tung erfaring med prosjekt- og programledelse i store IKT-prosjekter fra både privat og offentlig sektor. I tillegg har han mange års erfaring med strategisk og operativ ledelse av rådgivningsselskaper innen IKT.

  Jan-Erik er mannen man ringer når man skal være HELT sikker på at prosjektet blir gjennomført etter planen, etter budsjett og med de kvalitetsmålene man har satt.

  Møt Jan-Erik Martinsen på LinkedIn

  Ellen Schive

  +47 402 80 484
  ellen.schive@trifid.no


  Ellen låner vi helst ikke bort til andre. Hun har nemlig fått den viktige jobben med å holde litt styr på kontoret vårt og de som jobber hos oss - ikke noen liten oppgave når vi stadig blir flere folk. Ettersom hun er en utpreget organisator som elsker å sette ting i system, er det Ellen som får mye av æren for at vi har ting på stell - smått og stort.

  Men det betyr ikke at hun er noen tante Sofie, altså. Tvert i mot - Ellen er en av de varmeste vi har.

  Møt Ellen Schive på LinkedIn

  Pooya Poornikdast

  +47 950 87 014
  pooya.poornikdast@trifid.no


  Pooya har erfaring fra både offentlig og privat sektor som prosjektleder, business manager og service manager. Erfaringen inkluderer prosjektledererfaring fra bank- og finanssektoren der han blant annet har ledet systemutviklingsprosjekter innenfor bankmigrering.

  Pooya har stor arbeidskapasitet, er detaljorientert og organisert. Han er dessuten flerspråklig, i tillegg til morsmålet norsk snakker han avansert engelsk og farsi.

  Møt Pooya Poornikdast på LinkedIn

  Jenny Mollung

  +47 481 11 495
  jenny.mollung@trifid.no


  Ledere som står ovenfor store transformasjonsprosesser trenger en sånn som Jenny. Hun er ofte å se i rollen som topplederens sidekick, den som tilbyr nødvendig støtte ved vanskelige endringer. Hun er tydelig uten å være høyrøstet, beskrives gjerne som modig, og har et særlig talent for de menneskelige aspektene i omstillingsprosesser.

  Jenny er dessuten skikkelig, skikkelig sterk – både i kropp og sjel.

  Møt Jenny Mollung på LinkedIn

  Geir Atle Paulsen

  +47 982 18 528
  geir.atle.paulsen@trifid.no


  Geir Atle står solid plantet med ett ben på forretningsområdet og ett ben på teknologiområdet. Ettersom han både har dyp teknisk kompetanse og god økonomiforståelse, ser han raskt hvilke tekniske løsninger som må til for å oppnå forretningsmessige gevinster.

  Men han er ikke bare flink – han er grei også! Han blir stadig beskrevet som en energisk humørspreder av de som har hatt gleden av å jobbe sammen med ham.

  Møt Geir Atle Paulsen på LinkedIn

  Henriette Tyldum

  +47 936 04 592
  hctyldum@trifid.no


  Henriette har de siste 20 årene hovedsakelig jobbet i forskjellige lederstillinger i Helse-Norge, med imponerende resultater. Som Trifid-rådgiver deler hun gjerne av sine erfaringer som gjør andre organisasjoner i stand til å oppnå samme suksess.

  Henriettes hemmelige våpen er at hun klarer å være både visjonær, systematisk, omsorgsfull og effektiv på én gang. Vi kan se for oss at hennes bakgrunn som intensivsykepleier har litt med det å gjøre.

  Møt Henriette Tyldum på LinkedIn

  Kristian Tandberg

  +47 406 39 405
  kristian.tandberg@trifid.no


  Kristian er kjapp til å sette seg inn i nye problemstillinger ved å være nysgjerrig, grundig, proaktiv og løsningsorientert. Hans utdanning- og erfaringsbakgrunn har gitt ham god kunnskap om å sikre godt tverrfaglig samarbeid på tvers av kulturer og avdelinger.

