Gå til innhold
keyboard_backspace Aktuelt og fagblogg keyboard_backspace Butikken din er en IT-sjappe

Butikken din er en IT-sjappe

3. februar 2020

Butikken din er en IT-sjappe!

Hva som ville skjedd i din virksomhet om du skrudde av alle datamaskinene? Kunne dere drevet virksomheten videre? Hvis svaret er nei, mener jeg du driver en IT-sjappe.

H&M trenger IT-systemer som styrer strikkemaskiner og til bildemanipulering av langlemmede modeller. Jeg kunne sagt IT-tjenester for lønn og distribusjon. Men det ville ikke fått frem poenget mitt: IT gjennomsyrer alt.

Infrastruktur som gatelys og ventilasjonssystem styres av IT. Sykepleierskolen Lovisenberg kan ikke lenger klare seg uten IT-tjenester. De største kostnadene knyttet til utvikling av jagerflyet F-35 var programvareutvikling. 90% av all aksjehandel gjøres av roboter. Konvolutten til bursdagen med en seddel fra en gammel tante, veksles inn hos mor og far mot en Vipps-overføring, eller blir liggende i en skuff.

Arbeidsgiver med lua i hånda

IT kommer aldri alene. Google, Facebook og Netflix kobler IT med henholdsvis informasjon, kommunikasjon og underholdning. Det er leveransene deres, IT er ikke en leveranse i seg selv. Før IT hadde ingen hørt om ‘hjemmekontor’. Det er denne evnen til å koble ting, som ‘hjemme’ og ‘kontor’, som gjør IT enestående.

Mobilitet, muligheten til å jobbe fra hjemmekontor om man bor på Oslo eller Mallorca, er noe arbeidstagere nå ønsker seg og krever. Og nå som “brain power” er den nye lukrative råvaren, er det arbeidsgiver, ikke arbeidstager, som må stå med lua i hånden. Så ettertraktet er den at bedrifter blir tvunget til å flytte fra Lysaker til Oslo sentrum for å gjøre seg attraktiv for denne ettertraktede gruppen.


format_quote
IT er gått fra å bli formet av organisasjonen til å forme organisasjoner.

IT er gått fra å bli formet av organisasjonen til å forme organisasjoner. Endringstakten tvinger organisasjoner til å strukturere seg etter IT-tjenestene de tilbyr. Selv statelig og kommunale tjenester må innfinne seg. De må «gjøre seg sexy» for konsumenten. Ellers klarer man ikke opprettholde tilliten mellom folket og styringsmaktene som hele den nordiske modellen er bygget på.

Og kraften til grupper av enkeltindivider - arbeidstagere, sluttbrukere - slutter ikke her. I tidligere tider var teknologiutvikling, som IT i Alan Turings tid, i stor grad knyttet til krigføring. Deretter datt teknologien ned til industrigigantene, og deretter til offentlig forvaltning, til mindre bedrifter – og til slutt konsumentene, sluttbrukerne. Nå er disse en innovasjonskraft. Dette gjennom å være den viktigste kilden til inntekt for selskaper som Apple, AliBaba, Facebook, Tencent og Google. 5 av verdens mest 8 mest verdifulle selskaper målt i børsverdi.

Neste steg kommer nå

På kort tid har IT omkalfatret maktbalansen, strukturer og prosesser i samfunnet. Sosiale medier har endret vår adferd og blitt en støpeskje for verdier og holdninger. Cyberspace er den nye arenaen for kriminalitet og krigføring. Men også for kriminalitetsbekjempelse og fredsforebyggende. Med noen museklikk er “gullet” i Norges Bank flyttet utenfor rekkevidde om Blücher på ny skulle seile inn fjorden. Eller for å si det fritt etter forfatteren Yuval Noah Harari: Det er ikke noe silikon i SiliconValley. Innen Kina har invadert Silicon Valley, sitter alle verdiene, all “brain power”, på fly til Sydney, Mombay og Buenos Aires. Og de jobber fortsatt for Google.

Det er IT sin evne til å integrere som har brakt brukerne nærmere tjenestene. Dette, med god hjelp av sosiale medier, har gitt disse makt. Det er IT sin evne til å «sette sammen klosser» i stadig nye kombinasjoner som gjør at endringstakten i samfunnet har økt så galopperende. Alle merker det eksterne presset som kommer med integrasjon. Og dette kommer ikke til å ta slutt. Om du ikke tror meg, les Regjeringens Digitaliseringsstrategi for 2019 – 2025.

Du trenger å omkalfatre hele skuta, ikke på en gang i hvert fall. Men vær beredt på å ta et steg videre. For IT gjennomsyrer alt. Alt, alt, alt!

Butikken din er en IT-sjappe. Er du ansvaret bevisst?