Laster inn side...
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Hvorfor vi ikke har stillinger i Trifid

  Hos oss er alle «rådgivere», og det er kun din evne, innsats og vilje som begrenser hva det innebærer.

  Skrevet av

  Erik Barkovitch

  I Trifid har vi ingen stillingsstruktur. Det er ingen nivåer å stige i. Det er ingen standardiserte målkrav å levere på. Det er heller ikke alder eller ansiennitet som bestemmer hva du får lov til eller hvor mye ansvar du skal få. Hos oss er alle «rådgivere», og det er kun din evne, innsats og vilje som begrenser hva det innebærer.

  Hvorfor vi trives

  Vi mener at vi trives bedre og yter mer når vi har innflytelse i jobben vår. I et lite selskap er det enkelt å komme tett på de ulike prosessene, og man opplever gjerne kort vei fra ide til handling og resultat. Dette er noe vi er opptatt av å bevare selv når vi vokser. Og etter hvert er vi ikke er så små lenger. Derfor er vi opptatt av å ha en flat struktur med korte beslutningsveier og høy grad av autonomi. Vi ønsker å inspirere og motivere de som jobber hos oss til å tenke selv. Å komme med forslag og ideer, sette i gang initiativer og forfølge egne prosjekter. Kanskje du vil bygge opp et nytt område? Eller starte et fond som investerer smart kapital i oppstartselskaper? Hos oss får alle friheten til å definere sin egen rolle og oppgaver, og hva de ønsker å jobbe med. Vår viktigste oppgave som arbeidsgiver er å legge til rette for at alle hos oss får de utfordringene og den støtten de trenger for å lykkes.

  Vår kompassnål

  For å få til dette er vi avhengig av en åpen og tillitsbasert kultur, der vi støtter og gjør hverandre gode. Våre verdier – ærlig, modig og hel ved – er en kompassnål for den atferden vi forventer av hverandre. Det er en felles plattform for å bygge trivsel, dele, forfølge ideer og utvikle den enkelte, teamet og kunden. Da er det helt essensielt at alle hos oss identifiserer seg med verdiene våre og ønsker å leve ut disse i sitt daglige arbeid.

  Vi lever våre verdier

  Ett eksempel på våre verdier i praksis, er at vi tar åpenhet og informasjonsdeling på alvor. Derfor er alle møter hos oss åpne. Det betyr ikke at alle må delta på alle møter, men det er en trygghet i at du kan delta og fremme dine synspunkter hvis du vil. Døren er alltid åpen, bokstavelig talt. Hos oss er ingenting hemmelig. Alt kan diskuteres og alle kan komme med sine meninger og forslag til endringer og forbedringer. Vi har stor takhøyde og alle er med på å skape den nye hverdagen.

  Alle som jobber i Trifid er drivende dyktige. Men vi har alle våre styrker og svakheter. Vi er i forskjellige livsfaser, og har ulike ambisjoner og mål. Vi legger til rette for autonomi og skreddersøm med vår felles kultur og verdier som gir retning og rammer. På en slik måte kan vi på en bedre måte utnytte de individuelle forskjellene og styrkene som hver enkelt har, til det beste for Trifid og våre kunder. Det gir høy kvalitet og høy trivsel. Det er vanskelig å oppnå med en hierarkisk organisasjon med standardisert stillingsstruktur og predefinert målekort.

  Siste innlegg fra fagbloggen

  Avatar

  Brev til Nikolai fra en gjerrig mann


  Av Petter M. Muggerud, 12. august 2019

  Petter Mounsey Muggerud etterlyser en ansvarsfull, overgripende tilnærming til hvordan staten beviser at de ikke sløser med våre skattemidler og oljepenger i sitt brev til digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Hvis regjeringen virkelig mener at effektiv digitalisering av offentlig sektor er viktig, så må de vise oss hvordan de skal gjøre det også.

  Les mer

  Avatar

  Gi meg en konsulent som undrer seg


  Av Jan-Erik Martinsen, 31. juli 2019

  I Trifid ønsker vi oss flere rådgivere med undringskompetanse - i tillegg til en relevant mastergrad.

  Les mer

  Avatar

  Vi vil bli flinkere på å bygge intern kultur


  Av Ingunn Carelius, 28. juni 2019

  En bekjennelse fra høyeste hold: Vi er ikke flinke nok til å bygge Trifid som selskap.

  Les mer

  Avatar

  Tre viktige sikkerhetsutfordringer vi må løse


  Av Jan Erik Kulsvehagen, 21. juni 2019

  Det gjøres mye godt arbeid for samfunnssikkerheten i Norge. Men gjøres det nok? Jeg føler meg ikke helt trygg på det.

  Les mer

  Avatar

  Okeida – jeg strøk på eksamen i Prince2


  Av Jenny Mollung, 13. juni 2019

  ...og...Altså...Det er bare sånn jeg er....Ehem.... *kremt*

  Les mer

  Avatar

  Hurra for el-sparkesyklene


  Av Lars Edvardsen, 7. juni 2019

  Er du av dem som ergrer deg over el-sparkesyklene i Oslos gater? Se positivt på det: De er med på å lære oss forbrukere opp i delingsøkonomi.

  Les mer