Laster inn side...
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Dansk
 • Konflikter kan gi nytt liv

  Konflikter som oppstår i endringsprosesser kan gjøre en organisasjon syk - eller de kan tilføre ny livskraft. Alt kommer an på hvordan de håndteres av ledelsen.

  Skrevet av

  Jenny Mollung

  Rådgiver

  Jenny har lang erfaring med å støtte toppledere i vanskelige endringsprosesser.

  Å takle andres konflikter har i mange år vært en del av min hverdag, ettersom jeg store deler av yrkeslivet har jobbet tett på organisasjoner i endring.

  Ofte er ledere redd for å ta feil valg og at valget vil utsette medarbeiderne for ubehag. Dermed ender de opp med å ikke ta noen valg i det hele tatt.

  Konflikter oppstår ofte i forskjellige grenseflater. Grenseflater mellom nasjoner, organisasjoner, avdelinger og nivåer – og ikke minst i mellom mennesker. De kan være både horisontale og vertikale i et makthierarki.

  Ofte handler konflikter om kultur. Det kan være at man har ulikt syn på hva som er rett og riktig for virksomheten, at man har et annet verdigrunnlag eller en annen organisatorisk tradisjon.

  Uansett hvordan konfliktene oppstår, hvem de er mellom og hvor dypt de går, har de en ting til felles: De løser seg ikke selv. Å håndtere konflikter i endringsprosesser er et ledelsesansvar.

  For mange beslutninger på én gang

  Mye av mitt arbeid som rådgiver har handlet om å støtte ledere i sortering av tanker og vanskelige beslutninger i konfliktsituasjoner. Et blikk utenfra kan være til god hjelp når man som leder skal prøve å løse konflikter endringsprosesser har satt i gang.

  Hvorfor er det så vanskelig for ledere å håndtere konfliktene på egen hånd?
  Særlig nå de ofte vet at de ikke gjør det riktige, at de bryter mot sitt indre kompass?

  Svaret ligger ofte i at de er så mentalt overbelastet at de ikke klarer å ta de riktige beslutningene som kreves for å bryte konflikten. Den mentale overbelastningen kommer av at kompleksiteten blir for høy. Man blir beslutningsutmattet fordi det er for mange potensielle utfall og valg.

  Håndtert riktig, kan konflikter gi nytt liv i organisasjoner i endring. (Foto: Pixabay)

  Ofte er også ledere redd for å ta feil valg og at valget vil utsette medarbeiderne for ubehag. Dermed ender de opp med å ikke ta noen valg i det hele tatt. Konflikten blir slett ikke borte da – tvert i mot forplanter den seg og gir etter hvert en syk organisasjon.

  Potensialet i en konflikt

  En leder som håndterer konflikter godt kan derimot oppnå store ting. De som leser konflikten godt og tør å stå i den får ut et større potensiale både hos enkeltmedarbeidere og i organisasjonen som helhet.

  Noen ganger må den avsluttes raskt. Andre ganger kan det å la en konflikt få spille seg ut være en enorm endrende kraft for organisasjonen. Det å gå inn på riktig tidspunkt, med riktig virkemiddel og med riktig mengde kraft er vanskelig for en leder. Ikke minst krever det mot.

  Professor John Kotter, en av autoritetene i faget endringsledelse, skrev en gang på midten på 80-tallet at god konflikthåndtering kan stimulere til den kreativitet og nytenking som skal til for å gjøre en organisasjon mer livskraftig, tilpasningsdyktig og effektiv.

  Men å klare det, kanskje også for første gang man håndterer en endringsprosess, er ikke lett. Det kan være lurt å be om hjelp i tide.

  Siste innlegg fra fagbloggen

  Avatar

  Nå går stafettpinnen videre


  Av Ingunn Carelius, 11. november 2019

  Etter tre år som daglig leder av Trifid er det på tide at jeg lar noen andre tar neste etappe.

  Les mer

  Avatar

  En offiser i flatt landskap


  Av Odd Egil Pedersen, 30. oktober 2019

  Det er klart overgangen er stor når man er vant til et strengt hierarki – og så ender opp i Trifids flate landskap.

  Les mer

  Avatar

  En felles medisinsk journal som lar vente på seg


  Av Frode Finne, 23. oktober 2019

  Det høres så enkelt ut: Én felles medisinsk journal for alle pasienter. Men utfordringene står i kø.

  Les mer

  Avatar

  Slik er vi ærlige, modige, hel ved – i praksis


  Av Kristian Tandberg, 18. oktober 2019

  Trifids verdier er ikke kun noe som står på et papir, de gjennomsyrer hvordan vi oppfører oss når vi er på jobben.

  Les mer

  Avatar

  Problemene som følger av flat struktur


  Av Ingunn Carelius, 8. oktober 2019

  Jeg skal være ærlig: En flat struktur er ikke organisasjonsformen som løser alle problemer.

  Les mer

  Avatar

  SIAM, salabim!


  Av Geir Atle Paulsen, 11. september 2019

  Hvis man sitter i suppa med mange forskjellige IKT-leverandører som alle peker på hverandre når digitaliseringsmålene ikke blir nådd, er det bare én ting å gjøre: Kalle inn SIAM-ekspertene.

  Les mer