Gå til innhold
keyboard_backspace Aktuelt og fagblogg keyboard_backspace Forandring fryder for modige ledere

Forandring fryder for modige ledere

25. juni 2020

I en tid der mange er redde kan modige ledere styre bedriften mot frydefulle endringer.

Enkelte ledere er fornøyd med status quo, andre tenker at «i morgen skal vi ta grep», mens andre igjen har sett potensialet og lagd en plan for omstilling og endring. Noen vil defensivt styrke sin egen posisjon i krisetider, mens andre har en magefølelse som sier «Angrip!».

Vi ser det rundt oss i samfunnet, hodet og hjertet trekker i hver sin retning. Norges Bank setter ned styringsrenten og sier indirekte: «Nå er ikke tiden for å putte pengene i banken og spare. Gå og bruk penger!» Samtidig ser vi at det investeres i trygge objekter med liten risiko som store valutaer og gull. Disse har også små utsikter til avkastning.

Som ledere må vi kunne tenke med både hodet og hjertet for å handle smart, både ut fra markedet og virksomhetens forutsetninger.

Digitale verktøy gir nye muligheter

Pandemien kan beskrives som en disruptiv hendelse for mange bedrifter. Den har forstyrret det eksisterende markedet for mange, men har også lagt grunnlaget for banebrytende innovasjon. Da er det viktig at ledere henger med og at de helst er i forkant, for eksempel ved å ta i bruk digitale verktøy.

format_quote
Ved å endre hvordan vi arbeider kan vi så spirer av endringsevne i stivnede organisasjoner.

Digitale møteverktøy gjør det enkelt å dele de tilstedeværende inn i grupper. Man kan lage små rom med få personer som diskuterer et problem, slå rommene sammen og til slutt drøfte idéene i plenum. Slik kan alle idéer bli hørt, ikke bare idéene til de som trives med å ta ordet i større grupper.

Det finnes også verktøy for workshop-teknikker og prosessmøter. Enten bedriften din foretrekker post-it-lapper, impact mapping, story mapping eller kanban-tavler for smidig metodikk og oppfølging av oppgavestrømmer, så eksisterer mulighetene i digitalt format. Selvsagt lar de seg kombinere med videomøter.

Hvordan vende vonde vaner

Våre holdninger er gjerne preget av at vi foretrekker det kjente foran det ukjente, men nye erfaringer kan endre oss. Ved å endre hvordan vi arbeider kan vi så spirer av endringsevne i stivnede organisasjoner. Da kan nye holdninger og ny kultur vokse fram.

Koronasituasjonen har tvunget mange til å arbeide annerledes. Det gir deg som leder muligheten til å vende vonde vaner.

Endringsledelse handler om små skritt og forståelse for medarbeideres følelser og kan summeres opp i rammeverket. ADKAR. Forkortelsen står for Attention, Desire, Knowledge, Ability, og sist men ikke minst Reinforcement - forsterkning. Ting må gjentas, gjentas, gjentas – hvor ofte har du ikke glemt det du har lært fordi du ikke fikk brukt det? Ledere må derfor forankre nye digitale mønstre hvis de ønsker varig forandring.

Digitaliseringens og forandringens makt

Digitalisering forandrer og forskyver makten i organisasjonen. Fra ledelse til jentene på gulvet som kjenner de aller nyeste trendene og teknologien. Takk og lov for disse medarbeiderne som fikk plattformene opp å gå, nettbutikkene operative og smittevernet på plass.

Samtidig forskyves makten mellom de ansatte. Makten går fra de som har vært nestorer i en analog verden over til de som kjenner teknologien og mulighetene i disse. Hvordan er du forberedt på det som leder?

format_quote
I Trifid vet vi at endring krever mot.

Modige ledere tar grep

Tregheten som over tid preger de fleste organisasjoner, sitter i atferden. Modige ledere som vil fremme endringsevne i bedriften må skape atferdsendring. Slik skaper de mykere overganger i organisasjonens beslutningslinjer, legitimitetsmakten i kulturen kan endres og gi tilgang på nye modeller og perspektiver.

I Trifid vet vi at endring krever mot. Våre rådgivere har et kontinuerlig fokus på å utfordre både hverandre og omgivelsene fordi vi vet at endring ikke kommer gratis. Hvis du er villig til å velge utradisjonelt og innovativt kan Trifid tilby en verktøykasse full av grep som gjør at din bedrift lykkes gjennom den digitale revolusjonen og i krevende tider.