Laster inn side...
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Dansk
 • Sourcing

  Sourcing handler om, hvordan virksomheden organiserer og driver sine it-tjenester. Vi hjælper virksomheden med at træffe de rigtige strategiske valg og med at følge op på implementeringen af strategien.

  Den digitale revolution stiller stadig større krav til virksomhedernes it-tjenester. Behovet for at udnytte teknologiske muligheder fører til krav om teknologi og organisation, som baner vejen for innovation og digitalisering. Samtidig forventes det, at eksisterende tjenester bliver leveret med bedre tilgængelighed og sikkerhed.

  Oven i det hele kommer kravene om forbedret lønsomhed. Vores erfaring er, at dette ikke kun handler om effektivisering af it-tjenester og om at nedbringe omkostningerne, men mindst lige så meget om at identificere og operationalisere de muligheder, som ny teknologi, nye kompetencer og nye leverancemodeller medfører.

  Her er nogle af de tjenester, vi leverer inden for dette hovedområde:

  Udarbejdelse af sourcingstrategi

  Sourcing handler om at definere, hvilken slags it-tjenester, det er klogest at håndtere internt, og hvilke tjenester der trygt kan overlades til leverandører.

  Vi hjælper med at træffe dette valg baseret på cost-benefit-analyser, interne kompetencer og analyser af, hvilke funktioner der er virksomhedskritiske.

  Gennemførelse af sourcing strategi

  Efter at en god strategi er lagt, kan vi bistå virksomheden i processen med gennemførelsen. Dette drejer sig ofte om at kortlægge, hvilke muligheder der findes, hvilke leverandører der passer ind, samt at hjælpe med processen vedrørende anskaffelse og tegning af gode kontrakter.

  Vi hjælper også med at finde frem til, hvilke interne ændringer organisationen skal igennem.

  Opfølgning og forbedringer

  Alle teknologiske processer medfører løbende ændringer. Måske skal en leverandør udskiftes, porteføljen ændres, eller man skal begynde at håndtere tjenester internt, der tidligere har været håndteret af leverandører.

  Vi kan hjælpe med aftaleopfølgning, evalueringer af roller i egen organisation og opfølgning af betalings- og finansieringsmetoder.

  Referencer:

   
  Trifid har hjulpet os i arbejdet med kontraktopfølgning på flere af vores vigtigste IKT-leverandører og har samtidig bidraget som generel rådgiver på sourcing-området. Vi oplever, at de sætter sig effektivt ind i varierede problemstillinger både af teknisk og forretningsmæssig art og udviser integritet og professionalisme i gennemførelsen. Vi er meget tilfredse med det samarbejde, vi har haft med Trifid.

  Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten