Gå til innhold
keyboard_backspace Aktuelt og fagblogg keyboard_backspace Nå blir vi internasjonale på alvor

Nå blir vi internasjonale på alvor

2. januar 2020
Jan-Erik Martinsen

Jan-Erik har tung erfaring med prosjekt- og programledelse i store IKT-prosjekter fra privat og offentlig sektor.

Trifid er i gang i Danmark, straks i Sverige, og vi har knyttet viktige kontakter i Tyskland, Nederland og Storbritannia.

Se opp, verden – her kommer Trifid!


Jeg er stolt av å kunne si at vi snart er et selskap med avdelinger i tre land. De internasjonale ambisjonene kommer til å gjøre 2020 til et minst like spennende år som 2019.

Rådgiverne våre er nå godt i gang med oppdraget sitt i Danmark. Om kort tid vil vi også være etablert i Sverige. Prosessene med de første etableringene i utlandet har vært utrolig spennende og lærerike. Jeg gleder meg derfor veldig til å se hva vi kan få til utenfor Norge.

For meg er det godt å kunne si at Trifid ikke kun er en norsk virksomhet lenger. Det betyr at vi er på vei i riktig retning. Internasjonal etablering har vært et mål helt fra begynnelsen. Minst 300 ansatte i minst fem land, sa vi da vi startet opp, og vi er nå på vei mot å realisere dette målet.

Vi har knyttet viktige kontakter i Tyskland og Nederland, og har også fått i gang et godt samarbeid med veldig dyktige selskap i Storbritannia. At det er blitt slik, er det ingen som er overrasket over. Har vi sagt at vi skal etablere oss utenfor Norge, så skal vi selvfølgelig det!

Modeller og metoder fungerer godt med lokale tilpasninger

Det å bli et internasjonalt selskap er utfordrende, og vi hadde ikke sett for oss at forskjellene på å drive virksomhet i Danmark, Sverige og Norge skulle være så store. Vi har lært mye gjennom å bygge relasjoner og få på plass infrastruktur som advokater, revisorer og regnskapsførere.

Det har tatt litt tid å sette seg inn i de lokale reglene, men da er det ekstra moro når vi kommer i mål! Vi har så langt erfart at modellene og metodene vi bruker i Norge fungerer like godt i andre land når vi gjør noen mindre, lokale tilpasninger. Det lover godt for fremtiden!

En av årsakene til at de internasjonale etableringene er spennende, er at vi kan tilby de ansatte muligheter utenfor landegrensene. Nå når prosessene for å jobbe på tvers av landene er på plass i Norge, Sverige og Danmark, er det åpent for alle som jobber i Trifid-selskapene å ta oppdrag utenfor sitt eget hjemland.

Flere har sagt at de er interessert i å jobbe utenlands, for eksempel i forbindelse med nyetableringer. Dette er veldig gledelig! Etter min mening har vi alle godt av å jobbe mot det utenlandske markedet. Der møter vi tøffere og annerledes konkurranse, både på pris og kompetanse, og jeg mener dette vil gjøre oss til bedre rådgivere. Når det blir mer trykk fra omgivelsene, stiller vi høyere krav til oss selv og yter bedre.

Voksesmerter?

Ofte snakker man om «voksesmerter» når nyetablerte bedrifter vokser. Det er ingen hemmelighet at også vi har fått kjenne på disse. Det vil alltid oppstå krevende, slitsomme og vanskelige utfordringer på veien, men dette er likevel ikke bare negativt; tvert imot. Hvordan vi håndterer og mestrer disse utfordringene, gir oss erfaringer som utvikler oss og gjør oss bedre sammen.

En av utfordringene for oss, er å klare og strekke seg ut av trygge Norge. Her hjemme er markedet veldig bra og det er relativt «enkelt» å vokse. «Komfortsonen» her hjemme kan gjøre det vanskeligere å ta steget videre og våge å bruke ressurser på å bli internasjonale. Heldigvis er ikke vi i Trifid ute etter kun å gjøre det enkelt for oss selv. Fokuset er fortsatt på å realisere målene vi har satt oss og hvor et av målene hele tiden har vært å etablere oss i minst fem land. Dette målet jobber vi mot selv om det er vanskelig, tar litt tid og risikoen for å feile definitivt er tilstede.

Seniorrådgiver Norge

Jan-Erik Martinsen

Jan-Erik er en klassisk ringrev – i ordets mest positive forstand. Han har lang og tung erfaring med prosjekt- og programledelse i store IKT-prosjekter fra både privat og offentlig sektor. I tillegg har han mange års erfaring med strategisk og operativ ledelse av rådgivningsselskaper innen IKT. Jan-Erik er mannen man ringer når man skal være HELT sikker på at prosjektet blir gjennomført etter planen, etter budsjett og med de kvalitetsmålene man har satt.

Fagområde:
Strategi