  Kristian har høy arbeidskapasitet, tar initiativ til å løse nødvendige oppgaver i prosjektene og har svært gode samarbeidsevner.

  Møt Kristian Tandberg på LinkedIn

  Petter M Muggerud

  +47 411 02 330
  petter.muggerud@trifid.no


  Petter har flere ganger vært nøkkelperson i prosjekter der strategiske handlingsrom skal omsettes til verdiskapning i praksis. Han har internasjonal erfaring med å designe og gjennomføre større omstillingsprosjekter i ulike bransjer, med gode resultater.

  Det er ikke noe snakk rundt grøten med Petter. Han er åpen og direkte, og god til å kommunisere med medlemmene av teamet. Da blir ting gjort.

  Møt Petter M Muggerud på LinkedIn

  Jan Terje Bakler

  +47 406 08 677
  jtbakler@trifid.no


  Det er flere av oss i Trifid som har utdannelse og erfaring fra Forsvaret - og Jan Terje er en av dem. I tillegg har han gjennom årenes løp spedd på med videreutdanninger, kurs og sertifiseringer i lange baner, alltid med topp resultater. For å si det kort: Jan Terje har et særdeles lyst hode, med mengder av kunnskap.

  Og det aller beste: Han deler gjerne på kunnskapen - slik at vi andre rundt ham blir litt klokere hver dag.

  Møt Jan Terje Bakler på LinkedIn

  Markus Juvet

  +47 982 15 243
  markus.juvet@trifid.no


  Markus har jobbet mye med salgsledelse og i strategiske salgsroller, gjennom sine 20 år som program- og prosjektleder, rådgiver og linjeleder. Han har særlig ekspertise innen skytjenester, hvor han tidligere har hatt ansvar for leveranser av virksomhetskritiske skytjenester til store offentlige kunder som NAV, Skatteetaten, Utlendingsdirektoratet og Lånekassen.

  Markus er dessuten en fremoverlent fyr som alltid ute etter nye og bedre måter å løse oppgavene på.

  Møt Markus Juvet på LinkedIn

  Marthe Pernille Hernæs

  +47 905 91 786
  mphernaes@trifid.no


  Marthe Pernille er glad i endringer. Når hun som prosjektleder får være med og bruke endringsprosesser til å få folk til å jobbe enda bedre sammen, er hun i sitt ess. Folk først, deretter prosess og teknologi!

  Når hun ikke er på jobb, vil Marthe Pernille gjerne ut på bøljan blå. Faktisk er hun så glad i å seile at hun har bosatt seg i seilbåten på Aker brygge.

  Møt Marthe Pernille Hernæs på LinkedIn

  Stine Sannæss

  +47 950 05 678
  ssannaess@trifid.no


  Prosjektledere er folk som liker å ha mange baller i luften. Dermed var det kanskje ikke noen overraskelse at Stine ble prosjektleder da hun la fotballproff-karrieren på hylla.

  Med både ingeniørutdannelse og master fra BI, samt et sylskarpt konkurranseinstinkt, er hun spesielt opptatt av å levere resultater til rett tid, rett kostnad og rett kvalitet. Og dessuten med godt humør, sånn folk fra Sørlandet gjerne gjør det.

  Møt Stine Sannæss på LinkedIn

  Ole Edvard Hjoberg

  +47 959 01 222
  oehjoberg@trifid.no


  Ole Edvard liker når det er orden i sakene. Det er ingen dårlig egenskap når man som prosjektleder skal holde fokus på fremdrift, kvalitet og kostnader. Når han i tillegg har mer enn 10 års erfaring fra konsulentbransjen, kan du være trygg på at Ole Edvard vet hva som må til for å lykkes i større prosjekter.

  Ole Edvard er dessuten en svært omgjengelig fyr, som alltid vil ta seg tid til en grundig prat om helgens fotballresultater.

