Gå til innhold
keyboard_backspace Aktuelt og fagblogg keyboard_backspace Vi vokser og vi modnes

Vi vokser og vi modnes

16. desember 2019
Jan-Erik Martinsen

Jan-Erik is a classic ‘old fox’ - in the most positive sense of the word. He has long and extensive experience with project and program management in large ICT projects from both the private and public sectors. In addition, he has many years of experience in strategic and operational management of ICT consulting companies.

Fra å være den lille utfordreren er vi nå blitt en etablert konkurrent i markedet for rådgivningstjenester. Det krever at vi rister litt i treet.

Tre år har gått siden vi startet. Nå kan vi trygt si at vi har blitt godt etablert. Som alle andre selskaper opplever vi at noen ansatte slutter, noen tar permisjon, mens andre begynner hos oss igjen på nytt etter et opphold. Den nye fasen vi er inne i krever at vi «rister litt i treet» og gjør de endringene som trengs for å tilpasse oss den virksomheten vi etterhvert har blitt.

Den mest synlige endringen den siste tiden, er nok lederskiftet. Ingunn Carelius har gått av etter å ha gjort en fantastisk jobb disse tre årene. Jeg og alle andre har satt stor pris på å ha henne som leder, og vi ser frem til å fortsette å jobbe sammen med henne da hun også er en svært dyktig konsulent og en god kollega.

Bjørn Rollheim tar nå over stafettpinnen og skal fungere som interimleder frem til ny daglig leder er på plass. Med over 50 ansatte har vi nå behov for en erfaren leder, som kan gjøre denne jobben på heltid og forsikre seg om at ledelse, daglig drift og utviklingsagenda er tilpasset den fasen vi er i nå.

Vi er for tiden i dialog med flere kandidater og har tro på at vi vil finne den rette personen for Trifid, og inntil det skjer vet vi jo alt vil bli godt ivaretatt av Bjørn.

Endringer i styrets sammensetning

I styret har er det også gjort endringer for å forberede oss på neste fase og fortsette utviklingen av morgendagens Trifid. Vi har byttet styreleder, fått inn to eksterne styremedlemmer og to ansattvalgte, og alle har gått på kurs for å lære hva det innebærer å ha et styreverv. Jeg mener det er viktig med å profesjonalisere både styret og styrearbeidet for å støtte den videre veksten og utviklingen vi ønsker.

Etablering av Trifid Ventures

Sammen med de ansatte har vi i løpet av det siste året også etablert et ventureselskap, som vi tror vil bidra til å gjøre Trifid til en enda mer attraktiv arbeidsplass for fremtidige arbeidstakere og intraprenører i og utenfor Trifid. Med et venturefond vil vi investere i bærekraftige ideer, både eksterne ideer og de ansattes ideer. Dette tror vi vil bevare Trifids gründerånd, tiltrekke nye kollegaer og ikke minste sørge for at vi fortsatt er interessante for våre dyktige medarbeidere. Jeg er ganske stolt av at dette er et initiativ som er unnfanget og realisert av Trifids ansatte, og jeg må innrømme at jeg spent på å se i hvilken retning dette vil ta oss videre.

Sprer vingene

Dette året har Trifid strukket seg utover landegrensene. Vi er blitt et internasjonalt selskap. Dette vil de som jobber på kontoret i Norge merke mye til fremover. Vi vil etterhvert få flere og flere utenlandske ansatte tilstede på møtene våre, og dermed blir det nødvendig å snakke engelsk. For noen er dette en terskel å komme over, men sammen skal vi klare å snu på måten vi tenker og må tenke mer helhetlig og på tvers av landegrenser. Alt som skjer globalt, skjer også i Norge – og omvendt.

Det holder likevel ikke å spre vingene geografisk, vi må også jobbe for å få et større nedslagsfelt både i Norge og utlandet. Vi er kjempegode på samfunnskritiske prosjekter i offentlig sektor, og vi vet at dette er kompetanse som også kan brukes på andre områder. Vi jobber oss i første omgang inn mot andre sektorer som også gjennomfører samfunnskritiske prosjekter, som bank, finans og energi, fordi vi vet at dette sektorer som er ganske like i alle land hvor vi ønsker å jobbe. Med erfaringer fra de store prosjektene og disse sektorene, håper vi dette vil senke terskelen for kunne levere tilsvarende tjenester utenfor Norge.

Vi jobber knallhardt

Trifids vekst er så langt i tråd med målene vi satte oss tilbake i 2017. Vi skulle ha en omsetning i Norge på 60 millioner i 2019 - og det jobber vi knallhardt mot å klare! Klarer vi det, skyldes det først og fremst veldig flinke mennesker og hardt arbeid, men også litt flaks. Alle i Trifid jobber beinhardt, og vi er klar over at vi hele tiden bygger og utvikler oss med forholdsvis høy risiko. Vi er derfor veldig fokusert på at vi skal utvikle oss innenfor det vi kan akseptere og kontrollere av risiko for å nå de målene vi har satt oss.

I Trifid kan vi vel best beskrives som en samling gründere og intraprenører med tidvis dårlig selvdisiplin, men dårlig selvdisiplin veies opp av sterk pliktfølelse. Har vi sagt vi skal gjøre noe, så jobber vi alle knallhardt mot å levere det vi har sagt vi skal gjøre! Det er den kulturen som gjør at vi så langt har levert det vi har sagt vi skal levere. Vi gleder oss til å se hvordan vi møter utfordringene og målene vi setter oss for de neste fasene. Vi er en organisasjon full av «busy bees» - og det er vi glad for!

format_quote
Vi er en organisasjon full av «busy bees» - og det er vi glad for!
Partner Norge

Jan-Erik Martinsen

Jan-Erik er en klassisk ringrev – i ordets mest positive forstand. Han har lang og tung erfaring med prosjekt- og programledelse i store IKT-prosjekter fra både privat og offentlig sektor. I tillegg har han mange års erfaring med strategisk og operativ ledelse av rådgivningsselskaper innen IKT. Jan-Erik er mannen man ringer når man skal være HELT sikker på at prosjektet blir gjennomført etter planen, etter budsjett og med de kvalitetsmålene man har satt.

Fagområde:
Strategi