Laster inn side...
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Konflikter kan gi nytt liv

  Konflikter som oppstår i endringsprosesser kan gjøre en organisasjon syk - eller de kan tilføre ny livskraft. Alt kommer an på hvordan de håndteres av ledelsen.

  Skrevet av

  Jenny Mollung

  Rådgiver

  Jenny har lang erfaring med å støtte toppledere i vanskelige endringsprosesser.

  Å takle andres konflikter har i mange år vært en del av min hverdag, ettersom jeg store deler av yrkeslivet har jobbet tett på organisasjoner i endring.

  Ofte er ledere redd for å ta feil valg og at valget vil utsette medarbeiderne for ubehag. Dermed ender de opp med å ikke ta noen valg i det hele tatt.

  Konflikter oppstår ofte i forskjellige grenseflater. Grenseflater mellom nasjoner, organisasjoner, avdelinger og nivåer – og ikke minst i mellom mennesker. De kan være både horisontale og vertikale i et makthierarki.

  Ofte handler konflikter om kultur. Det kan være at man har ulikt syn på hva som er rett og riktig for virksomheten, at man har et annet verdigrunnlag eller en annen organisatorisk tradisjon.

  Uansett hvordan konfliktene oppstår, hvem de er mellom og hvor dypt de går, har de en ting til felles: De løser seg ikke selv. Å håndtere konflikter i endringsprosesser er et ledelsesansvar.

  For mange beslutninger på én gang

  Mye av mitt arbeid som rådgiver har handlet om å støtte ledere i sortering av tanker og vanskelige beslutninger i konfliktsituasjoner. Et blikk utenfra kan være til god hjelp når man som leder skal prøve å løse konflikter endringsprosesser har satt i gang.

  Hvorfor er det så vanskelig for ledere å håndtere konfliktene på egen hånd?
  Særlig nå de ofte vet at de ikke gjør det riktige, at de bryter mot sitt indre kompass?

  Svaret ligger ofte i at de er så mentalt overbelastet at de ikke klarer å ta de riktige beslutningene som kreves for å bryte konflikten. Den mentale overbelastningen kommer av at kompleksiteten blir for høy. Man blir beslutningsutmattet fordi det er for mange potensielle utfall og valg.

  Håndtert riktig, kan konflikter gi nytt liv i organisasjoner i endring. (Foto: Pixabay)

  Ofte er også ledere redd for å ta feil valg og at valget vil utsette medarbeiderne for ubehag. Dermed ender de opp med å ikke ta noen valg i det hele tatt. Konflikten blir slett ikke borte da – tvert i mot forplanter den seg og gir etter hvert en syk organisasjon.

  Potensialet i en konflikt

  En leder som håndterer konflikter godt kan derimot oppnå store ting. De som leser konflikten godt og tør å stå i den får ut et større potensiale både hos enkeltmedarbeidere og i organisasjonen som helhet.

  Noen ganger må den avsluttes raskt. Andre ganger kan det å la en konflikt få spille seg ut være en enorm endrende kraft for organisasjonen. Det å gå inn på riktig tidspunkt, med riktig virkemiddel og med riktig mengde kraft er vanskelig for en leder. Ikke minst krever det mot.

  Professor John Kotter, en av autoritetene i faget endringsledelse, skrev en gang på midten på 80-tallet at god konflikthåndtering kan stimulere til den kreativitet og nytenking som skal til for å gjøre en organisasjon mer livskraftig, tilpasningsdyktig og effektiv.

  Men å klare det, kanskje også for første gang man håndterer en endringsprosess, er ikke lett. Det kan være lurt å be om hjelp i tide.

  Siste innlegg fra fagbloggen

  Avatar

  Brev til Nikolai fra en gjerrig mann


  Av Petter M. Muggerud, 12. august 2019

  Petter Mounsey Muggerud etterlyser en ansvarsfull, overgripende tilnærming til hvordan staten beviser at de ikke sløser med våre skattemidler og oljepenger i sitt brev til digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Hvis regjeringen virkelig mener at effektiv digitalisering av offentlig sektor er viktig, så må de vise oss hvordan de skal gjøre det også.

  Les mer

  Avatar

  Gi meg en konsulent som undrer seg


  Av Jan-Erik Martinsen, 31. juli 2019

  I Trifid ønsker vi oss flere rådgivere med undringskompetanse - i tillegg til en relevant mastergrad.

  Les mer

  Avatar

  Vi vil bli flinkere på å bygge intern kultur


  Av Ingunn Carelius, 28. juni 2019

  En bekjennelse fra høyeste hold: Vi er ikke flinke nok til å bygge Trifid som selskap.

  Les mer

  Avatar

  Tre viktige sikkerhetsutfordringer vi må løse


  Av Jan Erik Kulsvehagen, 21. juni 2019

  Det gjøres mye godt arbeid for samfunnssikkerheten i Norge. Men gjøres det nok? Jeg føler meg ikke helt trygg på det.

  Les mer

  Avatar

  Okeida – jeg strøk på eksamen i Prince2


  Av Jenny Mollung, 13. juni 2019

  ...og...Altså...Det er bare sånn jeg er....Ehem.... *kremt*

  Les mer

  Avatar

  Hurra for el-sparkesyklene


  Av Lars Edvardsen, 7. juni 2019

  Er du av dem som ergrer deg over el-sparkesyklene i Oslos gater? Se positivt på det: De er med på å lære oss forbrukere opp i delingsøkonomi.

  Les mer