Gå til innhold
keyboard_backspace Aktuelt og fagblogg keyboard_backspace Trifid inn i nye samfunnsbyggende oppdrag i helsesektoren

Trifid inn i nye samfunnsbyggende oppdrag i helsesektoren

20. oktober 2020

Med stort engasjement for utfordringene og med ydmykhet for kompleksiteten har Trifid hatt en rekke engasjementer og prosjekter innenfor helsesektoren over flere år. I det siste har dette økt ytterligere.

Trifids Claus H. Jebsen har de siste 5-6 årene bidratt til Nasjonal Lederutdanning for primærhelsetjenesten som BI gjennomfører på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dette samarbeidet videreføres nå et nytt i et særdeles tidsriktig program, nemlig Topplederprogram for helsesektoren. Programmet ble åpnet av Helse- og omsorgsministeren 12. oktober.

Bildet er tatt under åpningen av programmet, og viser Helse- og omsorgsminister Bent Høie, Programdirektør og fagansvarlig Bjørn Erik Mørk, BI og fagansvarlig Vegard Kolbjørnsrud, BI. Foto: Claus H. Jebsen

Bent Høye har tatt initiativ til programmet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har tatt initiativet til topplederprogrammet for hele helsesektoren. Dette fordi det er nødvendig å se sektoren i en helhet for å håndtere kompleksiteten og svare ut eksisterende og kommende utfordringer. Deltakerne representerer hele landet og består av 22 toppledere fra kommunale helse- og omsorgstjenester og 22 toppledere fra spesialisthelsetjenesten.

Store omstillinger krever endrings- og innovasjonsorienterte ledere

Helse- og omsorgsministerens åpningsord er en beskrivelse av vårt oppdrag med programmet:

«De store omstillingene helse- og omsorgstjenesten står overfor krever endrings- og innovasjonsorienterte ledere på strategisk nivå. Topplederprogrammet skal bidra til å utvikle samarbeidsorganisering som bidrar til pasientens helsetjeneste. Deltakerne er første kull i et nytt og endringsrettet program. Et av programmets store bidrag ligger i utvikling av samarbeidsprosjekter på tvers av spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Kommuner og sykehus må samarbeide og samhandle mye mer og mye bedre enn de gjør i dag. Det må til hvis vi skal lykkes med å gi dagens og morgendagens pasienter bedre og mer helhetlige helse- og omsorgstjenester. Det må til hvis vi skal lykkes med å bruke kompetansen til dagens og morgendagens fagfolk på en klok måte. Det må til hvis vi skal lykkes med å møte dagens og morgendagens utfordringer, og ta i bruk dagens og morgendagens muligheter», sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Trifid skal bidra til bedre lederskap

I tillegg til forskningsbasert kunnskap om en rekke sentrale tema som strategi, helseøkonomi, virksomhetsstyring, endringsprosesser, digital transformasjon, helseøkonomi mv, skal deltakerne utvikle og gjennomføre forbedringsprosjekter på tvers av sektorene. De skal også utvikle sitt personlige lederskap knyttet til de utfordringer de er satt til å håndtere. Trifids bidrag er i særlig grad knyttet til utvikling av det personlige lederskapet.

Sammen med Bjørn Erik Mørk og Vegard Kolbjørnsrud fra BI som er fagansvarlige for programmet, så er Trifids prosjektleder Claus H. Jebsen opptatt av å skape et program som styrker samhandlingskompetansen i helsesektoren og bidrar til sømløse pasienttjenester med fokus på pasientens (og deres pårørendes) livskvalitet og egen mestringskompetanse.

Slik vi kjenner helsesektoren består den av hardt arbeidende, dedikerte og seriøse medarbeidere og ledere som hver dag foretar krevende beslutninger, oppgaver og gjøremål til pasientens beste. De jobber i en kompleks setting med mange ukjente faktorer. Det er med glede – og ydmykhet – vi engasjerer oss i oppdraget med å videreutvikle norsk helsesektor.