Laster inn side...

Prosjekt-/ programledelse

Trifid tilbyr ekspertise på ledelse av programmer og prosjekter med teknologikomponenter eller mål om digitalisering.

Trifid kan bistå virksomheter med å analysere det forretningsmessige grunnlaget for en IKT-investering, planlegge og gjennomføre prosjekter av ulike karakter – herunder strategiprosjekter, anskaffelsesprosjekter, systemutviklingsprosjekter, innførings- og utrullingsprosjekter, organisasjonsutviklingsprosjekter, sourcing-prosjekter, og fusjoner, oppkjøp og virksomhetssammenslåinger.

Ved siden av ekspertise innen grunnleggende og generell prosjektplanlegging av ulike prosjekttyper, kan Trifid tilby viktig domenekunnskap om prosjekttilpasning- og gjennomføring innenfor ulike sektorer og fagområder.

Våre tjenester innenfor dette hovedområdet:

 • Program- og prosjektledelse av virksomhetsendring og/eller IKT-transformasjon
 • Endringsledelse
 • Innføringsledelse
 • Gevinsstyring
 • Usikkerhetsstyring
 • Virksomhetsprosessforbedring
 • Programstøtte, prosjektstøtte og programkontor
 • Kvalitetssikring av program og prosjekter
 • Prosjekteierstyringsstøtte og styringsgruppestøtte
 • Forretningsanalyser og konseptvalg (KVU)
 • Porteføljestyring (definering og oppfølging)

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Les om hvordan vi behandler personopplysninger.

Bjørn Rollheim. Foto

Bjørn Rollheim

+47 476 09 360
bjorn.rollheim@trifid.no