Laster inn side...
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Hvem er vi

  Trifid er et kompetansetungt rådgivningsselskap innen teknologi og virksomhetsutvikling.

  I Trifid har vi et kontinuerlig fokus på å utfordre hverandre og omgivelsene, fordi vi vet at endringer ikke kommer gratis.

  Våre medarbeidere er dyktige rådgivere med erfaring og dokumenterte resultater. En Trifidrådgiver har minimum to års erfaring som konsulent. Majoriteten er seniorrådgivere. De mest erfarne har flere tiårs tung leder-, program- og prosjektledererfaring fra komplekse teknologi- og organisasjonsendringer.

  Dette har gitt oss en bred og helhetlig innsikt i hva som skal til for å lykkes som virksomhet i den digitale revolusjonens tidsalder. Vi har erfart hva som fungerer, vi har kjent på kroppen hva som ikke fungerer, og vi vet hva som kreves for å innføre og integrere teknologi i virksomheten og få effekter av dette.

  Våre rådgivere håndterer alle sider ved modernisering, forbedring, effektivisering og digitalisering. På tvers finner vi helhetlige løsninger som skaper varig verdi.

  Lars Edvardsen

  + 47 908 41 765
  lars.edvardsen@trifid.no


  Lars har en doktorgrad fra NTNU og holder stadig foredrag i inn- og utland om skyløsninger, metadata og datakvalitet. Han fungerer godt som brobygger mellom tekniske og ikke-tekniske miljøer ettersom han alltid klarer å visualisere komplekse temaer på en god måte.

  Lars er fleksibel og tar gjerne forskjellige roller i prosjekter. Arbeidskapasiteten hans merkes godt når tid og kost begynner å stramme i prosjektene.

  Møt Lars Edvardsen på LinkedIn

  Bjørn Rollheim. Foto
  Bjørn Rollheim

  +47 476 09 360
  bjorn.rollheim@trifid.no


  Bjørn er en av våre virkelig tungvektere, med flere tiårs erfaring som rådgiver, program- og prosjektleder og linjeleder i både offentlig og privat sektor. I tillegg har han mer enn 10 års erfaring med strategisk kunderådgivning, porteføljestyring og endringsledelse.

  Selv om Bjørn har mye av sin utdannelse fra Forsvaret, er han absolutt ikke av den militante typen. Vi vil heller beskrive ham som både åpen og fleksibel.

  Møt Bjørn Rollheim på LinkedIn

  Ingunn Carelius

  +47 406 39 129
  ingunn.carelius@trifid.no


  Det er Ingunn som er sjefen i Trifid. Men hun er ikke en sånn sjef som liker å sjefe. Hun har sterk tro på at alle presterer best når de selv kan være med og påvirke egen arbeidshverdag, og liker ikke de strengt hierarkiske organisasjonsstrukturene som ellers er typiske for konsulentbransjen.

  Det er kanskje også derfor vi som jobber i Trifid trives ekstra godt med arbeidsplassen vår.

  Møt Ingunn Carelius på LinkedIn

  Erik Barkovitch

  +47 406 39 592
  erik.barkovitch@trifid.no


  Erik er blant de yngste i teamet vårt. Han maser stadig på å tenke nytt og vurdere problemstillinger fra andre vinkler. Det nyter både vi i Trifid og kundene våre godt av.

  Men selv om han er ung, har Erik fått bryne seg på flere store prosjekter. Han har sin kjernekompetanse innen prosjektledelse og prosjektstøtte i store IKT- og digitaliseringsprosesser, teknologiimplementering og virksomhetsutvikling.

  Møt Erik Barkovitch på LinkedIn

  Siri Lin Brekke

  +47 907 78 159
  siri.lin.brekke@trifid.no


  Hvis du skal hoppe i fallskjerm for første gang, blir du gjerne betrygget av å få hjelp av noen med lang erfaring. Det samme gjelder når du har store, viktige IT-prosjekter som MÅ lykkes: Du vil ha råd fra noen som har møtt de fleste utfordringer før.

  Tilfeldigvis har Siri erfaring som både fallskjerminstruktør og prosjektleder. Hun er dermed vår fremste ekspert i å lande på bena. (Hun tar primært oppdrag som prosjektleder, altså.)

