Gå til innhold
keyboard_backspace Aktuelt og fagblogg keyboard_backspace HR-avdeling? Nei takk.

HR-avdeling? Nei takk.

26. april 2019

Du synes kanskje innledningen på denne teksten er en selvmotsigelse? Neida, vi mener alvor. I Trifid ønsker vi oss ikke noen HR-avdeling, fordi vi mener det hindrer oss i å få det beste ut av folka våre.

Ikke misforstå: Vi har ikke noe imot de som jobber med HR – de vil som oftest organisasjonen sin vel. Men i et organisasjonsperspektiv tenker vi at et konsulentselskap som oss selv ikke trenger en egen HR-avdeling. Isteden har vi integrert alt det HR burde levere i organisasjonens DNA.

Les også: Slik er den neste personen vi ansetter

HR som organisasjonspoliti

Vi går mot strømmen, ser vi. Nesten alle større organisasjoner, konsulenthus eller ikke, har en egen HR-avdeling.

HR-avdelingen skal i utgangspunktet være en støtte for lederne som har som ansvar å sørge for at medarbeiderne yter best mulig gjennom å ha en arbeidshverdag de trives med.

format_quote
Når du som medarbeider får beskjed om å “snakke med HR” er du enten nyansatt, på vei ut eller har gjort noe du ikke burde gjort.

Men isteden opplever vi ofte at HR fungerer som en kompensasjon for ledere som ikke fungerer godt nok. Mange steder er de ansatte i avdelingen mest et slags organisasjonspoliti (sikkert ufrivillig) for å sikre at lover og regler følges. Når du som medarbeider får beskjed om å “snakke med HR” er du enten nyansatt, på vei ut eller har gjort noe du ikke burde gjort.

Ledere kan også oppleve å bli hindret av HR i å få løst personalproblemer eller -utvikling gjennom rigide og lite kompetente prosesser. Mange ledere og medarbeidere har opplevd HR-avdelinger som noe man jobber mot, istedenfor noe som hjelper dem frem.

Mennesker som eneste strategisk ressurs

Mange selskaper er avhengige av flere typer ressurser for å kunne levere produkter og tjenester. Det kan for eksempel være kapital, maskiner, råmaterialer – og mennesker.

format_quote
Hvis den eneste ressursen i selskapet er mennesker, trenger vi da virkelig en egen avdeling for å håndtere denne?

I Trifid bruker vi ikke særlig mange tunge maskiner til daglig (datamaskinen teller ikke). Og ikke produserer vi fysiske produkter. Den eneste ressursen vi har i Trifid er mennesker. Flinke folk som kan ting som kan hjelpe andre.

Og nå begynner vi å nærme oss kjernen. Hvis den eneste ressursen i selskapet er mennesker, trenger vi da virkelig en egen avdeling for å håndtere denne? Er det ikke akkurat det som er oppgaven til hele ledelsen og målsetningen med alle prosesser, verktøy og ordninger vi har?

I en konsulentorganisasjon burde hele selskapet være designet rundt menneskene – den eneste strategiske ressursen vi trenger og bruker.

To ting som gjør at det fungerer

Sånn gjør vi det i Trifid. Og det fungerer. Hvorfor? Kunne det fungert i andre organisasjoner?

Vi tror at det er to ting som må på plass for at dette skal fungere. Først og fremst må det finnes et felles målbilde for hele organisasjonen som er sterkt forankret. Da snakker vi ikke om at ledelsen kommer ned fra øverste etasjen en gang i året og presenterer noen foiler. Det må være et enkelt formulert målbilde som de ansatte kan identifisere seg med og bidra til å realisere.

For det andre handler det om å leve sine verdier. Da snakker vi ikke om slik som det gjøres i andre store konsulenthus der medarbeiderne må lære å ramse opp bedriftens verdier (true story). I Trifid gjør vi det ordentlig. Vi gir hverandre ærlige tilbakemeldinger, vi utfordrer hverandre og forventer at folk går ut av komfortsonen sin. Dette krever mot.

Ennå har vi ikke fått et konfliktnivå eller en personalsak som gjør at vi trenger en arbeidsrettsjurist. Det er mulig den tid kommer, men vi regner med å unngå det i lang tid fremover. Vi prøver å praktisere god ledelse og ha medarbeidere som løfter hverandre. Vi sier hva vi mener og gjør vi en feil så står vi for den, og prøver å lære av den.

Det er hel ved. Det er Trifid.