  Møt Ole Edvard Hjoberg på LinkedIn

  Siv Therese Herbern

  +47 406 37 698
  sherbern@trifid.no


  Siv er glad i å få ting til å vokse og gro. Med siviløkonomutdannelse fra BI/NHH og med nærmere ti års erfaring som rådgiver har hun god trening i å skape optimale betingelser for vekst. Det nyter kundene våre godt av når hun fyller forskjellige roller i digitaliseringsprosjekter.

  ...og du kan forresten også se det på avlingene med tomater, paprika, jordbær og kiwi som hun høster ut fra drivhuset sitt. Siv har grønne fingre!

  Møt Siv Therese Herbern på LinkedIn

  Nils Bråfelt

  +47 902 62 551
  nbraafelt@trifid.no


  Nils er blant strategirådgiverne våre, som tenker langsiktige og kloke tanker for kundene. Med solid utdannelse og linjeerfaring fra markedsavdelingene hos store merkevarer har han god peiling på hva som slår an i markedet.

  Ellers liker også Nils seg på glattisen. Altså helt bokstavelig talt. Som mangeårig ishockeyspiller har han fortsatt fart i kroppen og kan snu seg fort rundt når det trengs.

  Møt Nils Bråfelt på LinkedIn

  Hildegunn Lunden

  +47 926 06 099
  hlunden@trifid.no


  Etter et «helt liv» i offentlig sektor valgte Hildegunn å komme til oss da hun bestemte seg for å flytte seg til den andre siden av bordet. Erfaringene hennes fra endringsprosesser i store offentlige virksomheter er gull verdt for kundene våre som sitter med samme typen utfordringer.

  I tillegg til å bruke den erfaringen hun har, er dessuten Hildegunn så glad i å lære ting at hun stadig vekk fyller på kunnskapstanken. Dermed blir hun heller aldri utdatert.

  Møt Hildegunn Lunden på LinkedIn

  Henrik Eikeland

  +47 980 29 065
  heikeland@trifid.no


  Henrik gikk et år på barneskole i Silicon Valley. Dette la kanskje grunnstenen for at han mange år senere gikk ut av NTNU som Master of Science, samt prøvde seg som gründer innen software. Han er nå særlig interessert i hvordan det menneskelige og organisatoriske har betydning for strategi og forretningsutvikling.

  For ikke lenge siden fikk Henrik en ny liten sjef på hjemmebane, som gjorde at han nå gladelig velger bort toppturer og terrengsykling på fritiden. Han er med andre ord også en mann som vet å gjøre gode prioriteringer.

  Møt Henrik Eikeland på LinkedIn

  Daniel Tran Huynh

  +47 456 30 140
  dthuynh@trifid.no


  Daniel har mange års erfaring med anskaffelser og kontrakter fra offentlig sektor, og vet godt hvilke fallgruver som finnes og må unngås. Han jobber som prosjektleder, forhandlingsleder og kontrakt manager innen IT, infrastruktur og forsyning.

  Daniel er en utpreget lagspiller som liker å jobbe i tverrfaglige prosjekter der teamet jobber mot et felles mål. Utenom jobben dedikerer han det meste av tiden sin til å støtte menneskerettighetsforsvarere i Vietnam.

  Møt Daniel Tran Huynh på LinkedIn

  Benedicte Aas Glad

  +47 974 92 394
  baglad@trifid.no


  Benedicte har hoveddelen av sin erfaring fra finansbransjen, hvor hun har jobbet med implementering og utvikling av IT-systemer. Erfaringen strekker seg også godt utenfor Norden, ettersom hun tidligere har jobbet med flere av de større globale bankene på kundelisten.

  I likhet med flere andre som jobber hos oss er Benedicte dessuten glad i utholdenhetsidrett. Som tidligere konkurransesvømmer deltar hun gjerne i en triatlon nå og da, sånn for moro skyld.

