Gå til innhold
keyboard_backspace Aktuelt og fagblogg keyboard_backspace Medarbeidersamtalen – 5 enkle tips

Medarbeidersamtalen – 5 enkle tips

31. august 2021
Unni Tran-Thorsen

Unni har lang erfaring som rådgiver i digitaliseringsprosjekter i offentlig og privat sektor.

I år fikk jeg ansvaret for medarbeideroppfølging for et lite team i min avdeling. Dette var første gang jeg skulle holde medarbeidersamtaler, og jeg ønsket å lære meg mer om dette fagområdet.

Opp igjennom årene har jeg hørt om mange som gruer seg til medarbeidersamtalen, eller bare rett og slett synes den er litt ork. Hvorfor er det sånn? For mange kan den nok oppleves som et stort dokument som blir fylt ut én gang i året med nærmeste leder, og så blir den lagt i en “digital skuff” og kanskje til og med glemt av begge parter. Sånn vil ikke jeg at det skal være, og jeg mener medarbeidersamtalen er et godt verktøy når den blir brukt riktig.

Av den grunn kjøpte meg “Medarbeidersamtalen 2.0” for å lese meg opp om temaet, og forberede meg med gode teknikker og spørsmål. Jeg har ikke implementert alt fra boken, men ser for meg å implementere mer og mer gradvis. Boken og erfaringen jeg fikk ved gjennomføring av mine første medarbeidersamtaler ga meg noen erfaringer som jeg ønsker å dele videre.

Her er mine fem enkle tips:

 1. Forberedelser. Det er viktig at begge parter forbereder seg til medarbeidersamtalen. Jeg opprettet en helt ny mal og i innkallingen ba jeg medarbeideren om å gjøre seg noen tanker om følgende:
  1. Mål (personlige, strategiske og utvikling)
  2. Medarbeiderens og min rolle i vår relasjon
  3. Hvordan medarbeideren ivaretar Trifid sine verdier
  4. Hvilke spørsmål de ønsket at jeg skulle stille under møtet
 2. Tid. Det er viktig å sette av god nok tid til samtalen. Boken anbefaler minst 1 time og 30 minutter, jeg prøvde meg på 1 time og det gikk fint med mitt team. Likevel er det viktig å sette av god nok tid, noen samtaler kan ta 30 minutter og andre fulle 1 time og 30 minutter.
 3. Skape en god atmosfære. Introduksjonen til medarbeidersamtalen setter hele stemningen for resten av møtet. Jeg startet samtalen med å introdusere den nye malen, spurte hvilke temaer medarbeideren ønsket å prioritere i møtet og forklarte at jeg ønsket hver og en medarbeidersamtale skreddersydd for hver enkelt person. Det er veldig viktig for meg at medarbeideren er fornøyd med opplegget, som fører meg til punkt nr. 4.
 4. Tilbakemeldinger. På slutten av møtet spør jeg alltid hvordan medarbeideren selv syntes samtalen gikk og om de hadde noen tilbakemeldinger eller eventuelle ønsker om endringer på malen.
 5. Oppfølging. Dette er det viktigste punktet i hele denne listen, og det er selve oppfølgingen etter medarbeidersamtalen. Jeg har valgt å teste ut kvartalsvis oppfølging, og i oppfølgingsmøtene gjennomgår vi hele malen vi fylte ut sammen tidligere i år, ser om det er noe vi ønsker å legge til eller fra, og oppdaterer status på målene som er satt for året.

Jeg håper at denne listen gjør det litt enklere for deg å sette opp neste medarbeidersamtale, og forhåpentligvis kan den skape en bedre dialog mellom deg og din medarbeider.

Rådgiver Norge

Unni Tran-Thorsen

Unni har jobbet mye med digitaliseringsprosjekter innenfor både offentlig og privat sektor. Med sterk teknologisk innsikt kombinert med gode evner til å skape relasjoner med mennesker klarer hun stadig å finne gode løsninger som støtter opp under brukerens behov.Unni kan bistå i prosjekter både som rådgiver og som teknisk ressurs, og jobber like godt selvstendig som i team. Kundene våre setter ofte pris på denne fleksibiliteten.

Fagområde:
Prosjektledelse