Laster inn side...

Arkitektur

Trifids arkitekter støtter våre kunder med målbilder, strukturer og transformasjoner som ser sammenhengen mellom teknologivalg, arkitektur og mennesker, og er tilpasset morgendagens krav til digitale tjenester.

Når dagens organisasjoner skal endre en arbeidsprosess eller erstatte et IT system krever det at man tenker helhetlig. Det finnes ikke isolerte systemer og prosesser som lever egne liv.

All menneskelig aktivitet og alle IT-løsninger henger ubønnhørlig sammen, og for å forbedre en virksomhets arkitektur kreves evnen å se helheten og evnen å vite hvordan endring ett sted påvirker komponenter alle andre steder i organisasjonen. Det er disse evnene Trifid har i ryggmargen, og som gjør oss i stand til å levere virksomhetsarkitektur som støtter kundenes forretningsmål og strategi.

Våre tjenester innenfor dette hovedområdet:

 • Digital transformasjon
  • Arkitektur- og teknologivalg
 • Virksomhetsarkitektur
  • Forretningsarkitektur
  • Informasjonsarkitektur
  • Applikasjonsarkitektur
  • Teknologiarkitektur
 • Teknologivalg og rådgivning innen skytjenester

Innen virksomhetsarkitektur kan organisasjoner få en analyse av hele virksomheten (forretningsarkitektur) samt en kartlegging og vurdering av alt knyttet opp til de tekniske underdisiplinene informasjonsarkitektur, applikasjonsarkitektur og teknologiarkitektur.

Trifid kan tilby et fullt spekter av tjenester innenfor fagområdet; foruten kartlegging kan vi utarbeide målbildearkitektur iht en digital strategi, samt bidra inn i arbeidet med å definere en slik strategi. Vi kan også gå inn i en utøvende rolle i organisasjonen innenfor virksomhetsarkitektur eller underliggende funksjoner.

Vi mener at eierskap til egne tjenester er en nøkkel til suksess. For at en organisasjon skal kunne ta det nødvendige eierskapet må man kjøre transformasjonsprosesser som ser både teknologivalg, arkitektur og mennesker som nødvendige katalysatorer. I essens er selve transformasjonen at organisasjonen går fra kun å bestille IT systemer til det å virkelig eie dem. Trifid har erfaring med denne typen transformasjoner, og kan bistå med å oppnå en målbildearkitektur som er tilpasset dagens og fremtidens krav til digitale tjenester.

Trifid har innsikt i aktuelle arkitekturrammeverk (TOGAF, Zachman) og verktøy (Lucid chart, Visio), og kan komme med klare anbefalinger for hva som bør benyttes for den enkelte organisasjon.

I Trifid evner vi med våre arkitekturtjenester ikke bare å kartlegge og forstå organisasjonens umiddelbare digitaliseringsbehov, men vi gjør bruk av vår forståelse for stadig strengere krav hos kundens egne sluttkunder. Med dette blir vi en ærlig og krevende sparringspartner som jevnt spiller kunden bedre, helt til mål.

 

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Les om hvordan vi behandler personopplysninger.

Frederic Skolmen

+47 406 39 854
frederic.skolmen@trifid.no