  Møt Siri Lin Brekke på LinkedIn

  Jørund Kolsvik. Foto.
  Jørund Kolsvik

  +47 406 37 908
  jorund.kolsvik@trifid.no


  Jørund er en av de som sørger for at vi aldri stagnerer. Han er ambisiøs, nytenkende og skjønner at dagens status quo aldri kan holde lenge. Han er dermed en som liker å passe på at Trifid og kundene våre alltid strekker seg litt utenfor komfortsonen.

  Kjernekompetansen til Jørund inkluderer strategisk rådgivning, organisasjons- og virksomhetsutvikling, forretningsanalyse og digitaliseringsstrategi.

  Møt Jørund Kolsvik på LinkedIn

  Jan Erik Kulsvehagen

  +47 481 74 013
  jan.erik.kulsvehagen@trifid.no


  Jan Erik er ikke typen til å snike seg langs veggene. Det merkes når han kommer inn i rommet! Det gir ham en ubetinget fordel som prosjektleder og rådgiver. Han er en som blir lyttet til, en som blir forstått og en som får gjennomslag for sine meninger.

  Og godt er dét, for Jan Erik har en utdannings- og erfaringsbakgrunn som medfører at han har meninger det er verdt å lytte til.

  Møt Jan Erik Kulsvehagen på LinkedIn

  Øystein Saursaunet

  +47 906 71 088
  oystein.saursaunet@trifid.no


  Øystein er en erfaren konsulent som i tillegg har lang linjeerfaring. Ingen er bedre enn ham til å sette seg inn i ulike problemstillinger og levere innenfor komplekse rammer. Kanskje er det fordi han har den egenskapen at han er veldig god til å lytte?

  Øystein er definitivt din mann om du har behov for hjelp med endringsledelse, prosjektstyring eller implementering og forvaltning i komplekse miljøer.

  Møt Øystein Saursaunet på LinkedIn

  Siri Olimb Myhre

  +47 406 39 021
  siri.o.myhre@trifid.no


  Siri er en sånn som sørger for at ting blir gjort. Når hun har ansvaret for et prosjekt, gir hun seg ikke før alle leveranser ført vel i havn. Hun har sin styrke innenfor leverandøroppfølging, endringsledelse, prosjektledelse og teknologiimplementering.

  Siri har sterk teknologibakgrunn, men trives særlig godt når hun også får bevege seg inn i skjæringspunktet mellom teknologi, forretning og organisasjon.

  Møt Siri Olimb Myhre på LinkedIn

  Frederic Skolmen

  +47 406 39 854
  frederic.skolmen@trifid.no


  Frederic er en sjelden kombinasjon av kreativ problemløser samtidig som bena er godt plantet på jorda. Han har solid teknisk innsikt, men fokuserer helst på mennesker og organisasjon. Det gjør ham til en uvurderlig ressurs i alle prosjekter der endring skjer gjennom mennesker, men ved hjelp av teknologi.

  Det er sikkert også derfor han alltid får toppscore når leveransene blir evaluert av kundene.

  Møt Frederic Skolmen på LinkedIn

  Unni Tran

  +47 959 38 740
  unni.tran@trifid.no


  Unni har jobbet mye med digitaliseringsprosjekter innenfor både offentlig og privat sektor. Med sterk teknologisk innsikt kombinert med gode evner til å skape relasjoner med mennesker klarer hun stadig å finne gode løsninger som støtter opp under brukerens behov.

  Unni kan bistå i prosjekter både som rådgiver og som teknisk ressurs, og jobber like godt selvstendig som i team. Kundene våre setter ofte pris på denne fleksibiliteten.

  Møt Unni Tran på LinkedIn

  Jan-Erik Martinsen

  +47 406 39 313
  jan.erik.martinsen@trifid.no


  Jan-Erik er en klassisk ringrev – i ordets mest positive forstand. Han har lang og tung erfaring med prosjekt- og programledelse i store IKT-prosjekter fra både privat og offentlig sektor. I tillegg har han mange års erfaring med strategisk og operativ ledelse av rådgivningsselskaper innen IKT.

  Jan-Erik er mannen man ringer når man skal være HELT sikker på at prosjektet blir gjennomført etter planen, etter budsjett og med de kvalitetsmålene man har satt.

