Laster inn side...

IT Excellence

Det er komplekst å jobbe med teknologi. Enda vanskeligere er det å jobbe med mennesker og endring. Legg effektivisering og gevinstrealisering på toppen, så kjenner du kravene til en leder i nesten hvilken som helst bedrift i dag.

Dagens samfunn og den digitale revolusjonen vi er midt inne i, stiller stadig større krav til IKT-funksjonen i en virksomhet. Virksomhetenes ønske og behov for å forbedre og transformere sin forretningsvirksomhet, fører til krav om en IKT-funksjon som kan muliggjøre innovasjon og digitalisering.

Krav om økt endringstakt, større skalerbarhet og ikke minst smidige leveransemodeller som sikrer leveranser med høyt bruker- og gevinstfokus, er noen eksempler på forventninger som stilles til virksomhetens IKT-funksjon. I parallell med dette forventes eksisterende tjenester å bli levert med forbedret tilgjengelighet og sikkerhet, samtidig som IKT-funksjonen som helhet effektiviseres.

Trifid bistår virksomheter med å forbedre og transformere deres IKT-funksjoner slik at de bedre understøtter virksomhetens behov for endring. Endringer må skje stadig raskere, samtidig som hjulene holdes i gang. Vi vet at dette ikke kun handler om effektivisering av IT-tjenester og kutt i kostnader, men minst like mye om å identifisere og operasjonalisere muligheter som ny teknologi, ny kompetanse og nye leveransemodeller gir.

Våre tjenester innenfor dette hovedområdet:

  • Nåsituasjonsanalyser
  • Prosessanalyse/modeller (helhetlig nivå)
  • Leveransemodeller/gjennomføringsmodeller
  • Sourcingstrategi
  • Kontrakts- og leverandørstrategi
  • Governance/styringsmodeller (inkl. porteføljestyring)
  • Endrings- og effektiviseringsaktiviteter

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Les om hvordan vi behandler personopplysninger.

Ellen Wennevold Aas

+47 480 80 570
ellen.w.aas@trifid.no

Erik Barkovitch

+47 406 39 592
erik.barkovitch@trifid.no