Laster inn side...

Strategi

Verden er i rask endring. Teknologiske nyvinninger, skiftende markedsforhold og nye kundeforventninger er den nye normalen. Så hva gjør man når tradisjonelle forretningsmodeller ikke lenger strekker til? Hvordan forener man forretning, teknologi og organisasjon for å skape en tilpasningsdyktig og bærekraftig virksomhet?

Strategiutvikling er ikke en del av det daglige arbeidet i en virksomhet, så hvordan sikrer man da tilpasningsdyktig for å ivareta konkurransefortrinn i stadig skiftende omgivelser? Og hvordan får man strategien til å leve i praksis; hva skal til for å engasjere organisasjonen til å skape resultater som er synlige i hverdagen og på bunnlinjen?

I Trifid jobber vi med disse problemstillingene daglig. Vi hjelper våre kunder med å utvikle og forankre en evne og vilje til endring og forbedring, som gir målbar verdi for virksomheten. Vi bidrar med innsikt, erfaring og metoder fra hundrevis av prosjektprosesser. Vi har sett hvordan ny teknologi kan løfte forretningen, og vi har også erfart hva det innebærer å jobbe med menneskene som skal gjennomgå og gjennomføre endringene.

Vi levere en rekke tjenester innenfor strategiutvikling og effektivisering. Vi vet at selv den beste strategien vil mislykkes dersom den ikke passer med konteksten, derfor tar vi alltid utgangspunkt i virksomhetens ytre og indre miljø, og setter disse som rammer for problemstillingen slik at vi fullt ut forstår kunden strategiske utfordringer. Vårt fokus strekker lengre enn kortsiktige resultater, vårt ønske er å bidra til forretningsmodeller som er fleksibel i påvente av morgendagens utfordringer.

Våre tjenester innenfor dette hovedområdet:

  • Omgivelsesanalyse
  • Benchmark-studier
  • Digital modenhentaanalyse
  • Operational due diligence
  • Strategiutvikling og planer
  • Target operating model
  • Digitaliseringsstrategi
  • Forbedringsprogram
  • Strategiimplementering

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Les om hvordan vi behandler personopplysninger.

Jan-Erik Martinsen

+47 406 39 313
jan.erik.martinsen@trifid.no

Jørund Kolsvik. Foto.

Jørund Kolsvik

+47 406 37 908
jorund.kolsvik@trifid.no