  Møt Jan-Erik Martinsen på LinkedIn

  Stig Ove Nystad

  +47 452 21 087
  stig.ove.nystad@trifid.no


  Stig Ove er en klassisk digital evangelist. Han har full oversikt over den teknologiske verktøykassen og hvordan bedriftsledelsen kan ta i bruk de forskjellige verktøyene for å oppnå endringer som merkes på bunnlinjen.

  Stig Ove er dessuten flink med folk. Hans evne til å bygge gode relasjoner med mennesker blir høyt verdsatt av kundene våre.

  Møt Stig Ove Nystad på LinkedIn

  Markus Juvet

  +47 982 15 243
  markus.juvet@trifid.no


  Markus har nærmere 20 års erfaring som program- og prosjektleder, rådgiver og linjeleder. Han har særlig ekspertise innen skytjenester, ettersom han tidligere som leverandør har hatt ansvar for leveranser av virksomhetskritiske skytjenester til en rekke store offentlige kunder som NAV, Skatteetaten, Utlendingsdirektoratet og Lånekassen.

  Markus er dessuten en fremoverlent fyr som alltid ute etter nye og bedre måter å løse oppgavene på.

  Møt Markus Juvet på LinkedIn

  Pooya Poornikdast

  +47 950 87 014
  pooya.poornikdast@trifid.no


  Pooya har erfaring fra både offentlig og privat sektor som prosjektleder, business manager og service manager. Erfaringen inkluderer prosjektledererfaring fra bank- og finanssektoren der han blant annet har ledet systemutviklingsprosjekter innenfor bankmigrering.

  Pooya har stor arbeidskapasitet, er detaljorientert og organisert. Han er dessuten flerspråklig, i tillegg til morsmålet norsk snakker han avansert engelsk og farsi.

  Møt Pooya Poornikdast på LinkedIn

  Petter M Muggerud

  +47 411 02 330
  petter.muggerud@trifid.no


  Petter har flere ganger vært nøkkelperson i prosjekter der strategiske handlingsrom skal omsettes til verdiskapning i praksis. Han har internasjonal erfaring med å designe og gjennomføre større omstillingsprosjekter i ulike bransjer, med gode resultater.

  Det er ikke noe snakk rundt grøten med Petter. Han er åpen og direkte, og god til å kommunisere med medlemmene av teamet. Da blir ting gjort.

  Møt Petter M Muggerud på LinkedIn

  Geir Atle Paulsen

  +47 982 18 528
  geir.atle.paulsen@trifid.no


  Geir Atle står solid plantet med ett ben på forretningsområdet og ett ben på teknologiområdet. Ettersom han både har dyp teknisk kompetanse og god økonomiforståelse, ser han raskt hvilke tekniske løsninger som må til for å oppnå forretningsmessige gevinster.

  Men han er ikke bare flink – han er grei også! Han blir stadig beskrevet som en energisk humørspreder av de som har hatt gleden av å jobbe sammen med ham.

  Møt Geir Atle Paulsen på LinkedIn

  Kristian Tandberg

  +47 406 39 405
  kristian.tandberg@trifid.no


  Kristian er kjapp til å sette seg inn i nye problemstillinger ved å være nysgjerrig, grundig, proaktiv og løsningsorientert. Hans utdanning- og erfaringsbakgrunn har gitt ham god kunnskap om å sikre godt tverrfaglig samarbeid på tvers av kulturer og avdelinger.

  Kristian har høy arbeidskapasitet, tar initiativ til å løse nødvendige oppgaver i prosjektene og har svært gode samarbeidsevner.

  Møt Kristian Tandberg på LinkedIn

  Jenny Mollung

  +47 481 11 495
  jenny.mollung@trifid.no


  Ledere som står ovenfor store transformasjonsprosesser trenger en sånn som Jenny. Hun er ofte å se i rollen som topplederens sidekick, den som tilbyr nødvendig støtte ved vanskelige endringer. Hun er tydelig uten å være høyrøstet, beskrives gjerne som modig, og har et særlig talent for de menneskelige aspektene i omstillingsprosesser.

  Jenny er dessuten skikkelig, skikkelig sterk – både i kropp og sjel.

  Møt Jenny Mollung på LinkedIn

  Trenger du bistand?

  Fyll ut skjemaet nedenfor, ring oss på (+47) 406 39 129 eller send en henvendelse til post@trifid.no, så tar vi kontakt for en uforpliktende samtale.

  Les om hvordan vi behandler personopplysninger.