Gå til innhold
keyboard_backspace Aktuelt og fagblogg keyboard_backspace Å dele en elefant i biter

Å dele en elefant i biter

19. mai 2021
Gabriele Quaino
Gabriele er utdannet ingeniør og har lang erfaring fra konsulentbransjen. De siste årene har han særlig vært tungt inne som seniorrådgiver i de større prosjektene i Nordsjøen.

Planlegging er halve jobben, sies det gjerne. Det gjelder i aller høyeste grad om du skal bygge en oljeplattform.

En gammel og velbrukt gåte blant prosjektledere går som følger: Hvordan spiser man en elefant? Man deler den opp og spiser én bit av gangen.

Fremgangsmåten brukes heldigvis ikke så ofte på ekte elefanter, men gir et godt bilde på hvordan man må angripe megaprosjektene der det er vanskelig å finne et naturlig startpunkt. Som for eksempel når man skal bygge en oljeplattform.

Olje- og energisektoren preges ofte av store samarbeid. Å bygge en plattform krever kompetanse innen omtrent alle faggrupper mennesker kjenner til. Folk på tvers av kulturer skal jobbe på tvers innen alt fra ingeniørdisipliner til økonomi og sikkerhet over mange år. Så hvordan griper man det an?

Først må man planlegge...

I prosjektets første fase må man kartlegge og planlegge. Analytikere går igjennom store mengder data og informasjon for å finne ut om det er lønnsomt å utvikle prosjektet. Det kan ta alt fra måneder til flere år når man vurderer om det er vits å sette i gang byggingen.

I starten er prosjektet er begrenset til mellom 50 og 100 personer. Man trenger mennesker med evne til å analysere store mengde av informasjon, teknisk rådgivning og finansiell kompetanse. Målet er å identifisere det beste scenarioet for å begrense omfanget av prosjektet. Koordineringsbehovet er lavt og fokuset er på å ta de beste beslutningene.

Deretter fokuseres det på de tekniske kravene, samtidig som man ønsker å identifisere hovedkostnadene for prosjektet. Totalprisen på gjennomføringen og vurderingen av potensielle risikoer avhenger av dette estimatet. Omfanget av prosjekt og personell øker og består nå av 300 til 400 personer.

...så kan man bygge

Gjennomføringen starter etter at planen for utbygging og drift er godkjent av myndighetene. De vektlegger løsningen med høyest samfunnsøkonomisk verdi og er opptatt av at dette blir tilstrekkelig dokumentert av rettighetshaverne. Når planen er godkjent er man forpliktet til å oppfylle kontraktkravene på tid, pris og kompleksitetsnivå.

Prosjektansvarlig koordinerer alt av prosjekterings-, anskaffelses- og byggearbeid, og sørger for at hele prosjektet gjennomføres etter behov og i tide. Her kan det være tusenvis av mennesker fra flere titalls land og kulturer involvert. I store offshoreprosjekter er det en betydelig oppgave å følge opp alle leveranser underveis.

...og underveis må man koordinere

I prosessen kan det forekomme store og små endringer. Elefanten kan vise seg å være større enn du trodde.

Dette gjelder særlig i de enorme prosjektene som kan spenne over ti år. Her vil det skje teknologiske endringer i løpet av prosjektet, som endrer spillereglene for valg som er tatt i tidligere faser.

Slike endringer påvirker andre deler av prosjektet og behovet for koordinering av aktiviteter er enormt. I denne fasen av prosjektet blir det derfor ekstra viktig med tett oppfølging av alle leverandører. Med god kontroll på oppfølging og endringshåndtering beholder man oversikten i gjennomføringsfasen.

PS! Ingen elefanter ble skadet under skrivingen av dette blogginnlegget.

Rådgiver Norge

Gabriele Quaino

Gabriele er utdannet ingeniør og har lang erfaring fra konsulentbransjen. De siste årene har han særlig vært tungt inne som seniorrådgiver i de større prosjektene i Nordsjøen. Med sin internasjonale erfaring (han har jobbet i elleve land!) trives han særlig godt i flerkulturelle team som preges av høy kompetanse. Og som italiener er Gabriele selvsagt opptatt av god mat. Han serverer gjerne hjemmelaget pizza direkte fra pizzaovnen i hagen.
Fagområde:
Prosjektledelse