  Møt Benedicte Aas Glad på LinkedIn

  Gabriele Quaino

  +47 951 78 764
  gquaino@trifid.no


  Gabriele er utdannet ingeniør og har lang erfaring fra konsulentbransjen. De siste årene har han særlig vært tungt inne som seniorrådgiver i de større prosjektene i Nordsjøen. Med sin internasjonale erfaring (han har jobbet i elleve land!) trives han særlig godt i flerkulturelle team som preges av høy kompetanse.

  Og som italiener er Gabriele selvsagt opptatt av god mat. Han serverer gjerne hjemmelaget pizza direkte fra pizzaovnen i hagen.

  Møt Gabriele Quaino på LinkedIn

  Lasse Hafsten Mørch

  +47 932 29 006
  lhmorch@trifid.no


  Lasse står aldri stille. Da tenker vi ikke først og fremst på det at han er glad i fysisk aktivitet, men at han hele tiden søker ny kunnskap. Det er en veldig god egenskap når man som konsulent stadig må sette seg inn i nye prosjekter og arbeidsmiljøer.

  Læringslysten kombinert med arbeidserfaringen har dessuten ført til at han nå besitter solid formell og uformell kompetanse innen økonomistyring og komplekse offentlige prosjekter.

  Møt Lasse Hafsten Mørch på LinkedIn

  Anders Wigdahl

  +47 406 39 135
  anders.wigdahl@trifid.no


  Anders er i tillegg til jobben som rådgiver i Trifid også investeringsdirektør i Trifid Ventures, som investerer i startups. Med sin finansbakgrunn og sterke kompetanse på selskapsstrategi og verdiskapning har han de beste forutsetninger for å hjelpe små selskaper med stort potensiale til suksess.

  Når Anders ikke jobber, er han stort sett ute og trener. Aller helst til fjells, enten det er med joggesko eller langrennsski på bena.

  Møt Anders Wigdahl på LinkedIn

  Henriette E. Hall

  +47 928 17 546
  hhall@trifid.no


  Henriette er ikke den som stopper opp i møte med en utfordring. Hennes motto er: Det man vil – det får man til! Som leder har hun blant annet villet – og fått til – å gjennomføre flere større organisasjonsendringer og effektiviseringsprosjekter.

  Livsmottoet hennes har dessuten også inspirert henne i prosjekter med ansvar for komplekse risikovurderinger og sikkerhetsarbeid. Dette kom godt med da hun lærte seg å håndtere motorsag og vinkelsliper for å bli bedre utrustet til alle prosjektene hjemme og på hytta.

  Møt Henriette E. Hall på LinkedIn

  Odd Egil Pedersen

  +47 474 84 605
  opedersen@trifid.no


  Med sine 40 års erfaring fra Forsvaret og NATO er Odd Egil en nestor innen samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Før han kom til oss jobbet han i Belgia med hovedansvaret for NATOs militære partnerprogram. Han har lang erfaring fra Forsvaret med å drifte, beskytte og anskaffe digital infrastruktur, også i samarbeid med sivile aktører i samfunnskritiske sektorer.

  Nå som Odd Egil er hjemme igjen, setter han særlig pris på nærheten til den norske fjellheimen. Her finner du ham gjerne på tur sammen med familie og venner.

  Møt Odd Egil Pedersen på LinkedIn

  Annie Brunvoll-Hartley

  +47 459 70 815
  abhartley@trifid.no


  Annie liker å jobbe på tvers for å få ting fremover. Hun trives særlig godt når hun får anledning til å bruke ærlig og direkte tale, krydret med litt humor, for å få alle medlemmene av teamet til å jobbe sammen mot målet.

  Annie er dessuten ei som har personlig erfaring med store omstillinger, etter å ha bodd i nærmere ti år på den andre siden av jordkloden. Her rakk hun både å ta en MBA, få erfaring fra konsulent- og systemvarebransjen – og å finne mannen i sitt liv.

  Møt Annie Brunvoll-Hartley på LinkedIn

  Linda Therese Aasgaard Johnsen

  +47 924 49 012
  ltjohnsen@trifid.no


  Linda har gjennom ti års ledererfaring med digitalisering av universitets- og høgskolesektoren blitt en ekspert i å jobbe med eksperter. Spesialfeltet ligger særlig innenfor organisasjonsutvikling og teknologi, der hennes hjerte banker for mellomlederne og prosjektlederne og hvordan de kan hjelpes til å lykkes med bedriftens strategi.

