Laster inn side...
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Dansk
 • Slik er vi ærlige, modige, hel ved – i praksis

  Trifids verdier er ikke kun noe som står på et papir, de gjennomsyrer hvordan vi oppfører oss når vi er på jobben.

  Skrevet av

  Kristian Tandberg

  Rådgiver

  Kristian har to mastergrader innen økonomi og lang erfaring fra større prosjekter i det offentlige.

  Siri Olimb Myhre

  Rådgiver

  Siri har mastergrad fra NTNU med lang erfaring blant annet innenfor sourcing-strategi.

  Mange bedrifter har gode, omforente verdier – uten at det har noen konkrete praktiske følger for de som jobber der. Men i Trifid vet vi som jobber her godt hvordan vi skal omsette verdiene våre til handling.

  I Trifid mener vi at tillit mellom mennesker er den viktigste driveren for sunn forretningsdrift, både mellom kollegaer, kunder og samarbeidspartnere. Derfor er våre verdier å være modige, ærlige og hel ved. Disse verdiene setter vi som en kompassnål for den atferden vi forventer av hverandre, og for den kulturen vi alle bidrar til å bygge.

  Slik er vi modige

  Trifid har for tiden fire konsulenter som er leid inn for å bistå i anskaffelsen og implementering av en ny systemløsning.

  Anskaffelsen og systemene som skal anskaffes er moderne og spennende, men utfordringen ligger ikke her, utfordringen ligger i tidligere fiaskoer, stor allmenn interesse, et interessentbilde i voldsom endring og innsynsbegjæringer fra leverandører og pressen. Her er det mange muligheter for oss å vise mot!

  I det å være modig ligger blant annet å ikke være redde for å utfordre etablerte sannheter og å tørre å ta beslutninger for å få fremdrift.

  Da prosjektet fremdeles befant seg på konseptstadiet ble prosjektet drevet frem av to konsulenter, hvorav en fra Trifid. Prosjektet skulle erstatte et tidligere mislykket forsøk på å anskaffe en ny systemløsning, og tiden begynte å bli knapp. Det var mange interessenter som mente mye om mangt, men få som ville stå ansvarlig eller ta beslutninger. Prosjektet var gjenstand for flere interne revisjoner og tilliten måtte bygges helt fra bunn.

  Helt fra starten av prosjektet har vi styrt det med handlekraft og transparens. I prosjektet har vi turt å stole på de analysene og vurderingene som er gjort og kjørt deretter.

  I det å være modig ligger blant annet å ikke være redde for å utfordre etablerte sannheter og å tørre å ta beslutninger for å få fremdrift.

  Der vi har avveket fra planen har vi turt å synliggjøre nettopp dét, fremfor å dytte det under teppet, eller verre: ut av prosjektet. Ved å krumme nakken, produsere side opp og side ned med prosjektdokumentasjon, være ærlige i rapportering og oppriktige der vi har tråkket feil, har vi også opparbeidet god tillit hos kunden.

  Vi har gått fra å være et prosjekt med null interesse fra interne ressurser og direkte oppfølging i departementet, til et av prosjektene hvor linja har kommet langt med å utarbeide mottaksorganisasjonen. Det har krevd en del mot av oss.

  Slik er vi ærlige

  Mot og ærlighet henger jo også sammen. Det er viktig for oss å være brutalt ærlige når vi rapporterer til kunden.

  Vi prøver å unngå typisk konsulentspråk som er vanskelig å forstå, og prøver å være tydelige i hva vi faktisk kommuniserer.

  Erfaringen med å være ærlige er udelt positiv. Vi ser at vi skaper en forventning hos kunden som baserer seg på faktisk status. Konsekvensen er videre at vi slipper å komme med overraskelser.

  Det betyr ikke at ting ikke har gått galt, vi har hatt både forsinkelser og midlertidige forføyninger, men ingen av dem har kommet overraskende på noen. Og i alle tilfeller har vi kunnet gi et estimat på konsekvensene, basert på kvalifisert informasjon fra proffe samarbeidspartnere i forkant av hendelsen.

  Slik er vi hel ved

  For oss er en person som er hel ved noen som samarbeider, utfordrer og hjelper både kunder og kolleger, og slik bringer frem de beste løsningene.

  I dette prosjektet har vi sørget for å beskytte kundens interesser og vært tøffe med leverandører for å følge kontrakten. Samtidig vet vi hvor viktig det er å gi leverandørene en mulighet for å lykkes. Derfor bistår vi leverandørene med kompetanse og ressurser utover det som er kontraktsfestet dersom vi ser at dette er nødvendig for at prosjektet faktisk skal bli vellykket.

  Vi ønsker ikke å være den typen konsulenter som driver med utvidelse av scopet i smug, for å sikre egen faktureringsgrad.

  I Trifid har vi også stor tro på erfaringsoverføring. Derfor pleier vi etter hver fase og prosjektavslutning å utarbeide en egen rapport med erfaringsoverføringer. På denne måten ivaretar kunden erfaringene knyttet til leveransen når vi pakker sammen, og vi sitter igjen med en verktøykasse som umiddelbart fraktes inn i neste prosjekt.

  Trifid består nemlig utelukkende av konsulenter som ønsker å levere i henhold til kundens bestilling. Vi ønsker ikke å være den typen konsulenter som driver med utvidelse av scopet i smug, for å sikre egen faktureringsgrad. Da er man ikke hel ved, etter vår mening.

  Siste innlegg fra fagbloggen

  Avatar

  Nå går stafettpinnen videre


  Av Ingunn Carelius, 11. november 2019

  Etter tre år som daglig leder av Trifid er det på tide at jeg lar noen andre tar neste etappe.

  Les mer

  Avatar

  En offiser i flatt landskap


  Av Odd Egil Pedersen, 30. oktober 2019

  Det er klart overgangen er stor når man er vant til et strengt hierarki – og så ender opp i Trifids flate landskap.

  Les mer

  Avatar

  En felles medisinsk journal som lar vente på seg


  Av Frode Finne, 23. oktober 2019

  Det høres så enkelt ut: Én felles medisinsk journal for alle pasienter. Men utfordringene står i kø.

  Les mer

  Avatar

  Slik er vi ærlige, modige, hel ved – i praksis


  Av Kristian Tandberg, 18. oktober 2019

  Trifids verdier er ikke kun noe som står på et papir, de gjennomsyrer hvordan vi oppfører oss når vi er på jobben.

  Les mer

  Avatar

  Problemene som følger av flat struktur


  Av Ingunn Carelius, 8. oktober 2019

  Jeg skal være ærlig: En flat struktur er ikke organisasjonsformen som løser alle problemer.

  Les mer

  Avatar

  SIAM, salabim!


  Av Geir Atle Paulsen, 11. september 2019

  Hvis man sitter i suppa med mange forskjellige IKT-leverandører som alle peker på hverandre når digitaliseringsmålene ikke blir nådd, er det bare én ting å gjøre: Kalle inn SIAM-ekspertene.

  Les mer