Laster inn side...
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Dansk
 • Arkitektur

  Når en organisation vil ændre en arbejdsproces eller udskifte et it- system, kræver det helhedstænkning. Der findes ingen isolerede systemer og processer, der lever deres eget liv.

  At kunne gennemføre varige og robuste forbedringer baseret på teknologi kræver derfor evnen til at vide, hvordan ændringer ét sted påvirker både mennesker og systemer andre steder i organisationen.

  Det er disse evner, Trifid har på rygraden, og som gør os i stand til at levere virksomhedsarkitektur, der støtter kundernes forretningsmål og strategi.
  I Trifid har vi et særligt blik for de stadig strengere krav, som kunderne oplever fra deres egne slutkunder. Hermed bliver vi en ærlig og krævende sparringspartner, der samarbejder tæt med kunden og følger projektet helt til dørs.

  Her er nogle af de tjenester, vi leverer inden for dette hovedområde:


  Arkitektur set med forskellige briller

  Forretningsarkitektur

  Mindre fokus på det tekniske, men i stedet på, hvor dataene faktisk anvendes, og hvilke punkter der er kritiske for forretningen.

  Referencearkitektur

  Gør det, som vi ønsker det, med det samme og med en løsningsskabelon inden for et anvendelsesområde. Beskriver også gerne et fælles vokabular, der bruges til at drøfte implementeringer.

  Informationsarkitektur

  Alle skal have tilgang til alt, selv internt. Her fokuseres der på distribution af udelukkende nødvendige data, såsom ved GDPR-compliance.

  Applikationsarkitektur

  Hvordan hænger de forskellige programmer sammen? Hvad er det, der anvendes? Har vi duplikater, forældede applikationer eller applikationer, der ikke er i brug?

  Infrastruktur-arkitektur

  Fokus på teknisk opsætning, såsom placering af it-udstyr, sikre- og mindre sikre zoner, lokale og eksterne klienter. GRID, clustering, Hadoop eller traditionelle servere?

  Sikkerhedsarkitektur

  Hvilke punkter udgør en risiko for data på afveje? Vi har erfaring med risikovurdering og vurdering af behov for fortrolighed, integreringer og tilgængelighed.

  Virksomhedsarkitektur

  Vi forener ledelsen, kunden, udviklere og driften i en fælles forståelse af, hvad projektet faktisk skal gøre, og hvad virksomheden forsøger at opnå. Vi må forstå teknologiens komfortzone; ikke bare den nuværende, men helst også fremtidig og historisk teknologi (teknisk gæld).