  Linda er dessuten veldig glad i å holde seg i bevegelse. Derfor bør du ikke bli overrasket om hun foreslår et gående møte for å diskutere store planer og kreative løsninger.

  Møt Linda Therese Aasgaard Johnsen på LinkedIn

  Natasha Magnus

  +47 980 81 203
  nmagnus@trifid.no


  Hardtarbeidende, dedikert, kreativ. Det er tre ord som gjerne dukker opp når kunder eller medarbeidere blir bedt om å beskrive Natasha. Resultatene hun kan vise til etter nærmere 20 år med digital markedsføring, både som strateg og konseptutvikler, viser det samme. Hun har de siste seks årene jobbet som salgs- og markedssjef innen ulike næringer.

  Natasha har utdannelse både i kunstfag og fra BI. Hun er med andre ord særlig god i området som ligger mellom brukeropplevelse og strategi.

  Møt Natasha Magnus på LinkedIn

  Bjørn-Tore Rakkenes

  +47 479 00 008
  btrakkenes@trifid.no


  Bjørn-Tore har mange års erfaring fra telekommunikasjonsbransjen hvor han har jobbet med det meste innen anskaffelser, compliance og administrasjon. Han har internasjonal ledererfaring fra flere land i Europa og Asia og tilpasser seg naturlig nye kulturer.

  På privaten setter Bjørn-Tore stor pris på å nyte skog og mark på sykkel, Lego og mat som må grilles forsiktig i minst 6 timer.

  Møt Bjørn-Tore Rakkenes på LinkedIn

  Per Trygve Gundersen

  +47 456 94 981
  ptgundersen@trifid.no


  Per Trygve har brukt 30 år av livet sitt i kongens klær, blant annet ved å forsvare landet vårt mot fiendtlige cyberangrep. Han har dessuten flere år bak seg i NATO, hvor han i tillegg til cyberforsvar jobbet med industripolitikk, internasjonale anskaffelser og operasjoner.

  Per Trygve er såpass glad i computerteknologi at det fort strekker seg over i fritiden som en hobby. Men om du frister med en treningstur på sykkel, logger han mer enn gjerne av.

  Møt Per Trygve Gundersen på LinkedIn

  Mari Vikmoen

  +47 909 47 434
  mvikmoen@trifid.no


  Med en mastergrad fra NTNU og ti års erfaring fra både konsulentbransjen og fra offentlig sektor, har Mari gode forutsetninger for å hjelpe kundene våre med å finne gode arkitekturløsninger. Hennes styrke består i at hun er rå på å se hvordan IKT kan brukes for å oppnå de forretningsmessige målene til virksomheten.

  Mari er i det hele tatt veldig glad i å finne svarene på kompliserte spørsmål – til den grad at hun også har det som hobby som fast deltager på et quizlag.

  Møt Mari Vikmoen på LinkedIn

  Frode Finne

  +47 415 77 113
  frode.finne@trifid.no


  Frode er en ekte veteran. Med mer enn 40 års IKT-erfaring har han sett det meste av utfordringer i omstillingsprosesser før.

  Likevel er han ikke av typen som mener han selv alltid vet best. Tvert imot, han finner stor glede i å få tilført nye tanker og idéer fra de av oss han kaller «ungdommen». Når han dessuten fullfører Birkebeiner’n tre ganger i året, er det ingen som ville finne på å betrakte Frode som bakpå.

  Møt Frode Finne på LinkedIn

  Trenger du bistand?

  Fyll ut skjemaet nedenfor, ring oss på (+47) 406 39 129 eller send en henvendelse til post@trifid.no, så tar vi kontakt for en uforpliktende samtale.

  Les om hvordan vi behandler personopplysninger.