Laster inn side...
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Konflikter kan gi nytt liv

  Konflikter som oppstår i endringsprosesser kan gjøre en organisasjon syk - eller de kan tilføre ny livskraft. Alt kommer an på hvordan de håndteres av ledelsen.

  Skrevet av


  Jenny Mollung

  Rådgiver

  Jenny har lang erfaring med å støtte toppledere i vanskelige endringsprosesser.

  Å takle andres konflikter har i mange år vært en del av min hverdag, ettersom jeg store deler av yrkeslivet har jobbet tett på organisasjoner i endring.

  Ofte er ledere redd for å ta feil valg og at valget vil utsette medarbeiderne for ubehag. Dermed ender de opp med å ikke ta noen valg i det hele tatt.

  Konflikter oppstår ofte i forskjellige grenseflater. Grenseflater mellom nasjoner, organisasjoner, avdelinger og nivåer – og ikke minst i mellom mennesker. De kan være både horisontale og vertikale i et makthierarki.

  Ofte handler konflikter om kultur. Det kan være at man har ulikt syn på hva som er rett og riktig for virksomheten, at man har et annet verdigrunnlag eller en annen organisatorisk tradisjon.

  Uansett hvordan konfliktene oppstår, hvem de er mellom og hvor dypt de går, har de en ting til felles: De løser seg ikke selv. Å håndtere konflikter i endringsprosesser er et ledelsesansvar.

  For mange beslutninger på én gang

  Mye av mitt arbeid som rådgiver har handlet om å støtte ledere i sortering av tanker og vanskelige beslutninger i konfliktsituasjoner. Et blikk utenfra kan være til god hjelp når man som leder skal prøve å løse konflikter endringsprosesser har satt i gang.

  Hvorfor er det så vanskelig for ledere å håndtere konfliktene på egen hånd?
  Særlig nå de ofte vet at de ikke gjør det riktige, at de bryter mot sitt indre kompass?

  Svaret ligger ofte i at de er så mentalt overbelastet at de ikke klarer å ta de riktige beslutningene som kreves for å bryte konflikten. Den mentale overbelastningen kommer av at kompleksiteten blir for høy. Man blir beslutningsutmattet fordi det er for mange potensielle utfall og valg.

  Håndtert riktig, kan konflikter gi nytt liv i organisasjoner i endring. (Foto: Pixabay)

  Ofte er også ledere redd for å ta feil valg og at valget vil utsette medarbeiderne for ubehag. Dermed ender de opp med å ikke ta noen valg i det hele tatt. Konflikten blir slett ikke borte da – tvert i mot forplanter den seg og gir etter hvert en syk organisasjon.

  Potensialet i en konflikt

  En leder som håndterer konflikter godt kan derimot oppnå store ting. De som leser konflikten godt og tør å stå i den får ut et større potensiale både hos enkeltmedarbeidere og i organisasjonen som helhet.

  Noen ganger må den avsluttes raskt. Andre ganger kan det å la en konflikt få spille seg ut være en enorm endrende kraft for organisasjonen. Det å gå inn på riktig tidspunkt, med riktig virkemiddel og med riktig mengde kraft er vanskelig for en leder. Ikke minst krever det mot.

  Professor John Kotter, en av autoritetene i faget endringsledelse, skrev en gang på midten på 80-tallet at god konflikthåndtering kan stimulere til den kreativitet og nytenking som skal til for å gjøre en organisasjon mer livskraftig, tilpasningsdyktig og effektiv.

  Men å klare det, kanskje også for første gang man håndterer en endringsprosess, er ikke lett. Det kan være lurt å be om hjelp i tide.

  Siste innlegg fra fagbloggen

  Avatar

  Vi feiler vi også – og tør å fortelle om det


  Av Ingunn Carelius, 9. mai 2019

  «Er dere så flinke som dere fremstår?» Spørsmålet traff meg hardt – blant annet fordi jeg visste at svaret var nei.

  Les mer

  Avatar

  Ut med haien, inn med delfinen


  Av Ingunn Carelius, 3. mai 2019

  Jeg dro til Silicon Valley for å studere teknologi, men lærte mest om hvor viktig det er å være en delfin.

  Les mer

  Avatar

  HR-avdeling? Nei takk.


  Av Nicklas Holm, 26. april 2019

  Ettersom vi ikke har HR-avdeling i Trifid, er det mulig for oss å ta skikkelig vare på folka våre.

  Les mer

  Avatar

  Konflikter kan gi nytt liv


  Av Jenny Mollung, 11. april 2019

  Konflikter som oppstår i endringsprosesser kan gjøre en organisasjon syk - eller de kan tilføre ny livskraft. Alt kommer an på hvordan de håndteres av ledelsen.

  Les mer

  Avatar

  Bruk hodet først – rammeverkene etterpå


  Av Ingunn Carelius, 5. april 2019

  Verden er mer komplisert enn rammeverk klarer å ta høyde for. Det er derfor jeg alltid stryker på personlighetstester.

  Les mer

  Avatar

  Hvorfor vi ikke har stillinger i Trifid


  Av Erik Barkovitch, 27. mars 2019

  Hos oss er alle «rådgivere», og det er kun din evne, innsats og vilje som begrenser hva det innebærer.

  Les mer